månadsarkiv: maj 2011

Det livsfarliga internet – är inte värre än livet

Idag har vi på jobbet pratat om bokmässan, eftersom vi på Stiftelsen för Internetinfrastruktur ska vara med på bokmässan i september med våra guider och sedan ska Webbstjärnan finnas representerade i en monter (kom förbi om du är där). Vi är också värdar för ett seminarium ”det livsfarliga internet” i vilket jag kommer att samtala med Eva Torslund och Johnny Lindqvist om internet och integritet och barn, unga och vuxna. Idag pratade vi om innehållet och om de föreställningar, den bild som media ger av internet. Det handlar om mobbning, grooming, trakasserier, ovårdat språk och så vidare och så vidare.

Sedan finns det lösningar på det ”livsfarliga internet” som stavas:

  • förbud, filter, begränsningar

Det livsfarliga internet handlar om att skydda oss som medborgare, våra barn och ungdomar, från att råka illa ut, vi, barnen måste skyddas, från skadlig medieanvändning. Vi pratar i termer av ett dem, och ett vi. Vi som vet, vi som kan, vi som förstår. Men gör vi verkligen det? Kan vi se in i framtiden? Vill vi att den framtid som våra barn växer upp i ska vara en filterad värld, en värld där vi inte söker bekämpa ondska utan där vi filterar bort den.

Vill vi att våra barn ska se övervakning som norm, eller vill vi lära dem att hantera och skydda sin integritet? Att själva kunna kontrollera vem som ser vad, vem som läser vad och bestämma hur och vad den information som vi delar med varandra används, läses…

Det livsfarliga internet, men är inte internet en spegling av livet och av mänsklig samvaro. Allt det som finns och uppstår i relationer uppstår också på nätet, på gott och ont. Det livet består av finns på nätet. Internet är lika farligt som livet, kanske är livet farligare för vi vet att vi kommer att dö, försvinna och vara borta en dag. Men på nätet vet vi att det som en gång ”hamnat där alltid kommer att finnas kvar”.

Internet är en del av livet, av vår vardag och det är fyllt med faror precis som livet, men vi måste lära oss själva och våra barn/ungdomar att hantera livet lär dem hantera internet på samma sätt. Innan vi låter våra barn ge sig ut i trafiken lär vi dem att titta efter bilar, för vi vet att trafiken är farlig. Internet är som livet i stort, fyllt med möjligheter, tillfällen, och risker samt farligheter, vi behöver våga, kunna och möta dem i livet både online och offline.

Kristina Alexanderson- Guldäpplevinnare 2010? #wtf

Internet skapar en del spratt, och det gäller för oss att hålla kolla och se om det vi hittar är sant. Men ibland undrar jag om det inte går lite för fort när information postas. Jag hittade följande information idag den 30 maj 2011 på Guldäpplets sida:

Härligt Kristina Alexandersson (fast jag stavar med ett ”s”) vann visst Guldäpplet och du kan inspireras av mig 🙂 För länken går till en artikel om mitt arbete med sociala medier i skolan. Ja, jag hoppas verkligen att jag kan inspirera, men dessvärre kan jag inte titulera mig vinnare även om det står så på Guldäpplets webbplats.

Så några korrigeringar:

Jag hade äran att bli nominerad till Guldäpplet 2010 för mina lärarinsatser. Att bli nominerad innebär att av någon eller några skickade mitt namn med motivering till Guldäpplets jury och jag hamnade på den lista över möjliga kandidater till att få lärarpriset Guldäpplet.

Sedan blev jag till och med finalist, dvs jag kom att utses till en av de tre möjliga vinnarna tillsammans med Martin Fernström och Josef Sahlin samt Ann-Charlotte Keiller, men vinnare blev jag inte utan jag blev brädad av konkurrensen av Martin Fernström och Josef Sahlin som vann priset (grattis).

Du kan nominera dina kanidater nu också… lycka till

Angeläget: Vilken är din åsikt om internet?

