månadsarkiv: januari 2012

För kännedom – jag är fortfarande besviken Yahoo! Games

I lördags blev mina bilder publicerade på  Yahoo! Games.

Jag blev smickrad över att bli tillfrågad, och glad att de tycker om mitt arbete, men min upplevelse är att företag som Yahoo borde känna till en del om avtal, och de vet om inte annat hur man skriver oskäliga avtalsvillkor, fast det är väl bara en del av Internet?

De villkor som Yahoo! Games ville publicera mina bilder under upplevde jag som oskäliga, så jag tyckte inte att jag behövde svara, eller ens bry mig om att avvisa dem. Jag är tydlig med hur jag vill sprida mina verk då jag valt att använda en Creative Commons licens för att dela mitt arbete eller mina bilder.

När Yahoo publicerade mina bilder så trodde jag till en början att de gjort det under min Creative Commons licens, eftersom jag inte samtyckt till några villkor. Men på deras blogg stod det inget om Creative Commons, bara en kort attribution till mig, inget om villkoren under vilka jag delar mina bilder. Jag blev stum, vad skulle jag göra? Bara vara smickrad, eller skulle jag skrika ut min frustration, eller vad?

Jag gjorde det senare, skrev en bloggpost, skicka ett mejl till Yahoo! och berätta för dem att jag upplevde att deras villkor som de ville dela mina bilder under inte var skäliga och jag berättade också att jag valt att dela det jag skapar under en Creative Commons licens. Sedan bad jag Yahoo om följande (citat från mitt mejl):

 please tell your community that my pictures are available under Creative Commons and the license. And Please tell your community that you missed that little bit of information when you published my work, and then follow the terms.

Så vad hände, vad gjorde Yahoo?

Många långa timmar senare svarade de, och sa, vi kommer att ta ner bilderna och sedan skrev de att de skulle (citat):

inform our community as you requested

Och ja, de tog ner bilderna, men de tycktes inte ha läst hela mitt önskemål om att berätta hur jag delar mina bilder, under Creative Commons. Följande stod i samband med den svarta bilden:

per the author’s request, these images have been taken off Yahoo.com, but you can see them on the author’s Flickr stream here: http://bit.ly/yAOfc6

 

Var står det att jag delar mina bilder under Creative Commons? Missade ni den delen Yahoo? Varför berättade inte Yahoo för sitt community att jag delar mitt arbete under en Creative Commons licens?

Creative Commons gör mig tydlig!

Beslutet att använda Creative Commons för att dela det jag gör har jag blött, stött och funderat mycket kring. Speciellt de senaste dagarna.

Jag har funderat kring det sex olika licenserna, och jag har övervägt mitt val av licens (använder mest Creative Commons Erkännande, Icke kommersiell, Dela lika) noga. Jag har ställt mig frågan: Varför skriver jag? Varför fotograferar jag? Vad vill jag uppnå? Vad vill jag? Vill jag dela det jag skapar? Ska jag dela det? Hur ska jag dela det? Vill jag dela mina texter, bilder på Internet? Varför?

Vad har jag kommit fram till? Varför skriver jag? Varför fotograferar jag?

För att jag vill, för att jag tycker det är roligt, ibland för att jag behöver skriva… ibland fotograferar jag bara för att jag behöver fotografera det jag ser, men inte hinner fånga, så då återskapar jag scenen, med leksaker. Skrivandet har jag alltid hållit på med, alltid! Jag tänker bättre, lättare högt, med en penna eller ett tangentbord framför mig.

Varför delar jag? Varför publicerar jag det jag gör på Internet?

För att jag kan, för att jag vill utmana mig och mina idéer, ge dem luft, vingar att i bästa fall möta andras. Jag vill pröva mina idéer. Jag vill dela med mig av det jag tar del av. Skrivandet är att tänka högt en liten stund, tillsammans med dig. Men det kan jag ju göra utan att använda Creative Commons, varför använder jag Creative Commons?

