Dagsarkiv: 11 april 2011

Vi måste prata om -Vad digital kompetens är!

Efter mitt tidigare inlägg om ”Hur når vi dem som inte redan är här?” fick jag frågan på Facebook:

Hur ska vi få rektorerna att fatta att vi fått en annan sort nu? Som ska leva i ett digitalt ssamhälle där deras nätverk utgör deras möjligheter att lyckas och där deras digitala kompetens spelar minst lika stor roll som deras utbildningsbevis? Hur ska vi ge lärare som vill möjligheten att utveckla dessa framtidens vuxna?

JAG: Ja, det undrar jag med, men varför finns inte insikten och förståelsen för att de digitala verktygen är en del av vår vardag, vem axlar frågan och vem tar ansvar? Hur kan frågan få bero…

Då måste vi väl fråga någon annan?

Och sedan landade frågan i mitt knä. Vilket är mitt svar?

Frågan är vem ska vi nå? Och vem ska ta frågan på sin agenda? Vem har mandatet?

Först undrar jag om frågan är hur når vi dem som inte redan är här? Var finns riktlinjerna, stödet, riktningen, och hur ser den ut? I ämnesplanen för svenska för gymnasiet finns den digitala kompetens nämnd tror jag i ord som:

kan eleven med säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen.

Vad är då digitala verktyg? De digitala verktygen, google, bloggar, wiki:sar är bra komplement för att söka information, men sen då?

Jag tror att vi behöver få alla de som inte är här att känna att frågan om digital kompetens handlar om MIG, om DIG, om OSS, om VÅRA barn, våra ungdomar, om våra elever, vår vardag, om vårt samhälle, vårt sätt att leva, om vår vardag, men att det är en färdighet som vi inte behöver vara fullärda i för att kunna hantera, att det är en färdighet som liknar livet att vi lär oss pö om pö. Med tiden, litet eftersom.

Hur får vi de som inte är här ”i den digitala vardagen” att inse att barnen som växer upp växer upp i en digital vardag, att våra barn använder dessa verktyg för kunskapsinhämtande, för social samvaro, för underhållning, men de få inte använda dem i skolan för att lösa skolarbete… för att där ska man kunna allt utantill, kunskap sitter mellan öronen.

Men vilken yrkesvardag ser ut så att du inte får fråga om uppgiften, be om hjälp att hitta svaret? Att du inte får använda andra hjälpmedel än din intellektuella förmåga för att lösa de problem som du står inför? Vilka arbeten förutom elevernas i skolan ser ut så?  Gör det tydligt att

  • digital kompetens är något som vi utvecklar genom att leva och skolan är en del av livet och har ett ansvar för att stötta elever och hjälpa dem att utveckla de kunskaper de behöver för att klara ett kommande yrkesliv och vidare studier.

Det krävs naturligtvis ett ledarskap, någon som säger att det här ska vi satsa på, frågan är bara hur länge vi ska vänta innan det sker, hur länge har vi råd att vänta, om vi ska bli en ledande it-nation? Har vi råd att tillåta klyftorna att öka?