Pedrag Mitrovic har skrivit på Newsmill om EG8, mötet som skedde i förra veckan. Det är ett angeläget inlägg. Vi kan rycka på axlarna och säga att det där är politik, det rör inte mig, men det gör det. Och vi måste ta ställning och aktivt delta i diskussionen och debatten, eftersom Internet är en angelägenhet för oss alla och det är viktigt att vi alla tar del och deltar i debatten kring vad vi vill att internet ska vara så att det inte bara är de som har stora lobby-organisationer bakom sig som kommer att höras.

Det är som Pedrag skriver det pågår ett landskapsbygge på nätet och vem/vilka ska få utforma detta landskap och utifrån vilka värderingar? Vem för fram din åsikt, din röst? Pedrag avslutar sitt inlägg på följande sätt:

Just nu pågår ett landskapsbygge som håller många dimensioner och bottnar, där jag bara har skrapat på ytan. Oavsett om du är it-nörd, VD, skolungdom, pensionär eller minister påverkas du av bygget. Bankärenden, myndighetsutövning, socialt umgänge, kommunikation, handel och alla andra delar av vårt samhälle digitaliseras. I den processen behövs många röster. Många fler än de som hittills har hörts och hörs.
I utvecklingen av EUs digitala agenda finns det ett övergripande måste, som jag ser det: Full transparens i processen är nödvändigt, så att konspirationsteorier kan motas i grind så långt det är möjligt. Till förmån för allmän debatt och dialog. Misstänkliggöranden, fruktan, osäkerhet och tvivel är mörka krafter som kan fördröja altruistiska initiativ. Just av den anledningen vill jag höja medvetandet om det som pågår och väcka intresset för frågorna hos gemene man. Det finns mycket kunksap och kompetens som vi sitter inne med och nu har chansen att omvandla till grunden för framtidens digitala allmänning. Gå gärna in och bidra med din röst på den publika konsultation som EU har om Internettjänster.

Det är först när alla våra röster är höjda och hörda som en allmänning håller ett äkta gemensamhetsvärde i sin famn.

Fundera du på vilka värden som du vill ska styra hur internet som allmänning ska utformas, samt vilka värden som ska styra denna utformning. Fundera kring vad du tycker i de frågor som Pedrag tar upp kring:

  • pirater
  • ACTA
  • Ipred
  • digitalt medborgarskap och hur det utformas, samt av och för vem…

Läs och höj din röst, uttryck din åsikt.

Bloggkärleksveckan. Idag till Farmor Gun

Jag tror att alla läser Farmor Gun, för att hon är klok och genomtänkt. Du behöver inte vara Piratpartist för att bli övertygad och instämma i hennes engagemang och starka känsla för att vi ska få vara medborgare på nätet. Det finns mycket hos Gun Svensson som man kan beundra idag vill jag trycka på hennes starka ställning för att vi som medborgare ska bli sedda som medborgare och inte bara konsumenter för det beundrar jag. Det är en fråga som alltför ofta försvinner i samtal kring nätet, vi är medborgare på nätet också inte bara varor och konsumenter.

Så läs Farmor Gun och få insikter och mycket annat klokt som vilken av att kunna länka för bra samtal på nätet:

Men utan tillgång till även annat material att länka till när jag skriver skulle ”samtalen” på webben bli mycket torftigare.

Torftigare på samma sätt som det skulle ha blivit om vi människor – före internets genombrott – hade varit tvungna fråga om lov varje gång vi kopierat och delat med oss material, som vi då utbytte tankar och idéer med andra om. Med insikten att vi börjar våra liv med att härma och kopiera andra och sedan växer i kunskap och kreativitet genom dela med oss till andra och varandra, är det ingen konst att förstå varför den tekniska plattformen The Pirat Bay fyllt och fyller ett genuint mänskligt behov i en ny tidsepok. Trist dock att den industri som köpt upp upphovsrätterna hellre lagt och lägger pengar på en massa dyra advokater för att jaga fildelare än att försöka förstå och möta mänskliga behov i en avvägning mellan en juste användning för privat bruk och vad de själva ser som inkomstförluster, men egentligen borde kunna se som led i en marknadsföring om de insåg värdet av en kombination med en försäljning i takt med tiden.

