Sociala medier skapar en likvärdig utbildning

Jag blir twitterpingad av Peter Andersson om Huddinge-kommuns avslag i frågan om att använda sociala medier i skolan. Jag läser följande utlåtande:

Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Gymnasienämnden anser att riktlinjerna för hur kommunen ska använda sociala medier är genomarbetade och ligger på en bra övergripande nivå.

 

Nämnderna har dock några synpunkter att framföra. Kommunens förskolor och skolor har enligt skollagen ett ansvar att erbjuda alla barn och elever en likvärdig utbildning. Om sociala medier används som ett pedagogiskt verktyg faller det inte inom ramen för likvärdighet, eftersom alla barn och elever inte har tillgång till sociala medier. Barn och utbildningsförvaltningens IT enhet undersöker möjligheten att ta fram en internetbaserad kommunikationslösning som uppfyller de krav som lagen ställer.

Jag brukar också hänvisa till rätten till en likvärdig utbildning, som ett argument för att skolan ska arbeta med digitala medier, med internet, med sociala medier. Likvärdig utbildning, alla behöver få kunskap, erfarenheter. Kunskap om Internet et ska inte vara socio-ekonomiskt beroende. Jag undrar var loopen gått fel… för i utlåtandet säger nämnden att

”Om sociala medier används som ett pedagogiskt verktyg faller det inte inom ramen för likvärdighet, eftersom alla barn och elever inte har tillgång till sociala medier”

Vad menar de? Men om sociala medier används som pedagogiska verktyg innebär det ju att skolan ger eleverna tillgång till sociala medier, genom att skolan till exempel sätter upp en multi-user wordpress-blogg på en egen domän, se på Sollentuna. Eller så använder lärare Webbstjärnan, som ger lärare möjlighet att få en egen .se-adress och ett webbhotell och bloggar kring skolarbetet som t.ex eleverna i Eskelhem med Detektiven Emil och vi. Sociala medier som en blogg är ett utmärkt sätt att kommunicera och samtal kring kunskapande, ett verktyg för att lära och bearbeta stoff tillsammans. Att lära sig och kunna förhålla sig till sociala medier är färdigheter och kunskaper som skolan behöver arbeta med och något som skolan ska arbeta med, digital kompetens ska genomsyra alla skolan ämnen.

Alla elever kanske inte har tillgång till ett eget Facebook konto, men att använda sociala medier som pedagogiska verktyg behöver inte innebära att skolan använder kommersiella verktyg som Facebook, Twitter, flickr etc.  Bloggar är också sociala medier, så även wiki-sar, eller Wikipedia

Men nämnden kanske menar att inte alla barn i Huddinge har tillgång till Internet? För i stort sett alla som har en internetuppkoppling kommer i kontakt med sociala medier i en eller annan form. Att använda dem  skolarbetet, innebär att de är pedagogiska verktyg, men det får kanske inte barnen i Huddinge göra? Sociala medier som plattformar, wiki-sar, bloggar etc kan användas för att bearbeta och kommunicera kring kunskap, som pedagogiska verktyg.

Frågan som man ställer sig är om alla skoldatorer med internet uppkoppling i Huddinge skyddade från Wikipedia, från Youtube, från Flickr?  Och om det är så hur garanterar då skolorna i Huddinge att eleverna uppnår grundläggande digital kompetens. Hur lärs elever, och garanterar Huddinge kommun att elever

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska för­ medla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.

Lgr11 sid 10

”Skolan ska förmedla beständiga kunskaper som utgör den referensram alla i samhället behöver. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde.” Internet och sociala medier ingår i informationsflödet.

22 tankar kring ”Sociala medier skapar en likvärdig utbildning

 1. Pingback: KristinaAlexanderson

 2. Pingback: KristinaAlexanderson

 3. Pingback: donna carlsson

 4. Pingback: Tomas Nyberg

 5. Pingback: Fredrik Bodin

 6. Pingback: Marie Linder

 7. Pingback: Lotta Holm

 8. Pingback: Petter Bergenstråhle

 9. Pingback: Anne-Marie Körling

 10. Pingback: Christer Holmqvist

 11. Pingback: Anne-Marie Körling

 12. Pingback: Ulrika Knutsson

 13. Pingback: Anita Klaar

 14. Pingback: Alastair Creelman

 15. Pingback: Ann Markström

 16. Pingback: Sociala medier Vimmerby 2011-09-08 « BERTRAM STENLUND FRIDELL

 17. Pingback: Fredrik (frekar06)

 18. Pingback: Fredrik (frekar06)

 19. Pingback: Fredrik (frekar06)

 20. Pingback: Fredrik (frekar06)

 21. Pingback: Helena Roth

 22. Pingback: Helena Roth

Kommentarer inaktiverade.