För att jag vill ge alla möjligheten att använda det jag skapar, använda mina texter, mina bilder, jag vill bjuda in till nya samtal, nya uttryck, idéer, nytt skapande. Creative Commons ger mig den möjligheten. Men Creative Commons ger mig också möjligheten att vara tydlig. Jag kan med en Creative Commons licensen vara tydlig med hur jag vill att andra ska använda det jag skapat.

Jag vill att andra ska kunna använda det jag skapat utan att först fråga mig om lov – den möjligheten ger Creative Commons mig!

Jag vill att andra ska berätta att det är jag som har skapat bilden/texten. Jag vill inte att andra ska använda bilden/texten för eller i kommersiella sammanhang. Jag vill och uppmuntrar andra att bearbetar texten/bilden fritt men om du gör det så ska du sprida din text, din bild under samma villkor, på samma sätt som jag delade det jag skapade, dvs jag vill att du berättar att du har bearbetat min bild/text, att du sprider/använder din bearbetning för icke-kommersiella syften och låter andra bearbeta din bearbetning, men villkoret att de fortsätter att sprida sin bearbetning under samma Creative Commons licens.

I samtal om mitt val av CC-licens så kommer ibland frågan om mitt val av att dela mina verk under en icke-kommersiell licens, eftersom det är så svårt att avgöra vad som är kommersiellt och icke-kommersiellt på nätet.

Jag har valt licensen icke-kommersiell av flera skäl: jag skapar inte texter för att tjäna pengar på dem, inte heller bilder för att jag ska tjäna pengar på dem, jag skapar för att jag vill! För att jag VILL! Jag vet inget om andra människors motiv till deras skapande, men jag har inte några kommersiella intressen i mitt skapande, så tycker jag bara att det är rimligt att andra inte heller bör använda mina bilder/texter i kommersiella sammanhang, och om de ändå vill det så vill jag att de frågar mig om lov, innan de använder det jag skapat för kommersiella tjänster/intressen/syften.

Med mitt val av Creative Commons licens och de överväganden som jag har gjort i förhållande till det valet gör det tydligt hur jag vill dela det jag skapar, hur jag ser på det jag delar.

Hur har du tänkt kring ditt sätt att sprida det du skapar? Det du delar på Internet?

Violated by Yahoo! Games while I was sleeping (updated 2011-01-29)

*updated 2012-01-29 About Yahoos response …

Thursday night (26 of jan 2012) I got a mejl, I wrote about it yesterday, in a blogpost. Yesterdays blogpost is mostly about the condition Yahoo wanted to use my pictures (about 800 pic’s) of Stormtrooper.  In short I thought the conditions to say the least were intriguing, and not in my advantage. It said:

(1) You retain ownership of your Photos, however, you grant to Yahoo! Inc. a non-exclusive, worldwide, royalty-free license (but not the obligation) to sublicense, use, copy, modify, translate and/or adapt, distribute, publicly perform, publicly display by any means and in any media, your Photos on Yahoo! News and local Yahoo! News sites in other countries.

(2) You represent and warrant that your Photo is an original work taken by you and you own or have the necessary rights to all copyrights or other proprietary rights in your Photos. You also represent that you are over 18 years old.

(3) To the extent that your Photos are displayed on Yahoo! Inc.’s pages, Yahoo! Inc. will provide a link from your Photos to the gallery and associate an alt tag displaying your Flickr screen name in connection with the Photos.

And all Yahoo! Games wanted was for me to reply with a mejl telling them that I approve with capital letters. I choose to not send an reply, because I DON’T AGREE!!! . And I thought that the my lack of my reply would mean that nothing would happen, I believed that Yahoo would respect my Intellectual rights, the Creative Commons license I use on my work.  Mostly I thought they would do that because I’ve read on flickr that:

Copyright and Intellectual Property Policy

Yahoo! respects the intellectual property of others, and we ask our users to do the same.

But I was wrong! I share my photos on flickr, with a Creative Commons licensen, an non commercial license. I mostly use BY, NC, SA as my default license. I use Creative Commons because I believe in Creative Commons values.

