Dagsarkiv: 18 mars 2012

Utbildningens syfte glöms bort i diskussionen kring Facebook i skolan

Jag läser Privatlivets helgd av Morrica och hennes reflektioner kring lärare och elevers relationer i sociala medier. Personligen tycker jag att Morrica fångar en spännande fråga i diskussionen kring lärares relation till elever. Hon skriver:

 jag får inte riktigt ihop kopplingen mellan önskan att skydda sin egen integritet med dubbla konton samtidigt som man förväntar sig att eleverna glatt skall koppla sina privata Facebookkonton till ens offentliga och med detta släppa in sin lärare och skolan långt in i sin privata sfär? I synnerhet om möjligheten “att ha koll” är en av orsakerna till att skolan önskar ha denna kontakt. Var blir elevens integritet av? Är inte den minst lika viktig att skydda som lärarens?

Jag vet inte, för mig känns det lite udda om gränsen mellan privat och personlig går på olika ställen för olika personer, men jag anar att man kan se på saken från olika håll?

Jag vet att relationen mellan elever och lärare i sociala medier (läs Facebook) är komplicerad, men varför glöms eleverna bort? Varför pratas det inte om elevers önskan? Vilken rätt har elever att säga nej? Kan de säga nej?

Jag undrar också om argumentet kring ”att ha koll”. Hur ser det ut har skolan rätt att övervaka barnens liv på Facebook? Ska lärare övervaka elevernas agerande på Facebook? Medför möjligheten att övervaka elevers agerande på Facebook att det rätt att lärare göra det?

-Storebror ser dig?

Sedan undrar jag varför rör inte diskussionen kring sociala medier kring frågor om elevers rättigheter, elevers skydd? Varför glömmer vi bort elever i samtalet kring Facebook och att vara personlig? Varför tror vi att elever vill vara personliga med alla sina lärare? Jag tycker att samtalet kring Facebook och sociala medier är smalt, och fokuserat på relationer.

Hur kan Facebook användas för att stärka utbildningens syfte?

Vi behöver lyfta blicken och ställa oss frågan hur och vad ska vi använda de sociala medierna till? Frågan kring Facebook i skolan eller inte måste utgå från en pedagogisk diskussion. Frågan måste vara vilken roll kan Facebook ha inom utbildningen vars syfte enligt lgr11 äratt elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden”? Sedan är det viktigt att användningen av Facebook i skolan måste bygga på en respekt för både elever och lärare, samt de värden som skolan ska förmedla.

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Lgr 11