Tänk vilka kunskaper om Creative Commons det finns i skolan

The Stormtrooper is out walking on a thin line

The Stormtrooper is out walking on a thin line by Kristina Alexanderson CC (by,nc, sa)

Jag ägnar kvällen åt att titta igenom bidragen som tagit sig vidare i Webbstjärnan, låt oss kalla det för vad det är. Jag jobbar. Det är en märklig upplevelse att ta del av alla dessa elevers skolarbete. Att se vad de gör i sina klassrum. Det är spännande, stort och magiskt. Och jag slås av hur enorma dessa arbeten är. Att det är så många elever som genom Webbstjärnan kommer i kontakt och arbetar med webben, webbpublicering på ett konkret sätt. Att skolarbete på webben både är det som jag känner igen och så mycket mer och annat. I alla de bidrag som jag tittat på arbetar elever och lärare aktivt med källor. Till bilderna och i källförteckningar läser jag att de bilder som de använder antingen är deras egna eller är licensierade under Creative Commons.

Jag blir så stolt och lyfter mitt huvud lite högre, tänker att det spelar roll. Det finns kunskaper om upphovsrätt. Och i skolan, bland elever och lärare som arbetar med webben finns kunskaper om CC. Ett litet ögonblick tänker jag, vi gör skillnad. Kanske är det så att jag gör skillnad. Sedan tänker jag igen, lyckliga dem, som vet och kan och har kunskap att hitta verk/bilder utan att bara vara låst vid källan: google.com.

När jag slutar jobba lite senare i kväll kommer jag att somna stolt, och tänka att detta kommer att sprida sig som ringar på vattnet, så snart, så snart…