And I share my work, with others to give others the possibility use my work, but I have drawn a line for Commercial use, then I want to be asked. And Yahoo! Games seamed to have understood that, it seamed that way when they asked for my permission to use my pictures. I didn’t reply. I didn’t give them the rights to use my pictures, to share them, but they did it anyway.

I got raped on my rights, by Yahoo! Games and it happened while I was sleeping.

Update: After I had written this post I mailed Yahoo, and told them that I WILL NOT, WILL NOT accept there terms, and that I wanted them to follow the Creative Commons license I had choosen for my work, I also asked Yahoo to tell there community that I share my work under a creative commons license.

Last night I got a reply that they would take down the pictures, with following message:

Adorable Stormtrooper Photos

Per the author’s request, these images have been taken off Yahoo.com, but you can see them on the author’s Flickr stream here: http://bit.ly/yAOfc6

Yahoo! Games seams to have missed the part of telling there community that they hadn’t followed the conditions under which I share my work Creative Commons, Attribution, non commercial, Share alike.

Flattering spam or what do you mean Yahoo? Games

This is yesterdays blogpost translated into English

Flattering spam or what…

Just before i went to bed I got an e-mail adressed to Jeannine (my name is Kristina) from a Content producer at Yahoo! Games. According to the mail he found my images on flickr and wants permission to possibly use them on the Yahoo.com website and in a gallery at Yahoo! games. This is a part of the e-mail (I bolded some parts):

We believe that your participation in this would be a good opportunity for promoting your photography.

To allow us to include your photos as stated above, we need your consent.

 

Therefore, if you agree with the below terms in connection with Yahoo! Inc.’s use of your photos, please reply to this email with the term AGREE in caps.

 

Terms of License Grant:

 

(1) You retain ownership of your Photos, however, you grant to Yahoo! Inc. a non-exclusive, worldwide, royalty-free license (but not the obligation) to sublicense, use, copy, modify, translate and/or adapt, distribute, publicly perform, publicly display by any means and in any media, your Photos on Yahoo! News and local Yahoo! News sites in other countries.

(2) You represent and warrant that your Photo is an original work taken by you and you own or have the necessary rights to all copyrights or other proprietary rights in your Photos. You also represent that you are over 18 years old.

(3) To the extent that your Photos are displayed on Yahoo! Inc.’s pages, Yahoo! Inc. will provide a link from your Photos to the gallery and associate an alt tag displaying your Flickr screen name in connection with the Photos.

 

The Yahoo! and Flickr teams are honored in having your presence in the Flickr community. Your contribution would be sincerely appreciated.

We’d also like to send on a brief questionnaire so you can provide some context about the inspiration behind this project.

I look forward to hearing from you.

The intriguing about the mail is several things. The way I am supposted to agree is to reply through an e-mail, is that legally binding? How do they know it´s me replying and not someone else? Then there´s the conditions. They write that they want to use my Stormtrooper-pictures in my photostream, which means they are asking me to give them the right to use any of over 800 images.

And what does this mean:

(1) You retain ownership of your Photos, however, you grant to Yahoo! Inc. a non-exclusive, worldwide, royalty-free license (but not the obligation) to sublicense, use, copy, modify, translate and/or adapt, distribute, publicly perform, publicly display by any means and in any media, your Photos on Yahoo! News and local Yahoo! News sites in other countries.

Read it slowly, I will retain ownership, but I am supposed to give Yahoo a non-exclusive, worldwide, royalty-free license, to sublicense, use, copy, modify, translate and/or adapt, distribute, publicly perform, publicly display by any means and in any media, yadayadayada. And all I possibly is offered is a gallery on their website.

Flattered, Yes but come on I feel like David against Goliath…

 

Digitala läromedel – några korta reflektioner kring en föreläsning

Jag fick frågan om jag kunde tänka mig att prata lite kort om digitala läromedel. Hur ser jag på digitala läromedel. Min presentation kom att belysa flera aspekter på digitala läromedel.

