månadsarkiv: januari 2012

Studiobronx och mitt CClones 365- 2011-projekt

Jag säger som min underbara kollega Pernilla Rydmark sammanfattade sin insats:

– Jag är stolt. över att jag grejade det. Att jag fixade 365-projektet.

Det är jag också, och det börjar så sakta sjunka in, att jag gjorde det. 365-dagar, med 365 bilder. Ett projekt som startade som en lek, som ett försök. Nu är det klart. Jag fick den stora lyckan att bli inbjuden som gäst till Studiobronx för att prata om projektet. Du kan ta del av hela sändningen här:

Tack Petter Karlsson, Björn Falkevik och Robin Danehav för att ni bjöd in mig och tack alla ni som stött mig i arbetet, följt projektet och bilderna.

Skolarbete handlar om innehåll, kunskaper, färdigheter inte om tekniken!

Jag befinner mig ofta i samtal kring it, internet, skolan, arbetssätt och pedagogik. I många sammanhang pratar jag om skolarbete på Internet. Men samtidigt undrar jag ofta varför diskussionen inte handlar mer om hur och sedan skulle jag vilja att vi pratade mer om vilka som driver debatten kring teknik i skolan, it i skolan samt för vilka syften.

I diskussionen kring att varje elev/lärare ska få en dator, pratas det ofta om de vinster som skolan kommer att erfara bara elever/lärarna anammar tekniken och de möjligheter som den medför med att genom ett klick kunna komma åt världens största kunskapsbank, eller alla sina vänner. Bara rätt teknik får ta plats i skolan kommer elever att:

-nå bättre resultat
-bli mer motiverade
-uppleva skolan mer relevant
-etc

Och kanske blir det så, kanske inte. Jag tror inte att verktyget i sig gör förändringen, eller att tekniken i sig gör skillnaden utan det handlar om hur den används, och att skicklighet växer fram genom användning och genom reflektionen kring effekter och brister samt möjligheter.

Personligen kommer jag att fortsätta att föra diskussionen kring att skolarbete på 2000-talet ska handla om det som är det centrala för skolarbetet, nämligen innehållet. Jag skulle vilja att vi pratade mer om: hur och när samt i vilka sammanhang olika tekniker hjälper oss att bearbeta innehållet samt för vilket syfte. I min värld handlar inte skolarbete om tekniken, utan det handlar om innehållet och att uppnå kunskaper och färdigheter i förhållande till det innehåll som man bearbetar.

Jag tycker att vi ska prata mer om innehållet och skolarbetet, och mindre om ”datorer”, ”maskiner”, tekniken så kanske datorn kan ses som ett naturligt verktyg för att bearbeta innehåll, för att utveckla kunskaper och färdigheter. Tekniken i sig är inte det centrala utan de kunskaper/färdigheter som skolan har som mål att utveckla.

CC, Stormtroopers och Sociala Medier i #studiobronx

Jag fick frågan av Petter Karlsson om jag kunde tänka mig att vara med i Studiobronx livesändning. Naturligtvis kan man inte säga nej till ett sånt erbjudande. Så fredag den 20 januari 2012 ska jag att vara med. Det är deras andra sändning och jag ska prata om:

-mitt fotoprojekt CClones 365-2011

Jag har lovat att berätta om några av de dagar som var under 2011. Vad som drivit 365-projektet, lite om hur svårt det är att släppa taget, jag ska försöka berätta några av alla de historier som finns bakom bilderna, tankar kring dem, vilka som fått genomslag, och vilka som aldrig fick det, trots att jag tycker att de borde fått de.

Jag ska prata lite om betydelsen av Creative Commons, samt varför det är oemotståndligt att arbeta med Stormtroopers…

Det blir lite av Star Wars, mig och mycket bilder samt litet om Creative Commons… Frågan jag ställer mig är hade det varit möjligt att få detta genomslag utan ett resultat av :

Beundran + En kamera + internet + Creative Commons + populär kultur + samt litet tur

Jag vet inte kanske kommer jag fram till något annat…

Kika in i Studiobronx.

BETT – teknik i skolan – några korta reflektioner

Jag har varit på BETT, tredje året i rad. BETT är en teknikmässa i London för skolan, främst riktad mot det brittiska skolsystemet och i fokus står tekniken, Smartboards, 3D-animationer, ipads, datormöbler, skåp, filterlösningar för skolan. Mässan i sig är spännande för den ger en bild av vad som är det senaste som branschen vill sälja på skolan, och det är hårdvara, olika tekniska lösningar och sedan fungerar allt som det ska. Sedan har vi en skola i tiden, som stimulerar och motiverar barn och vuxna.