Dagens bloggkärlek vill jag ge till vår gemensamma Farmor Gun

 

Jag älskar att dela så all min länkkärlek idag går till CC

Tredje blogginlägget på temat Bloggkärleksveckan går till Mathias och Creative Commons. Det blir alltså två. En till Creative Commons svenska blogg (lite fusk eftersom jag bloggar där själv, men man måste ju visa att man älskar det man gör.

Sedan var det Mathias engelska blogg Digital-Rights som är spännande av flera skäl, kanske mest för att jag tycker den ger intressanta perspektiv på alltifrån bloggande till vardagens bestyr med Tamagotchis.

Har du funderat på hur sociala medier styr oss

Det är så spännande med analyser av hur sociala medier, tekniken, programmering styr vårt handlande och vårt beteende, för det gör tekniken onekligen.

Jag brukar tänka på Facebook och hur det styr oss till att vara socialt acceptabla, vi vill få bekräftelse, söker det, men samtidigt måste vi står ut för att våra ”vänner” ska gilla och kommentera. Men det finns en avvägning, igår tog jag del av en tråd som menade att det var så bra för på Facebook kunde man bara välja att inte se de uppdateringar från de vänner som han inte ville ta del av.

Tanken svindlar varför inte bara ”un-frienda”, eller tänk om andra gör så mot dig, mot mig? Utan att jag vet, vem umgås jag då med på Facebook? Inte med mina vänner utan med Facebook eller?

I vilket fall som helst så belyser David Meyers inlägg TBL: Twitter too crude for reasoned discussion behovet att titta bortom tjänsten och fundera på hur den påverkar vårt sätt att vara

Twitter encourages people to pass on relatively extreme views rather than find common ground, web creator Tim Berners-Lee has said

Och anledningen är enkel, twitter bygger på att du får återkoppling genom Retweets och kan gå dialog, med dina kontakter.

Angående frågan om att hitta sanningen på nätet säger Berners-Lee

Asked about the idea of finding truth on the web, Berners-Lee said this was a big task for web scientists such as himself. ”Go back through the eons and you can think of humankind as having two great quests: to figure out communally what do we do, and for that we have democracy; and… to figure out what’s true, [for which] we have the scientific method,” he said.

”Wikipedia started off as utopian, but rapidly figured out it had to introduce a meritocractic system,” Berners-Lee noted. ”Our task here is to look at the systems we use for figuring out truth and fiction.”

Vi behöver titta på systemet för att fundera ut vad som är sanning och vad som är fiktion, en tänkvärd sentens i arbetet med källor och olika sociala medier på nätet.

Låt dig inspireras av Webbstjärnans utbildningsmaterial

Vi på Webbstjärnan har gjort några utbildningsfilmer som är tänkt att användas i förhållande till arbetet med  internet i skolan. Vi har bett lärare berätta om sitt arbete med webbpublicering i skolan, vilket resulterade i tre filmer.

I den första berättar Josef Sahlin, om sitt arbete med klassbloggen Tegelbobarn, sedan är det Cecilia Johansson som den andra filmen berättar om sitt arbete med superstarmedia.se och sedan är det den tredje med Marie Andersson, som berättar om sitt arbete med Detektiven Emil och vi. Till Josef och Cecilias filmer finns det även enklare guider som vem som än vill kan ladda ner och använda för att själv komma igång. Eller bli inspirerad att använda webbpublicering i klassrummet. Vi har även en liten film om Maries elever som berättar om sitt arbete med Detektiven Emil och vi

Vi har även gjort guider om andra webbprojekt som vi uppmärksammat i Webbstjärnan, som vår blogg-guide bloggen Klokaste en otroligt spännande blogg där eleverna bloggar utifrån citat som de tycker är värda att dela. Sedan har vi gjort en blogguide för de elever som vill skapa en webbplats för sitt företag med hjälp av WordPress.

Sedan har vi de underbara filmerna [1] och [2] och reportaget ett år senare om fjolårets vinnare Fiskis5an som du kan ta del. Till Fiskis5ans webbplats har vi också skapat en blogg-guide, alltför att få se fler Europa projekt på webben.