Jag startade presentationen med att prata om ”varumärken” om inlåsning kring vilken sorts ”apparat” eller ”maskin” som skolan ska ha, diskussionen kring ”en till en”, ”varsin”, ”en till alla” eller vad satsningarna kring att dela ut datorer kallas. Det digitala läromedel skapas inte per automatik för att elever och lärare har en Apple eller en PC. Sedan pratade jag om att infrastrukturen, att det fungerar, att det finns ett trådlöst nät som fungerar är ett villkor. Men jag vill trycka på att det är inte maskinen i sig som skapar läromedlet, eller förändrar lärandet.

Sedan gick jag över till en diskussion kring vilka behov som finns, skolan som en plats med många dimensioner, traditioner och nyheter, lärare befinner sig på olika platser, har olika behov, alla lektioner kan inte vara innovativa och nytänkande. Ibland behövs fylleriövningar också, sedan är de digitala verktygen/läromedlen ett bland många, kanske inte det enda.

Sedan stannade jag upp en stund kring kunskapssyn, och hur vi ser på förmedlingen av kunskap, vilka källor använder vi, är kunskap beständigt, kan vi lära andra, eller bara lära oss själva? Det är centralt att fundera kring vilken kunskapssyn som ett digitalt läromedel sprider, är uppbyggt kring. Sedan kan fundera på varför – ska läromedlet vara digitalt och sedan hur …

Vad kan digitala lärresurser ge som inte analoga kan? Min fasta inställning är att digital kompetens kan du inte uppnå om du inte använder, funderar, tar del, av den digitala vardagen, använder digitala verktyg, blir är digital. Inget analogt läromedel kan ge elever digital kompetens, kanske kan vi aningar om den digitala vardagen men det är lite som att torrsimma, och tro att man vet hur det är att simma på ett öppet hav.

Sedan tog jag fasta på andra delar som digitala medier/läromedel bör kunna ge eleverna, vara bra på, som t.ex färdighetsträning, diskuterade några aspekter kring spel och spelifierandet av lärandet. För att sedan gå över och prata om de som digitala läromedel bör ta möjligheten att vara, som låta användarna vara medskapande, internets autenticitet, möjligheterna till att dela, bygga vidare, kunskapa gemensamt, multimedialt och att alla läromedel bör leva som de lär.

Du kan ta del av min presentation här:

Läser du villkoren lilla vän?

Smickrande spam eller vad…

Precis innan jag gick och lade mig fick jag ett mejl adresserat till Jeannine från en Content producer på Yahoo! Games. Enligt mejlet har han hittat mina bilder på flickr och vill nu be om tillstånd att använda dem för att de eventuellt skulle kunna hamna på Yahoo.com:s hemsida och i ett galleri på Yahoo! Games.

Sedan står följande (min fetstil):

We believe that your participation in this would be a good opportunity for promoting your photography.

To allow us to include your photos as stated above, we need your consent.
Therefore, if you agree with the below terms in connection with Yahoo! Inc.’s use of your photos, please reply to this email with the term AGREE in caps.

Terms of License Grant:

(1) You retain ownership of your Photos, however, you grant to Yahoo! Inc. a non-exclusive, worldwide, royalty-free license (but not the obligation) to sublicense, use, copy, modify, translate and/or adapt, distribute, publicly perform, publicly display by any means and in any media, your Photos on Yahoo! News and local Yahoo! News sites in other countries.

(2) You represent and warrant that your Photo is an original work taken by you and you own or have the necessary rights to all copyrights or other proprietary rights in your Photos. You also represent that you are over 18 years old.

(3) To the extent that your Photos are displayed on Yahoo! Inc.’s pages, Yahoo! Inc. will provide a link from your Photos to the gallery and associate an alt tag displaying your Flickr screen name in connection with the Photos.

 

The Yahoo! and Flickr teams are honored in having your presence in the Flickr community. Your contribution would be sincerely appreciated.