För tredje året i rad undrar jag var är innehållet? Var är hur:et? Hur ska tekniken användas, varför? Men också vilka utmaningar skapar tekniken, vilka didaktiska utmaningar möter lärarna, skolledarna, eleverna? Hur löser de dem? Och vilket stöd finns då i tekniken?

Mässan är till för att sälja, men jag tror att många skeptiska lärare skulle man vinna över om vi ganska förutsättningslöst pratade om hur:et, problemen, frågorna och de svar som vi söker, kanske inte har men får.

Kring BETT-mässan anordnas en rad seminarier riktade mot den svenska skolan och de fyller säker igen en del av de luckorna, men jag tror att det didaktiska samtalet kring teknikens roll i skolan måste föras dagligen, i skolvardagen, förutsättningslöst och med fokus i läroplanens mål och ämnesplaner.

Skildrar bilden verkligheten eller skapar den vår bild av verkligheten?

Ofta ser vi bilder som en skildring av verkligheten, som dokumentära och som de skildrar verkligheten, fast en bild bara skildrar ett utsnitt av verkligheten. En fotografs skildring av verkligheten. Frågan diskuteras av Errol Morris i nedanstående klipp, utifrån dokumentärt fotografi.

Han är tydlig med att fotografi alltid är kopplat till kontexten, till verkligheten.

Personligen fastnar jag för att det alltid finns en elefant utanför bilden som fotografen inte väljer att ta med. Ibland beskär vi bort den, bland så tar vi fram den.

Samt hans resonemang kring bilderna från Abu Ghraib, som du kan läsa på hans webbplats. Väldigt få frågade dem som tagit bilderna, varför de bilderna togs, i vilket sammanhang, vilket syftet var… Vi bara fyllde i vår bild av verkligheten.

De kreativa tomrummet…

Vad får oss att skapa vara kreativa? Att tänka nytt, i nya banor? Vad föder kreativitet? En bild som återkommer är att kreativiteten föds i tomrummet, i stillheten, tanken som får vandra… John Cleese uttrycker det så här:

“We get our ideas from what I’m going to call for a moment our unconscious — the part of our mind that goes on working, for example, when we’re asleep. So what I’m saying is that if you get into the right mood, then your mode of thinking will become much more creative. But if you’re racing around all day, ticking things off a list, looking at your watch, making phone calls and generally just keeping all the balls in the air, you are not going to have any creative ideas.” ~ John Cleese

Samma tanke finns hos Jonah Lehre som i en telefonintervju med Nick Bilton säger:

that our brains often needed to become inattentive to figure out complex issues. He said his book discussed an area of the brain scientists call “the default network” that was active only when the rest of the brain was inactive — in other words, when we were daydreaming. Letting the mind wander activates the default network, he said, and allows our brains to solve problems that most likely can’t be solved during a game of Angry Birds.

Jag tror att kreativitet föds delvis i tomrummet, men med behöver påfyllning i vardagen, i kunskap, i erfarenheter, i inspiration från andras skapande och de får vi inte alltid i fantasin, dagdrömmarna, drömmarna. Tomrummet hjälper till att förlösa kreativiteten, får hjärnan att se nya banor, lösningar. Det stämmer nog, men samtidigt behöver kreativiteten input…

Personligen funderar jag mer på vad som hämmar kreativa tankar, om det är stressen, eller arbetet, eller vardagen eller tekniken eller åldern eller kanske är det bara självcensuren. Jag börjar mer och mer luta åt självcensuren. Kreativitet föds i tomrum, i att tankar får utrymme att vandra, men många gånger tror jag att de kreativa idéen dör i självcensur, i mötet med den ”goda smaken”, i mötet med tanken ”vad ska andra tänka” och där försvinner den kreativa idéen.

Hur kommer man förbi det?

Skolan och barns integritet på Internet – hur gör man?

Integritetsfrågorna är bland det svåraste svåra när det kommer till Internet. Vi är inte riktigt medvetna om effekterna av all den information som vi lämnar ut om oss själva. Vi vet att vi har behov av olika ”jag”, vi vet att vi troligen inte vill att ”alla” ska veta allt, och på internet är det svårt, om inte omöjligt att veta vem som tar del av det du skrivit, facebookat, bloggat, twittrat, g +:at. Det gäller att tänka efter före, men när gör vi det? Frågan är så komplex och svår, men hur ska vi förhålla oss till den? Hur ska skolan förhålla sig till integritetsfrågan?

Naturligtvis finns det många sätt, många olika lösningar.

