Dagsarkiv: 08 augusti 2012

Sociala medier i undervisningen – vad är viktigast?

Fick frågan ”Vill förnya min intro föreläsning till sociala medier i undervisningen. Vad ska jag ha med, vad är viktigast?” av Mathias Larsson via Twitter. Mats är It-samordnare i Östersund, och jag svarade ganska lakoniskt som samtal på twitter kan bli:

 det viktigaste är syftet med verktyget, och vilka effekter det har på lärandet

Nu har det gått några dagar och jag sitter här och tänker jag borde ha utvecklat, förklarat, hur jag menar. Inte bara lämnat det vid 140 tecken på twitter.

Min uppfattning är att sociala medier, eller Internet, eller teknik för den delen får i sig inte vara ett egenvärde. All användning måste ha ett syfte. Det syftet behöver kopplas till undervisningens mål och syfte.

Svagheten med sociala medier är inte skapade för undervisning i första hand och det är en aspekt som jag tycker att ett samtal, eller en föreläsning kring sociala medier behöver ta med. Sociala medier i undervisningen behöver handla om effekterna av sociala medier på gott och ont.

Min uppfattning är att i undervisningen kan sociala medier användas till mycket, men lärare behöver alltid ta ställning till hur de vill använda dessa tjänster samt varför.

Lärare behöver titta på hur dessa tjänster fungerar, så att de i valet av att använda eller inte använda sociala medier är medvetna om varför de gjort just det valet samt är medvetna om vilket syfte de vill uppnå. Vill du använda sociala medier för att visa hur kunskap, skapas kan det vara bra att titta på Wikipedia och följa hur en artikel utvecklas, förändras. I dagarna med ett amerikansk presidentval inför dörrarna kan det vara bra att titta på det redigeringskrig som tycks förekomma på Wikipedia och sedan ha det som utgångspunkt för att prata om vikten att styra agendan, samt för att titta på hur dessa användargenerade sajter skapar information.

I arbetet med sociala medier i undervisningen kan det ytligt sett se ut som att det främst förekommer en diskussion kring användning, att elever/lärare ska lära sig använda dessa, att lärare ska använda Facebook, Wikipedia, bloggar och wikis, men varför och hur är fortfarande de centrala frågorna.

Varför ska lärare använda Facebook och i vilket syfte? Är det för att kommunicera med elever eller för att titta på hur användaravtal ser ut? Är det för att diskutera om gilla är ett uttryck för våra demokratiska rättigheter, och att du har rätt att gilla den politiska motståndaren som en del av dina mänskliga rättigheter? Det kan vara värt att diskutera utifrån följande bloggpost om en Sheriff avskedade sex anställa för att de ”gillat” den politiska motståndarens ”fan-page”

A sheriff in Virginia fired six of his employees, including deputy sheriff Daniel Ray Carter — who had clicked the Like button on the Facebook page of his boss’s political opponent, Jim Adams.

Eller om syftet är ett helt annat, vad vet jag… Det är syftet och vad du vill uppnå avgör om och hur du använder sociala medier i din undervisning.

Har du koll på den 22 oktober? Och vår dag om Internet i skolan

Varje år arrangerar vi på .SE en tvådagars konferens kring frågor som rör Internet, både rent tekniskt och för oss som främst är användare. Jag brukar sammanfatta konferensen med att det är de två bästa dagarna på året för den som är intresserad av Internetfrågor. I höst kommer Internetdagarna inte vara bara två dagar för min del utan tre.

Jag har som ansvarig för Internet i skolan, nämligen en helt egen konferensdag, för lärare, med lärare som kommer att vara 22 oktober. Temat för dagen är: Internet i skolan och entreprenöriellt lärande. Dagen kommer att handla om frågor som rör skolan och Internet. Vi har en bred ingångsvinkel och en bred representation på talarna. Det är bara att ta en titt på programmet.

10.00-10.10 inledning

Välkommen, introduktion med mål och syfte med dagen

10.10-11.10 Isabella Löwengrip pratar om entreprenörskap

Isabella Löwengrip, Blodinbella, pratar kring att blogga sig in i entreprenörskapet. Hur arbetar hon med sin blogg och vilken roll skulle skolan kunna ha i förhållande till ungdomars entreprenöriella lärande.

 

11.15-12.15 Carl Heath

Carl Heath om internet som arena för innovation i och av skolan

Vad innebär internet och de tjänster som växer fram i dess kölvatten för möjligheter och utmaningar för innovation i skolan idag? På vilket sätt utmanas skolans strukturer, och hur kan skolan möta den pågående utvecklingen?

 

12.15-13.15 Lunch

 

13.15-14.45 Öppna resurser, hur kan de skapa innovation i skolans arbetssätt

Erik Fichtelius URPeter Leth och Ylva Pettersson från Wikimedia Sverige prata och diskuterar hur öppna resurser kan skapa ett innovativt lärande.

 

14.45-15.15 Kaffe

 

15.15-16.15 En till en i skolan

En paneldebatt och utmaningar och möjligheter kring att arbeta med en dator per elev.

Jag hoppas att du kommer, vi har tvåhundraplatser och det är först till kvarn som gäller. Biljetterna kostar 275 kr. Du är hjärtligt välkommen. Du kan anmäla dig här.

Sedan vill jag passa på att säga några ord om Internetdagarna 23-24 oktober också. Jag ser fram emot sessionen med Lawrens Lessig, en av grundarna till Creative Commons och sedan min egen session som kommer att handla om Internet som ett verktyg för att öppna upp klassrummet. I min session Internet öppnar dörren till klassrummet – vad får vi se? kommer bland annat Johan Ronnestam delta som medverkande talare, vilket känns otroligt roligt.