 

We’d also like to send on a brief questionnaire so you can provide some context about the inspiration behind this project.

 

I look forward to hearing from you.

Det spännande med mejlet är flera saker, dels att jag ska svara att jag Godkänner avtalet genom ett mejl, är det juridiskt bindande undrar jag? Hur vet de att jag, som upphovsman svarar på mejlet och ingen annan?

Sedan är det villkoren som är så snygga, det framgår att de vill använda mina Stormtrooperbilder, i min fotoström, vilket innebär att de ber att jag ska ge dem rätten att använda över 800 av mina bilder.

Sedan är det villkoren som jag ska godkänna. Vi tar det första:

(1) You retain ownership of your Photos, however, you grant to Yahoo! Inc. a non-exclusive, worldwide, royalty-free license (but not the obligation) to sublicense, use, copy, modify, translate and/or adapt, distribute, publicly perform, publicly display by any means and in any media, your Photos on Yahoo! News and local Yahoo! News sites in other countries.

Läs det långsamt, jag har kvar rättigheterna till mina bilder, men jag ger Yahoo en icke exklusive, royalty fri licens att använda mina bilder, sprida, bearbeta yadayada i alla sorters media. Det jag skulle få är eventuellt en plats på deras webbplats…

Smickrad, javisst, men kom igen jag känner mig som David gentemot Goliat…

Vem är fotografen?

Jag tjuvlyssnar mycket, eller heter det tjuvläsa på Internet?

Jag följer samtal kring andra saker trådar som inte berör mig men som jag vill ta del av. Men jag tjuvlyssnar också på samtalen som sker kring det jag gör i den mån de sker i ett offentligt rum. Igår fick jag reda på att ett bildcollage gjort av mina bilder delades på facebook, fast utan CC-koppling och utan erkännande.

Mina följare på flickr berättade det för mig, mina vänner på Facebook undrade, jag fick en ping på twitter och på Google +. Några undrade vem är fotografen, vem har skapat bilderna (om bilder skapas, eller fångas – det är en annan fråga som jag få ta i ett annat inlägg). En del googlade bilderna och hittade mig, några av mina vänner berättade att det var jag som är fotografen.

Personligen tycker jag att det är spännande när jag kan följa (tjuvlyssna på) samtalen kring bilderna, och fastnar ofta för de trådar som handlar om vem som är fotografen, många tror att jag är en man, varför då? För att jag leker med Star Wars leksaker, för att jag skildrar lego-soldater, för att star wars är intimt förknippat med män? Några kopplar ihop mig med Stéfan (gör mig stolt). Det är spännande, i alla fall ibland.

Vilket fall som helst så få det mig att le…

Riksdagens framtidsdag – en kort reflektion

Jag har idag varit moderator i samband med riksdagens framtidsdag, ett otroligt spännande och ärofullt uppdrag. Det seminarium som jag ledde hade temat den digitala framtiden. Syftet med framtidsdagen är att ge riksdagsledamöterna möjligheter att möta experter som belyser centrala forskningsresultat inom ett visst område, i mitt seminarium, om internet och framtiden på nätet var följande experter inbjudna:

  • Erik Kruse, Strategic Marketing Manager, Ericsson Networked Society Lab
  • Inger Gran, föreningsdirektör, Dataföreningen och initiativtagare till Cloud Sweden
  • Pelle Snickars, forskningschef, Kungliga biblioteket
  • Marcus Bylund, forskare, datavetenskap, SICS
  • Mathias Klang, forskare, informatik med juridisk inriktning vid Göteborgs universitet

Det var så spännande att få ta del av de olika perspektiv som belystes, allt från bredbands utbyggnad, till gemensamma standarder, till skyddstider, övervakning och lagstiftning. De som fick mig att fundera mest var diskussionen som Marcus Bylund initierade kring hur vi beskriver de möjligheter som tekniken kommer att medföra i form av effektivitets vinster, tillväxt, välstånd etc. Men så snart det kommer till svårigheterna blir vi vaga, luddiga och diffusa. Hans poäng var att vi behöver vara konkreta och tydliga även när det kommer till svårigheterna, till det som är utmaningarna. Visa på vilka dessa är, konkret, tydligt och utifrån individen, för då kan vi hantera problematiken, ta ställning till konsekvenserna av tekniken, få förståelse för den digitala framtiden på ett mer rimligt sätt.

