Dagsarkiv: 14 september 2011

Wikipedia – en källkritisk studie av skolan

Fick via twitter en bild av källkritikens vindlingar och en bild av skolan.

Allt började med en tweet från sakjur som hänvisade till mig som källa för att diskutera wikipedias trovärdighet. Jag stod frågande, och hittade följande svar:

Nu källkritisk övning om Wikipedia. Om jag skriver vad jag anser är det nog fel.

En stund senare:

Jag tycker Wikipedia är tillförlitiligt. Det brukar inte lärare göra 🙂

Oavsett vad lärare har för syfte med uppgiften så är det intressant att bilden som ges av skolan är det inte själva att det centrala är att utreda fråga så brett som möjligt, eller att ens argumentera för sin åsikt eftersom det i skolan handlar om att göra rätt, att leverera det svar som läraren kan tänkas vilja ha. Och om det är så vilka färdigheter lär skolan eleverna? Är det att tänka fritt, att förhålla sig kritiskt? Onekligen är twittraren i mitt exempel kritiskt inställd, och jag hoppas att han står upp för sin åsikt, argumenterar och utreder trovärdigheten i wikipedia som källa, drar slutsatser, belägger dem med exempel och försöker belägga sin bild av Wikipedia som källa.

Jag hoppas också att hans lärare möter hans undersökande, kunskapande öppet och nyfiket, prövar hans argument … för det måste väl ändå vara intentionen med skolan och med lärande, att vi ska träna på centrala färdigheter som att verkligen analysera källan, vrida och vända på dem eller som det står i läroplanen för grundskolan:

En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därige­ nom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Jag tror att uppgiften att värdera Wikipedia som källa handlar om just det att stimulera kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt viljan att pröva egna idéer och lösa problem.