Vi har även gjort tre filmer som handlar om:

Alla filmer ligger på Youtube, men till de filmer som handlar om Upphovsrätt, Creative Commons och Källkritik finns dessutom alla mina presentationer på SlideShare. Och till Creative Commons filmen finns en enkel lathund som du kan använda, fritt, och vi vill att du gör det 🙂

Presentationerna finns på Slideshare:

Min förhoppning är att allt material ska komma till användning precis som filmen om upphovsrätt hjälpte Charlotta Wastesson.

På Stiftelsens YouTube kanal finns det en spellista där vi lägger upp alla filmer som vi skapar för att stödja arbetet med att utveckla arbetet med Internet i skolan

Unga har mer integritet än vad vi ger dem cred. för

Jag möter ofta lärare, bibliotekarier och it-pedagoger som förfasar sig över hur unga (framför allt flickor) använder sociala medier för att blogga och uppdatera sin omgivning om sig själva. Många vuxna tycker sig ha rätt att tycka om vad som är rätt, vad som är fel. De förfasas över barnens användning av internet, skrämmer och jag undrar vad leder det till? Vad säger vi, vad vill vi? Och hur förhåller vi oss till det medium som många barn och ungdomar använder i sin vardag. Jag möter historier som:

Vet du vad de skriver… Men jag har allt talat om för dem att jag har läst, och nu skriver de inget mer. Jag fick dem allt att sluta skriva på den där bloggen.

Är det vår roll att skrämma? Borde inte vår roll vara att vägleda och uppmuntra, stötta barn, ungas vilja och lust att skapa, kommunicera och hänga med andra? Borde inte vi hjälpa till, varsamt, ömt och se till så att den skapande glöd som finns hos dessa barn/ungdomar fortsätter att finnas? Ja,ja, jag bara undrar. I vilket fall som helst så läste jag inlägget Sverige i botten när det gäller att leta jobb i sociala medier och slås av att vi kanske måste ha lite mer tilltro till de unga:

Var femte svensk i undersökningen (21%) censurerar eller ändrar medvetet information om sig själva i sociala nätverk för att undvika framtida karriärproblem (genomsnitt i alla länder: 34%). De yngre svenskarna är betydligt mer oroade att deras profiler på sociala nätverk kan komma att negativt påverka deras karriär. 26% av de som definieras som Generation Y svarar detta, mot 19% i Generation X och 10% av Baby Boomers (till Generation X brukar räknas 60- och 70-talister och de första åren på 80-talet, Generation Y är alltså yngre än dem, Baby Boomers äldre).

Därför är också Gen Y mer aktiv när det gäller att se till att dölja information som kan skapa problem i karriären, 29% mot 23% av Gen X och 13% av Baby Boomers. Uppfattningen att yngre personer inte är lika försiktiga med vad de delar med sig av i sociala medier kanske därför bör nyanseras en smula. Även om de delar med sig av mer privat information, så är många medvetna om att viss information inte bör göras offentlig.

Vi kanske behöver ha lite tilltro till barn och ungas behov av en personlig sfär, och att de faktiskt har en medvetenhet, låt oss arbeta på att ge barn/unga de kunskaper som de behöver för att hantera internet och inte bara skrämmas.

 

Bilder från Gameon med Geek Girl Meetup

Jag hade lyckan att tillsammans med mina kollegor Jessica Bäck och Pernilla Rydmark vara en del av Geek Girl Meetup i helgen. För er som inte vet, så är det en självorganiserande konferens som arrangeras av och för kvinnor, sk geeks. Och den här gången var temat spel.

I min vardag är det inte varje dag som jag får träffa mängder med kvinnor som pratar spel, och spel och spel. Varför vi spelar och vad det tillför, hur man ska tänka när man skapar spel, skillnaden mellan symmetriska och assymetriska spel. Att det är hårt att vara kvinna som arbetar med spel. Vi fick ta del av podcast-skolan och allt streamades live på nätet. Det var underbart.

Jag fungerade mest som fotograf tillsammans med Jessica Bäck. Därefter som åhörare, och tog möjligheten att bli uppfylld och känna mig hemma på en konferens för kvinnor av kvinnor. Tack 🙂

Mina bilder kan du även se på flickr.