Sedan blev jag mycket förtjust i Pelle Snickars bild ”Att vi inte kan backa in i framtiden” och hans inlägg om digitaliseringen av kulturen, att vi använder vår mest moderna teknik för att digitalisera ”väldigt” gammal media, tidningar från 1850-tal tror jag exemplet var.

För den som vill ta del av en PowerPoint i mästarklass bör titta igenom Mathias Klangs powerpoint, som är grymt bra, det är enda som saknas var några Stormtroopers. Innehållet är provocerande och spännande, och visst lyckades hans provocera lite grann.

Samtalet kring den digitala framtiden blev spännande och rörde många intressanta aspekter på vår digitala vardag. Väl värt att ta del av så kolla på webbsändningen.

Webbstjärnan – hur fungerar det?

Spelplan för Webbstjärnan av Martin Ander CC (by)

Jag älskar när man kombinerar saker, så att man kan lära sig samtidigt som man kanske har kul. Det är en av de saker som gör att jag gillar Webbstjärnan. Vi försöker kombinera nytta med nöje. En spännande/rolig/inspirerande tävling kombinerad med ”vanligt” skolarbete, typ.

För att tydliggöra hur var Webbstjärnan startar och var webbstjärnan slutar har vi gjort en spelplan, som Du kan ladda ner och spela tillsammans med sina elever, eller om man vill så kan man låta eleverna spela den själva. Tanken är att spelplanen ska illustrera det som är viktigt i Webbstjärnan, dels att du har ett bra innehåll, kopplat till skolarbetet, vår logga på första sidan samt att du på din webbplats har en om-sida, som berättar vem du är samt vilket som är syftet med webbplatsen. Sedan ser spelplanen ut som ett vanligt brädspel, du rör dig från en ruta till nästa.

En av de saker som vi på Stiftelsen för Internetinfrastruktur tror på är ett öppet Internet där alla kan delta, samt att vi vill dela med oss av vår kunskap och det vi gör. En del av det är att vi tror på Creative Commons så Webbstjärnans spelplan är naturligtvis licensierad under en Creative Commons licens Erkännande, vilket innebär att alla får fritt använda, bearbeta, remixa bygga vidare på spelplanen så länge de Erkänner upphovsmannen Martin Ander och berättar att de bearbetar/sprider den under Creative Commons.

Wikipedia en fri källa – alla kan bidra, men alla får inte att använda den

Det är med stor förvåning som jag tar del av den sanning som kommer hem:

– Vi får inte använda Wikipedia som källa för att lösa den här uppgiften!

Jag står där frågande och säger: Vad ska du då använda för källor? Hur ska du hitta ”fakta” till uppgiften som du ska lösa?

-Vi får använda NE.

Men, vi har inte NE hemma och varför får ni inte använda Wikipedia? undrar jag?

-För att vem som helst kan ändra i Wikipedia.

Den är för fri, för öppen, för tillgänglig helt enkelt. I min värld är just den sanningen en av Wikipedias styrkor. Det är en webbplats som bygger på sin öppenhet och en tilltro till människan, till oss som människor: att vi är kompetenta, att vi ska få tillgång till gemensamma kunskap fritt, att öppenhet och möjligheter generar mer kunskaper/mer information. Det grundläggande i Wikipedia och i konstruktionen av Wikipedia är att det tror på oss som använder uppslagsverket, vi som bidrar till uppslagsverket, vi som söker kunskap.

Varför tror inte alla på Wikipedias möjligheter till fri kunskap, till fritt kunskapande, på ett medvetet arbetssätt med källor och källhantering? Varför arbetar de inte med källan i stället för mot den?

Mitt vardagsdilemma…