Skolarbete handlar om innehåll, kunskaper, färdigheter inte om tekniken!

Jag befinner mig ofta i samtal kring it, internet, skolan, arbetssätt och pedagogik. I många sammanhang pratar jag om skolarbete på Internet. Men samtidigt undrar jag ofta varför diskussionen inte handlar mer om hur och sedan skulle jag vilja att vi pratade mer om vilka som driver debatten kring teknik i skolan, it i skolan samt för vilka syften.

I diskussionen kring att varje elev/lärare ska få en dator, pratas det ofta om de vinster som skolan kommer att erfara bara elever/lärarna anammar tekniken och de möjligheter som den medför med att genom ett klick kunna komma åt världens största kunskapsbank, eller alla sina vänner. Bara rätt teknik får ta plats i skolan kommer elever att:

-nå bättre resultat
-bli mer motiverade
-uppleva skolan mer relevant
-etc

Och kanske blir det så, kanske inte. Jag tror inte att verktyget i sig gör förändringen, eller att tekniken i sig gör skillnaden utan det handlar om hur den används, och att skicklighet växer fram genom användning och genom reflektionen kring effekter och brister samt möjligheter.

Personligen kommer jag att fortsätta att föra diskussionen kring att skolarbete på 2000-talet ska handla om det som är det centrala för skolarbetet, nämligen innehållet. Jag skulle vilja att vi pratade mer om: hur och när samt i vilka sammanhang olika tekniker hjälper oss att bearbeta innehållet samt för vilket syfte. I min värld handlar inte skolarbete om tekniken, utan det handlar om innehållet och att uppnå kunskaper och färdigheter i förhållande till det innehåll som man bearbetar.

Jag tycker att vi ska prata mer om innehållet och skolarbetet, och mindre om ”datorer”, ”maskiner”, tekniken så kanske datorn kan ses som ett naturligt verktyg för att bearbeta innehåll, för att utveckla kunskaper och färdigheter. Tekniken i sig är inte det centrala utan de kunskaper/färdigheter som skolan har som mål att utveckla.

12 tankar kring ”Skolarbete handlar om innehåll, kunskaper, färdigheter inte om tekniken!

 1. Pingback: KristinaAlexanderson

 2. Pingback: Elisabeth Landström

 3. Pingback: Gertie Hammarberg

 4. Pingback: Olof Andersson

 5. Pingback: Anna Lundholm

 6. Pingback: Annica Rosvall

 7. Pingback: Nicklas Malmsjö

 8. Elisabeth

  Tack för att du lyfter denna centrala fråga. Vad ska vi med teknik till om det inte finns kvalitativt och väl genomarbetat innehåll. Budskap och innehåll är det centrala. Tekniken är ett hjälpmedel, inget självändamål.

 9. Pingback: Emil Jansson

 10. Pingback: Carina BrandtNilsson

 11. Pingback: Jacob Möllstam

 12. Pingback: lena godhe

Kommentarer inaktiverade.