Egenskaper- vad är en bra lärare?

Fick på Twitter idag en ny följare ”Egenskaper” som som byline ställer frågan ”Vad är en bra lärare?”. Personligen slogs jag av att tänk att ha det twitternicket ”egenskaper” häftigt, sedan började jag fundera ”Vad är en bra lärare?”

Frågan är stor och kanske till och med felställd. Måste vi värdera lärare som bra eller dåliga? Gör vi det med andra tjänstemän? Byråkrater?  För lärare är väl tjänstemän, eller som min handledare under min lärarpraktik sa vi är ”närbyråkrater”, så vad kännetecknar en bra tjänsteman, en bra närbyråkrat?

Svaret finns kanske delvis i Maria Kruse och David Öqvist C-uppsats Vad kännetecknar en bra lärare. Kanske finns det en rad egenskaper som en bra lärare bör besitta, så som twitter-kontot Egenskaper antyder. Kanske är det så att den gode lärare har är den som är engagerat rättvis, kunnig och kan lära ut (eller snarare skapa förutsättningar för att elever ska vilja lära sig själva). I intervjuer med fd elever säger de att:

Några faktorer som ansågs viktiga var bl.a. lärarens engagemang och att alla behandlades lika, att läraren var rättvis. Mindre än hälften av de tillfrågade ansåg lärarens ämneskunskap som den enskilt viktigaste faktorn, lika viktigt ansågs förmågan att förklara och lära ut. Lärarens sätt att bemöta sina elever beskrivs som någonting som påverkat de f.d. eleverna under hela livet – här framkommer tydligt vikten av lärarens sätt att uppträda och de värderingar denne förmedlar, t.ex. sin människosyn

Jag tror det sista är avgörande i alla möten, alla lärande situationer, vilka värden vi bär med oss och vilka värden vi förmedlar, och där är läroplanen vår bästa vägledare.

Men frågan kvarstår finns det fler egenskaper som kännetecknar en bra lärare?

4 tankar kring ”Egenskaper- vad är en bra lärare?

 1. Pingback: KristinaAlexanderson

 2. Peter Andersson

  Meningen med frågeställningen var att lyfta fram de egenskaper som en bra lärare besitter inte att värdera om läraren i sig var/är bra eller dålig!
  @egenskaper

 3. Bertil Törestad

  Egenskaper (traits) är en besvärlig fråga inom psykologin. Man brukar tala om stabila egenskaper och sådana som varierar efter situationerna. När man bedömer människor gör man en sammanfattning av de beteenden man sett hos en elev under en tid och som hör samman med den egenskap man just då är intresserad av. Tittar man noga (vilket vetenskapen har gjort) så ser man att uttrycket i beteenden för en viss egenskap förändras oerhört mycket efter vilken situation bedömningen görs.

  Det är därför viktigt att inte tala alltför mycket om egenskaper i allmänna termer.

Kommentarer inaktiverade.