Flickr -som äventyr och resurs

The Clone

Sociala medier är för mig verktyg för lärande. De innebär möten, dialog och de berikar. De väcker lust och intresse, genom att jag vill veta mer om de människor jag möter. Jag är nyfiken, tycker om att lyssna, tjuv-lyssna och sociala medier tillåter mig gör det i en omfattning som sträcker sig längre än de korta flikar av samtal som jag råkar överhöra på T-banan.

Samtidigt väljer jag själv i vilken omfattning jag kan, vill och tar del av de samtal som sker i sociala medier.

Twitter är till exempel ett myller av samtal, som jag kan lyssna på om jag så vill eller inte, jag kan följa och se vad samtalet handlar om, var det börjar, eller inte. Jag fyller gärna i, fantasin vet inga gränser.

Flickr är lite annorlunda, för  jag tittar, lär, insuper, njuter och inspireras av andras skapande. Funderar kring hur de löst de tekniska problemen, funderar på mina bilder och den utveckling, de framsteg, baksteg som jag tar i mitt bildberättande. Jag njuter av andras bilder, och jag för samtal kring bilder, få inblickar i hur andra tänker när de fotograferar. Just nu njuter jag dagligen av både leksaksbilder såväl som Street-bilder, som att samtala kring andras 365 projekt.

Flickr är ett medium som jag lär mig extremt mycket genom att vara i, genom att insupa, genom att titta, fundera, genom att prova, prova om, möta mina åskådare och deras reflektioner eller brist på reflektioner. Jag vet att jag aldrig tagit upp mitt foto-intresse om det inte hade varit för flickr och den generositet som finns i det mediet.

Mina CClones bilder hade förblivit mina, barnen och farmors om de inte mött andra som velat dela, visa och prata om dem. I min vardag innebär sociala medier lärande genom att jag kan ta del, lyssna, inspireras av andra genom att de så generöst delar. De skapar möjligheter för nya erfarenheter och möten, det är häftigt.