Dagsarkiv: 04 oktober 2011

Bloggen i svenskundervisningen – ett försök till sammanfattning

Inbjuden som talare kring att använda bloggen i svenskundervisningen ställde jag mig i morse på scen inför 150 svensklärare, och det var som att komma hem. Fick frågan om jag kortfattat kunde sammanfatta min föreläsning. Här kommer sammanfattning:

Jag inledde med att prata om tekniken, och i fall verktyget kräver att man ska vara teknisk expert eller inte. Min uppfattning är att använda internet eller bloggar i svenskundervisningen kräver inte att läraren behöver vara en teknisk expert eller ens intresserad av teknik. Det som krävs är att man är pedagog och vill använda verktyget för att arbeta för att nå de mål som finns i förhållande till den kurs som man som lärare arbetar med.

Mitt arbete med bloggar startade inte i ett intresse för teknik, som jag brukar uttrycka det, i min värld finns det inget mer sövande verktyg än PowerPoint. Verktyget bjuder in till att somna.

Sedan pratade jag kort om WordPress som verktyg, att jag startade med att närma mig bloggverktyget genom att undersöka vad jag skulle kunna använda Internet till. Att jag med ett arbete med Internet fick möjlighet att få mina elever att arbeta med texter mot riktiga mottagare, att texterna i och med att de blev publika fick tydligare krav på att ha ett tydligt syfte, ett tydligt tänk på vem som ska läsa texten och ett tänk på struktur.

Att i ett arbete med publika texter är det A och O att arbeta med textens syfte, mottagare och hur du strukturerar ditt stoff för att den utomstående besökaren ska kunna ta del av informationen.

Sedan kom jag att prata mina erfarenheter av hur du lyckas med skolarbete vikten av att vara tydlig, med vad ni gör, att det handlar om att definition av vad man skapar och vad man använder verktyget till. Vad är en blogg? Vad förväntar jag mig att ni ska göra? Hur vill jag att ni ska göra det? Vilken roll har jag som lärare? Vad ska ni göra? Hur startar vi? Varför startar vi så som vi gör?

Jag pratade kort om hur jag startat alla mina bloggprojekt med att låta mina elever berätta vilka de är, vem är du och varför ska jag tro på dig? Vad är du för källa? Hur skapar du trovärdighet?

Sedan pratade jag kort om hur ett bloggsamtal kan se ut, hur det trevande utvecklas. Och att samtalet sker med mig som åhörare, men inte med mig som enda mottagare. Jag visade även på andra exempel på hur jag arbetat med bloggar i svenskundervisningen, vinster med att arbeta med ett multimedium.

Jag närmade mig kort, eftersom tiden började rinna iväg även utmaningar och de ska man alltid se som möjligheterna, vilka är möjligheterna med att arbeta med digitala medier, jo det är copy-paste, det är källor, källkritik etc. Här kan jag lätt fastna, men tiden bara rann iväg, så jag slutade med att prata om vikten att fundera kring vad som är de centrala färdigheterna som vi vill utveckla och med att trycka på att bloggen är ett verktyg för att nå dessa.

Självklart så avslutade jag med att prata om mina bilder, om Cclones och under vilka villkor jag får använda mina barns leksaker, förlåt min mellansons leksaker, att jag får fotografera dem om jag… etc.

Samarbete ser inte ut så här…

Sociala medier underlättar samarbete, eller kanske är det så att sociala medier gör samarbetet synligt. Vad samarbetar vi om, hur samarbetar vi, vad tillför jag, vad tillför ni? I skolan har jag under mina år som lärare alltid haft svårt att få till ett bra och genomtänkt samarbete. Ofta har det som jag kallat grupparbeten blivit arbeten där eleverna arbetar vid sidan av varandra, inte tillsammans och inte gemensamt. De har inte haft verktyg för att samarbeta.

Jag har försökt att skapa de bästa förutsättningarna för samarbete, för att elever ska få en möjlighet att lära av varandra, tillsammans i dialog. Genom att bryta erfarenheter, genom att skapa tillsammans. Genom att bygga grupper som liknar varandra, genom att skapa övningar som gör att man måste prata med varandra, hjälpa varandra…Och många gånger om inte de flesta har jag misslyckats. Elever har inte lärt tillsammans, utan lärt sig delar, var och en för sig, i ett arbete bredvid varandra.

I mitt arbete med bloggar i skolan blev det tydligt att det är lättare att samarbeta om man kan göra det online och inte är beroende av att träffas på en bestämd tid, för att arbeta just då. En annan sak som underlättar samarbetet är också att det eleverna tillför finns kvar, och alla kan se, och ta del av allas delar, bidrag.

Det förvånade mig, att det blev så tydligt att mina elever samarbetade, att de prövade på varandras idéer, tankar, byggde vidare, gav exempel, lade till och förbättrade, och att verktyget, bloggen gjorde det möjligt.

Idag pratade jag på en svensklärarkonferens i Stockholm, och det var spännande, roligt och underbart. I samband med att jag pratade om samarbete visade jag följande bild, som illustration…

Life online

Och efteråt kom en lärare fram och berätta att just bilden som illustrerade samarbete, väckte en del känslor, för samarbete är väl något vi gör tillsammans. Inte ensamma.