Hur hittar du Creative Commons material?

Jag träffade en grupp lärare häromdagen och vi pratade om att publicera skolarbete på webben. Ganska snart flöt samtalet in på frågan om var man hittar material på nätet som man får använda fritt.

En av lärarna berättade med lystna ögon om Flickr och att där hittade hon bilder som hon kunde använda i undervisning och för skolans webbplats. Hon berättade om alla dessa bilder som finns på flickr. Hon berättade att det finns bilder som är spärrade, dvs inte går att ladda ner. Men också att det finns andra som hon kan ladda ner och använda, att det fanns fantastiska bilder, och bildskatter, som finns på flickr och det är bara ladda ner och använda.

En liten stund senare frågade jag om hon kände till Creative Commons och svarade då:

-Nej.

Hmmm, men om jag förstod henne rätt så laddade hon ju ner bilder från flickr, bilder som med största sannolik ligger under olika Creative Commons licenser, men sedan har hon aldrig hört talas om Creative Commons? Kanske använder hon dem bara på sin hårddisk, och gör en privat kopia, men om hon publicerar dem igen… då…

Men, men, men, flickr har något att lära…

Det finns massor med bilder, musik, texter, filmer, animationer etc på nätet som ligger under Creative Commons och som är fria att använda, men om och när du använder verk som är licensierade måste du följa licensen och de villkor som följer med verket. Det är inte så svårt, men det kräver kunskap och förståelse för licenserna.

Creative Commons är ett licenssystem som bygger på upphovsrätten. Upphovsrätten innebär i korthet att den som skapat ett verk har ensamrätt att bestämma hur han/hon vill att det han/hon skapat ska få spridas/publiceras/visas/kopieras etc. Och om Du vill använda verk som skyddas av upphovsrätten så måste du fråga upphovsmannen om lov innan du får sprida verket. Den stora förtjänsten med Creative Commons är att du slipper fråga först, du får använda …

Creative Commons, som är ett licenssystem som bygger på upphovsrätten. Det innebär att den som skapat ett verk och har upphovsrätten till det låter dig fritt sprida, kopiera bygga vidare på verket som han/hon har skapat utan att du i förväg måste be om lov. Den som skapat verket har fortfarande kvar sin upphovsrätt och den som vill använda verket måste följa de villkor som följer med verket genom Creative Commons licensen. De olika Creative Commons licensen berättar hur man får sprida verket, om du får bearbeta verket eller inte. Om du får använda verket i kommersiella sammanhang eller inte.

Men frågan var: Var och hur hittar man Creative Commons material på nätet?

Det enklaste sättet är att använda Creative Commons sök, som hjälper dig att hitta material, verk av olika karaktär som är licensierade under Creative Commons.

CC-Search by Creative Commons

Sedan kan du använda olika deras sök-tjänst för att hitta musik, animationer, filmer etc, svårigheten brukar bli att välja. Men jag vill påstå att använda verk som är licensierade bygger på förtroende och som användare tar man på sig ansvaret för att faktiskt följa de villkor som upphovsmannen lagt på sitt verk, och att göra ett erkännande av upphovsmannen är det mest grundläggande.

8 tankar kring ”Hur hittar du Creative Commons material?

  1. Pingback: KristinaAlexanderson

  2. Pingback: Pernilla Rydmark

  3. Pingback: Victoria Hemdahl

  4. Pingback: Pernilla Rydmark

  5. Pingback: openinnovation

  6. Pingback: Alastair Creelman

  7. Pingback: Ann Markström

  8. Pingback: Anne Liljeberg

Kommentarer inaktiverade.