Kunskapsfrågan börjar med VAD? sedan kommer HUR!

Left for the summer?

Left for the summer? av Kristina Alexanderson CC (by, nc, sa)

Tekniken påverkar vårt samhälle, skapar andra möjligheter, det uppstår konflikter, den får oss att se andra dilemman. Digital teknik är en självklarhet i vårt samhälle och jag klarar mig inte utan den. I diskussionen kring tekniken i skolan finns många spännande tankar, idéer och föreställningar. Det tog Annika Lantz-Andersson upp i sin föreläsning igår på NIK:s årliga konferens, som gick på temat digital kompetens och utmaningar inför GY11.

Annika menade att i skolan behöver tekniken ses som ett självklart verktyg, som ett verktyg som vi använder för att lösa uppgifter, för att söka svar på frågor som vi möter i vår vardag, lösa problem som vi arbetar med i skolan. Digital kompetens ska i skolan inte handla om tillgång. Tillgång bör vara en självklarhet, den centrala frågan som skolan behöver ägna sig åt är:

– Vad är viktig kunskap?

Den frågan behöver vi alla ställa oss vilka kunskaper är viktiga, vilka kunskaper behövs och vilka ska vi fokusera på. Är det Hallands fyra floder eller handlar det om något annat. När vi funderat kring vad vi tycker att eleverna/barnen ska kunna så kan vi tänka på hur.

Vi använder tekniken som ett redskap för att lära, barnen använder tekniken för att lära, och lär med hjälp av tekniken, frågan skolan behöver ställa sig är Vad vi vill att barnen i skolan ska lära sig, Vad är viktig kunskap sedan kan vi börjar prata om hur.

Är prov det bästa HUR:et för att lära sig en viss uppgift? Är utantill rabblande är en färdighet som behövs?

Det är pedagogens vägval: Vad är viktig kunskap idag, i vår vardag? Och Hur förmedlar vi den? Samt vilken roll spelar olika hjälpmedel, verktyg, som datorn, pennan, pappret, smartboarden etc.

2 tankar kring ”Kunskapsfrågan börjar med VAD? sedan kommer HUR!

  1. Pingback: Kolla källan

  2. Pingback: Bente Klevenberg

Kommentarer inaktiverade.