Hur utvecklar du din digitala kompetens?

foto: Kristina Alexanderson CC(by,nc, sa)

Jag sitter och skriver för företagsbloggen på .SE ska blogga och skriver om Internet i skolan. Temat för inlägget är hur vi på .SE möter oro och frågor kring rädslor kring Internet som arena för skolarbetet, för vi möter en del sådana frågor.

I skrivandet så tänker jag på det som Marie Andersson (Öpedagogen) skrivit om sin Internetresa- hur hon tillsammans med sina elever utvecklar sin digitala kompetens. Hon har formulerat det så här:

Jag börjar förstå att mina elever håller på att utveckla en digital kompetens – de håller på att bli medvetna om mycket som vuxna inte har en aning om. De börjar bli medvetna om sin närvaro på Internet. De håller på att arbeta fram ett källkritiskt förhållningssätt till det innehåll som de möter och producerar på olika webbsidor.

Och inte nog med det. Jag håller också på att utveckla min digitala kompetens eftersom jag arbetar med dessa frågor tillsammans med mina elever. Utan eleverna hade jag inte kunnat det jag kan idag.

Lite krasst så är det väl så att vi inte kan utveckla vår digitala kompetens om vi inte använder mediet, ställer frågor kring det och hur det fungerar. Ett utmärkt sätt att göra det tillsammans med sina elever. Vi på .SE erbjuder alla lärare och elever möjligheten att delta i Webbstjärnan och skapa en webbplats tillsammans med dina elever. Det ger dig och dina elever tillfället att utveckla er digitala kompetens, tillsammans.

6 tankar kring ”Hur utvecklar du din digitala kompetens?

  1. Pingback: KristinaAlexanderson

  2. Pingback: donna carlsson

  3. Pingback: Mats Lindholm

  4. Pingback: Mats Lindholm

  5. Pingback: Mats Lindholm

  6. Pingback: Lizelott Löwendahl

Kommentarer inaktiverade.