Framtidens lärande ett väckelsemöte?

Dagarna går och det som skedde idag tillhör snart det förflutna, nuet är nu och det vi ser fram emot är framtiden. Jag var precis som många andra: lärare, skolledare, it-pedagoger, it-strateger på Framtidens lärande. Jag träffade i en paus en fd. kollega från Enskilda Gymnasiet, som alltid varit engagerad i lärande, i skola och nu i kommunpolitiken i Nacka. Kjell Tormod, som min kollega heter, kontaktade mig efter konferensen via mejl. Det är alltid en lycka att träffa en kollega, en från vardagen från då, som är här och nu.

Häromdagen kom en rapport med hans reflektioner kring Framtidens lärande och de ger hans bild av konferensen. De är spännande och jag har bett Kjell att jag ska få dela dem med er. Jag har tidigare skrivit om twitter-väggen, det delade ansvaret och möjligheterna. Kjells reflektioner kring twitter-väggen är följande:

På stora skärmar kunde deltagarna kommunicera med varandra och kommentera de olika föreläsningarna på den stora scenen. För mig blev det lite tröttsamt att läsa internt twitter och hånfulla kommentarer eller hyllningar av föreläsare som ogillades eller gillades. Ibland var det lite av väckelsemöte över det hela.

Personligen tycker jag det är tänkvärt om en twitter-vägg upplevs som en del av ett väckelsemöte. Bilden ger en spännande dimension till Twitterväggens funktion och roll.

I Kjells rapport finns det även andra spännande reflektioner som den kring ”en-till-en” satsningar som skolans lösning, frälsning, men jag tror det behövs mer.

Det råder just nu en En-till-En feber i Sverige. Drygt 160 kommuner har angett att de håller på att införa En-till-En. Ingen vet vad detta innebär för elevernas lärande och om skolans resultat kommer att bli bättre. Utvärderingen av Falkenbergs En-till-En-projekt, visar att resultaten blir sämre för de elever som deltar i projektet jämfört med de som inte deltar.

Framtiden får utvisa hur satsningen på En-till-En-projekt kommer att innebära för undervisning, lärande och för kunskapsutveckling, men just nu ser det inte bra ut.

Det finns anledning att känna oro.

I samma takt som datorer införts i skolan de senaste 20 åren har resultaten (TIMSS och PISA) blivit allt sämre. Eleverna läser sämre, skriver sämre och räknar sämre.

Tekniken är verktyg som vi måste hantera och inte bli slavar under. Sedan behövs ett samtal kring TIMSS och PISA också som riktmärken.

Sedan fastnar jag för samma sak hos Peter Gärdenfors och synen på datorn som verktyg för interaktiv pryl. Den har inte förmågan i sig utan interaktiviteten föds i mötet med andra i de digitala och analoga rummen.

Peter Gärdenfors, professor vid Lunds universitet talade om Lusten att lära i den digitala världen. Gärdenfors sa, att datorn har samma interaktiva möjligheter som flanellografen, bara datorn används på rätt sätt. Enligt Gärdenfors är en bra lärare den som förutom att behärska sina ämnen är en god berättare, en god lyssnare som kan sätta sig in i hur eleverna tänker och som kan samtala och föra en dialog med eleverna.

Dialogen i centrum och förståelse för var eleverna finns bör stå i fokus, för allt lärande. Tack Kjell för att jag fick möjligheten att ta del av dina tankar och reflektioner kring konferensen. Och jag stannar nog i din slutsats, lärandet i framtiden har sina fötter i dåtiden, och i väntan på framtiden bör vi arbeta med att förändra vårt nu, för framtiden den kommer alltid att ligga framför oss.

7 tankar kring ”Framtidens lärande ett väckelsemöte?

  1. Pingback: KristinaAlexanderson

  2. Pingback: Niklas Karlsson

  3. Pingback: Per Falk

  4. Pingback: Nicklas Malmsjö

  5. Rikard Werge

    Jag arbetar på en gymnasieskola som har den längsta traditionen av en-till-en-lösningar. Tyvärr innebär datorn ett hinder för lärande och det behövs bättre pedagogiskt material på webben som hjälper eleven att hålla fokus på uppgifterna. Väldigt många elever surfar/chattar bort hela sin gymnasietid och därmed ett viktigt betyg. Man skulle kunna jämföra detta med att ge alla eleverna en bärbar tv i början av sin utbildning och sedan konstatera vad som drar mest. Rörlig bild eller att ta sig an något nytt/obekant i undervisningen? Det är väldigt många gymnasieelever som inte är mogna för studier men samhället tvingar dem dit. Det behövs alltså fortfarande bättre pedagogiskt material på webben och bättre vägar för pedagoger för att hantera facebook-elever. För mig är frågan hur vi kan hjälpa eleverna mot rimliga mål med hjälp av t.ex. datorn. Hur har Sklolverket bidragit med tips och riktmärken för detta? Var arbetar man med de här frågorna framgångsrikt även med studiesvaga elever?

  6. Plura

    Kristina, dialog är viktigt i klassrummet. Den är en del i det strukturerande lärandet som saknas i mångt och mycket. IT-är inget annat än ett smart sätt att indviduallisera lärandet. Finns några blogginlägg om det på skolkvalitet.se

Kommentarer inaktiverade.