Internet i skolan – varför och hur då? #SETT

Preparing

Preparing by Peter Alexanderson CC (by, nc)

Jag har föreläst på SETT, på temat Internet i skolan. Frågan som alla behöver ställa sig är: Varför? Varför är det viktigt att vi arbetar med Internet i skolan? Spelar det någon roll om skolan arbetar med Internet eller inte?

Jag tror personligen inte att ett arbete med Internet påverkar barns och ungas vardagsanvändande av Internet i stort. Barn och ungdomar kommer att använda Internet på sin fritid vare sig skolan arbetar med Internet eller inte. Barn och ungdomar kommer att fortsätta att använda Internet för att spela och för att kommunicera, söka fakta och information. Skolans roll är inte att visa på att Internet finns, eller att eleverna kan använda Internet. Min upplevelse är att skolan ska arbeta med Internet för att det är ett otroligt viktigt kommunikationsmedel. Idag kan du inte klara din vardag utan att behöva hantera Internet.

Min upplevelse är dessutom att elever i skolan behöver hjälp att lära sig förstå hur Internet fungerar. Har du ställt dig frågan: Vad Internet är? Varför Internet finns, eller vem eller vilka som bestämmer över Internet? Det har jag, kanske inte så konstigt eftersom jag arbetar på Stiftelsen för Internetinfrastruktur .SE och där kommer man i kontakt med sådana frågor. Men ställer skolungdomar dessa frågor? Får de svar i skolan? Pratar elever om Internet och hur Internet fungerar i skolan?

Jag vet att detta är stora och komplicerade frågor, kanske ska vi inte börja där, med att ställa frågan om vem/vilka som bestämmer över Internet, utan ett arbete med Internet i skolan kanske ska börja på en mer jordnära nivå. Det blir lättare då, det är enklare att ta sig vidare då. Jag är chef för det område som vi på .SE kallar Internet i skolan, och där tar vi oss an just frågorna kring hur lärare tillsammans med sina elever kan arbeta med Internet. Vårt arbete med webbstjärnan, handlar om att konkretisera Internet. Vi tänker oss att genom Webbstjärnan kan elever få svar på frågan: vem/vilka är det som skapar innehållet på Internet? Hur skapas källor? Hur gör man en webbplats? Vi låter lärare tillsammans med sina elever arbeta med att lära sig skapa innehåll på Internet, genom att de inom ramen för Webbstjärnan kan skapa en webbplats, med en valfri .SE-adress, kostnadsfritt.

Det vi ser att lärare tillsammans med sina elever säger att de lär sig är:

-hur innehåll skapas på Internet (webbpublicering)
-hur man får använda andras innehåll på Internet (upphovsrätt/CC)
-hur en webbplats fungerar
-hur man kodar eller hur wordpress fungerar
-hur man skriver för externa mottagare
-hur man ska värdera information som man hittar på Internet

Sedan lär de sig så klart annat också, men dessa områden kommer elever och lärare tillbaka till och säger att de lärt sig mer om. I och med att dessa elever och dessa lärare arbetar med Internet i skolan kommer de också in på frågor som rör, vem som bestämmer, vad man får och inte får.

Min presentation kan du ta del av här:

3 tankar kring ”Internet i skolan – varför och hur då? #SETT

  1. Pingback: KristinaAlexanderson

  2. Elisabeth

    Ett intressant inlägg. En grupp vi ofta glömmer bort är föräldragenerationen till de barn som använder nätet.Även här behövs kunskapsinsatser för att vi som vuxna föräldrar ska kunna stötta och ledsaga barn och ungdomar i internetvärlden och cyberspace. Hur når vi fram till denna grupp och skapar ökad medvetenhet och kunskap? En fråga som jag ofta ställer mig själv.

Kommentarer inaktiverade.