Creative Commons gör mig tydlig!

Beslutet att använda Creative Commons för att dela det jag gör har jag blött, stött och funderat mycket kring. Speciellt de senaste dagarna.

Jag har funderat kring det sex olika licenserna, och jag har övervägt mitt val av licens (använder mest Creative Commons Erkännande, Icke kommersiell, Dela lika) noga. Jag har ställt mig frågan: Varför skriver jag? Varför fotograferar jag? Vad vill jag uppnå? Vad vill jag? Vill jag dela det jag skapar? Ska jag dela det? Hur ska jag dela det? Vill jag dela mina texter, bilder på Internet? Varför?

Vad har jag kommit fram till? Varför skriver jag? Varför fotograferar jag?

För att jag vill, för att jag tycker det är roligt, ibland för att jag behöver skriva… ibland fotograferar jag bara för att jag behöver fotografera det jag ser, men inte hinner fånga, så då återskapar jag scenen, med leksaker. Skrivandet har jag alltid hållit på med, alltid! Jag tänker bättre, lättare högt, med en penna eller ett tangentbord framför mig.

Varför delar jag? Varför publicerar jag det jag gör på Internet?

För att jag kan, för att jag vill utmana mig och mina idéer, ge dem luft, vingar att i bästa fall möta andras. Jag vill pröva mina idéer. Jag vill dela med mig av det jag tar del av. Skrivandet är att tänka högt en liten stund, tillsammans med dig. Men det kan jag ju göra utan att använda Creative Commons, varför använder jag Creative Commons?

För att jag vill ge alla möjligheten att använda det jag skapar, använda mina texter, mina bilder, jag vill bjuda in till nya samtal, nya uttryck, idéer, nytt skapande. Creative Commons ger mig den möjligheten. Men Creative Commons ger mig också möjligheten att vara tydlig. Jag kan med en Creative Commons licensen vara tydlig med hur jag vill att andra ska använda det jag skapat.

Jag vill att andra ska kunna använda det jag skapat utan att först fråga mig om lov – den möjligheten ger Creative Commons mig!

Jag vill att andra ska berätta att det är jag som har skapat bilden/texten. Jag vill inte att andra ska använda bilden/texten för eller i kommersiella sammanhang. Jag vill och uppmuntrar andra att bearbetar texten/bilden fritt men om du gör det så ska du sprida din text, din bild under samma villkor, på samma sätt som jag delade det jag skapade, dvs jag vill att du berättar att du har bearbetat min bild/text, att du sprider/använder din bearbetning för icke-kommersiella syften och låter andra bearbeta din bearbetning, men villkoret att de fortsätter att sprida sin bearbetning under samma Creative Commons licens.

I samtal om mitt val av CC-licens så kommer ibland frågan om mitt val av att dela mina verk under en icke-kommersiell licens, eftersom det är så svårt att avgöra vad som är kommersiellt och icke-kommersiellt på nätet.

Jag har valt licensen icke-kommersiell av flera skäl: jag skapar inte texter för att tjäna pengar på dem, inte heller bilder för att jag ska tjäna pengar på dem, jag skapar för att jag vill! För att jag VILL! Jag vet inget om andra människors motiv till deras skapande, men jag har inte några kommersiella intressen i mitt skapande, så tycker jag bara att det är rimligt att andra inte heller bör använda mina bilder/texter i kommersiella sammanhang, och om de ändå vill det så vill jag att de frågar mig om lov, innan de använder det jag skapat för kommersiella tjänster/intressen/syften.

Med mitt val av Creative Commons licens och de överväganden som jag har gjort i förhållande till det valet gör det tydligt hur jag vill dela det jag skapar, hur jag ser på det jag delar.

Hur har du tänkt kring ditt sätt att sprida det du skapar? Det du delar på Internet?

4 tankar kring ”Creative Commons gör mig tydlig!

  1. Pingback: KristinaAlexanderson

  2. Pingback: daniel chilla

  3. Pingback: Peter Leth

  4. Pingback: Nicklas Malmsjö

Kommentarer inaktiverade.