I mitt arbete med att stötta elever och lärare i deras arbete med att använda Internet i skolan möter vi många frågor som rör integritet och unga. Hur ska skolan förhålla sig till Internet som medium? Hur ska elever/lärare arbeta med Internet i skolan? Vad ska Internet vara i skolarbetet? Hur ska skolan förhålla sig till de kommersiella tjänsterna som alla är ”gratis”? Kan skolarbete ske på facebook? Ska elever publicera sitt skolarbete på Internet?

Personligen tror jag att kunskap om Internet får vi genom att använda mediet. Jag tror på att digital kompetens får du genom att arbeta i de digitala medierna. Jag tror att vi behöver kunskaper och vägledning i förhållande till de tjänster som finns på Internet. Jag vet att integritetsfrågorna är komplexa svåra och att tjänster på Internet som Facebook eller Google gör det svårt för oss som användare att förstå vad vi ger upp av vår integritet, av vår information. Det är svårt att förstå affärsmodellerna bakom gratis…

If you are not paying for it, you’re not the customer; you’re the product being sold.

Skolan roll? Internet är inget för skolan? Men hur ska vi kunna bli medvetna internetanvändare om vi inte lär oss använda och skapa på Internet?

Jag tror att Internet ska användas i skolan. Jag tror att vi behöver lära oss att förhålla oss kritiska gentemot det digitala medielandskapet. Skolan roll i den digitala vardagen kan inte vara att säga Nej, ni får inte, utan den måste vara en annan.

Skriv för webben – .SE-guide i ny upplaga

Internet är ett medium som skapar otålighet. Är något det minsta tråkigt så finns alltid ett alternativ, bara ett klick bort. Allt finns oändligt nära, Facebook är alltid en flik bort. Det gör att alla de som bloggar, skapar webbplatser etc bör ha grundläggande färdigheter i hur de ska skriva texter som blir lästa. Texter som fungerar på webben.

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har kommit ut med en ny version av sin guide Skriva för webben av Erik Geijer och i den ges några grundläggande tips om hur du ska skapa texter som fungerar på webben. Guiden ger en introduktion i hur vi läser på webben, att vi skumläser, att vi ofta sökläser med ett tydligt resultat i fokus. Sedan finns det i guiden en rad tips på hur du skriver texter som är anpassade efter hur din läsare i gemen läser på webben.

Guiden i sig är enkel och lättöverskådlig. Du får lätt en inblick hur du ska arbeta med dina texter och det finns en rad konkreta exempel på hur texter blir mer lätt-lästa på webben alla hämtade från Wikipedia.

Det är en guide för alla som ska publicera text på webben. Du kan med lätthet läsa den på webben, eller ladda ner den som pdf. Du får dessutom bearbeta den fritt eftersom den är utgiven under en Creative Commons – Erkännande licens.

Läs guiden!

CClone 365-2011 och nu då?

Jag har ägnat mycket tid åt mitt fotoprojekt under 2011, och jag har planer inför 2012. Jag har inte tänkt att starta 2012 med ett nytt 365-projekt men bilder behöver jag, nya bilder behöver skapas… Har planer, idéer och vill … äsch ni får se. Ni kan följa de nya bilderna på flickr, twitter eller Facebook eller på min fotoblogg.

Jag ska också publicera några av de bilder som inte klarade urvalet 2011, som helt enkelt valdes bort av en eller annan anledning, kommer nu i början av året…

På Facebook publicerade en av de som följer mina Star Wars bilder en bild på mitt fotoprojekts ”fan-page”. Filip Kite hade som sett en Stormtrooper på rea och köpt den, fotograferat och lagt upp sin bild på Facebook med kommentaren:

Saw this for sale! And had to buy it! Imitation is the sincerest form of flattery!

Stum kom jag att tänka på min förebild och min beundran inför Stéfans bilder. Hur allt började, med två cloner på sommaren 2010. Och nu står jag här och det finns de som utifrån mina bilder, sitt intresse för Star Wars sedan gör egna bilder. Jag är så smickrad.

Foto av Filip Kite (c)

‎”Send a scanner crew to check every part of that ship” – ”yes sir, what dpi do you want that scanned as?”

 

Jag har bett om tillstånd för att få publicera bilden 🙂

Tack alla som följt med under året och som följt med ända in i slutet. Ni har hjälpt mig att klara det här. Jag vill dock rikta ett speciellt tack till:

Startar 2012 med att skapa ett ABC mest för att jag är så innerligt förtjust i bokstäver. Själva projektets omfattning blir följande har jag tänkt mig:

”Begin at the beginning,”, the King said, very gravely, ”and go on till you come to the end: then stop”