Dagsarkiv: 30 maj 2012

Maktförhållanden på Wikipedia kan de påverka innehållet?

Jag träffade som sagt två grymt spännade män häromdagen för att prata om Wiki-skills. Vi kom att prata en hel del kring Wikipedia och vilka kunskaper som du som medborgare behöver för att hantera Wikipedia, jag skrev om mitt perspektiv på samtalet i en bloggpost på temat wikipediakunskap medborgarskap häromdagen.

En annan fråga som vi också närmade oss var frågan kring makt, vem som har makt över innehållet på Wikipedia, är det vi som användare, eller de som aktivt redigerar, bygger och skapar innehåll på Wikipedia? Visst båda grupperna beror av varandra, utan användare har inte de som skriver på wikipedia lika mycket makt. Men onekligen har de som bidrar mer makt över innehållet än jag som bara redigerar i mån av lust och tid. Så frågan vi måste ställa oss är vilka är det som redigerar Wikipedia och varför? Vad krävs för att man ska kunna bli en aktiv del av Wikipedia? Är det lätt eller svårt att bli en aktiv, och vad krävs det för kunskaper eller egenskaper?

Jag tror att det är viktigt att belysa maktfrågan stort, för det är bara när fler blir medvetna om att det är en liten, ganska homogen grupp [yngre – män -medelklass] som aktivt skapar och underhåller Wikipedia. Jag tror att det är viktigt att prata om att det kan troligen har betydelse för innehållet, och för återväxten av nya wikipedianer. I synnerhet när Wikipedia är en så självklar del av vår vardag på Internet.

Sedan undrar jag ofta om inte tröskeln ökar för de som vill bli en del av projekt Wikipedia, jag bär på en känsla av att de enkla artiklarna redan är skapade, och då blir svårigheterna: Var ska jag börja? Hur börjar jag? I vilken ände. Wikipedia säger börja som användare – sedan i sandlådan, jag säger i din vardag. Bidra med kunskaper, med innehåll och utgå från din vardag, börja med att skapa artiklar som du känner till, det som brinner för och ta hjälp av de befintliga strukturer och wikipedianer [de är vänliga].

Jag vet att Wikipedia och Wikimedia Sverige arbetar med att få in andra grupper som redigerare, och som bidragsgivare till Wikipedia. Jag vet att vi har ett gemensamt ansvar, men för att det ska ske någon förändring krävs det att vi agerar.

Kunskap om hur Wikipedia fungerar är makt. Här kan skolan göra skillnad. Min största rädsla är att maktförhållandena på Wikipedia förstärker de rådande maktstrukturerna och vårt traditionella sätt att se på kunskap, och vad som är viktigt eller vem som är betydelsefull. Internet och kunskap kring Internet, samt vilken kunskap och perspektiv som delas ska inte begränsas till en liten grupp som tidigt sett fördelarna med att engagera sig i att skapa vår gemensamma encyklopedi, på Internet.

Crowdfounding och Creative Commons i skön förening…

Jag brukar ofta utgå från mitt eget fotoprojekt för att visa på Creative Commons möjligheter, men mitt fotoprojekt ligger i lä jämfört storyn om Hanna Sköld och hennes debutfilm. Hon gjorde debut med sin första film Old Nasty people 2009. Den startade med en idé, ett banklån på 100 000 kr och en vilja att göra en film, som Hanna Sköld släppte under Creative Commons och distribuerade via Pirate Bay. Och hennes filmprojekt blev en succé. En framgångshistoria för Hanna och hennes konstnärskap men även för möjligheterna som Internet kan skapa för konstnärer.

Hanna håller just nu på att Crowdfounda sitt nya filmprojekt. Du kan liksom jag gjorde stötta hennes projekt ända fram till på fredag och när man tittar på räknaren så ser man hur nära hon är, hon behöver ditt stöd.

Filmprojektet heter Granny is dancing on the table – a Granny – invasion. Hanna Sköld har skrivit om projektet i en gäst-post på Creative Commons. Där presenterar hon även sitt manifest, och vad hon vill uppnå. Stötta henne…