Webbpublicering i skolan -varför?

Varför ska man i skolan arbeta med webbpublicering?

The thinker

The thinker av Kristina Alexanderson CC (by, nc, sa)

Jag har brottats med frågan ett par dagar, fundera och funderat varför ska man som lärare/elev egentligen arbeta med webbpublicering i skolan?

Hmmm… om jag utgår från läroplanen Lgr 11 och söker stöd där varför ska skolan arbeta med webben i skolan? Vilka kunskapsmål kan webbpublicering vara ett hjälpa att nå? Jag tar hjälp av rubriken Kunskaper där det står:

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning.

Jag tror personligen att ha grundläggande kunskaper om internet, webben och hur man publicerar innehåll på webben är nödvändiga kunskaper för varje individ och samhällsmedlem. Jag tror att internet är en stor fluga som inte kommer att flyga bort i första taget. Men vid sidan av de stora målet så vill jag påstå att ett arbete med webbpublicering i klassrummet gör att elever få möjlighet att nå flera andra kunskapsmål jag kommenterar efter målen som att elever efter grundskolan:

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  • dessutom ger webbpublicering möjligheterna för elever att möta fler mottagare än bara läraren/klasskamraterna…
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  • Möjligheterna till samarbeten, är stora och lätta att ta till vara på genom att arbeta med digitala verktyg, möjligheten att använda många olika uttrycksmedel gör också att elever kan få möjlighet att pröva och visa sina färdigheter både självständigt och i grupp
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  • det handlar allt arbete med flera källor om och det är svårt, för vem ska man egentligen tro på?
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kultur­ arvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken, har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia,
  • Är nätet en källa för att få tillgång till kulturarvet, eller inte. Med webben kan vi dessutom enkelt ta del och få möjlighet att använda delar av kulturarvet direkt i skolan, på webben kan vi publicera resultaten. Utgå till exempel från Recreat Culture
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  • Jag vet inte, men är inte nätet en mötesplats bland andra? Jag bara undrar…
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud,
  • Multimedia, möjligheterna är oändliga…
 • kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och
  • Internet är modern teknik, ett verktyg för :
  • kommunikation
  • kunskapssökande
  • skapande och
  • lärande
 • kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.

Hmm tycks som att de som skrev läroplanen tycker som jag, att arbeta med webbpublicering är en möjlighet att nå kunskapsmålen som finns i läroplanen. Skolarbete på webben ger lärare och elever mycket möjligheter, jag bara önskar att fler kunde förstå det…

6 tankar kring ”Webbpublicering i skolan -varför?

 1. Pingback: KristinaAlexanderson

 2. Pingback: Pernilla Rydmark

 3. Pingback: Gail Watt

 4. Pingback: kajsasi

Kommentarer inaktiverade.