Dagsarkiv: 24 september 2012

Bra för vuxna, dåligt för barn? – ett panelsamtal på bokmässan 2012

Jag blev redan tidigt i våras inbjuden att vara med i panelen i den spännande och intressanta rubriken ”Bra för vuxna, dåligt för barn” som är ett seminarium arrangerat av: BBC – Barnbibliotekscentrum Kultur i Väst, och Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås.

I panelen vid sidan av mig sitter ingen mindre än Elza Dunkels forskare från Umeå universitet, Ewa Thorslund (chef för statens medieråd) och den fantastiska bibliotekarien Amanda Stenberg från TioTretton biblioteket.

Jag känner mig väldigt ärad att få vara del av denna spännande panel av idel kvinnor som kan mycket om barn och unga och deras digitala vardag. Jag ser verkligen fram emot att få ta del av olika perspektiv på de frågeställningar som seminariet vill belysa:

1. Varför anses det bra när vuxna görs digitalt delaktiga genom stora nationella kampanjer men ofta farligt och fel när barn är på nätet?

2. Är det riktigt att kalla barn ”digital natives”?

3. Och har alla barn verkligen möjlighet att vara digitalt aktiva?

4. Vilken roll spelar klass och kön i detta sammanhang?

5. Folkbiblioteket är en viktig demokratisk mötesplats, men har man kunskap, motivation och vilja att möta barnet på deras individuella nivå?

Seminariet är på torsdag klockan 17.00 i K2 på svenska mässan, det kommer att spelas in av UR och du kommer att kunna ta del av det i efterhand.

Creative Commons licenserna är skapade för lärande

I flera sammanhang har jag kommit i kontakt med föreställningen om att det borde finnas en Creative Commons licens som är riktade mot skolan. Jag möter föreställningar som Creative Commons kan vi inte använda: eftersom det saknas en licens som är enbart för skolbruk. Det borde finnas en licens som riktas mot skolan och som skulle kunna användas när ”man vill låta elever använda andras innehåll fritt för undervisning och för lärande”. Då skulle fler använda Creative Commons för ”alla” vill ”hjälpa” stötta skolan/barnen/eleverna

Min första reaktion är: Men, men hur menar ni då?

Är Creative Commons licenserna för ”generösa”? Eller hur menar ni? Alla Creative Commons licenser fungerar väl för undervisning, för barn, för elever. Jag kan jag tycka att vissa licensvillkor, begränsar vår eller elevers användning mer än andra. Personligen kan jag tycka att licenser som innehåller ”inga bearbetningar” bitvis är begränsande för att de inte tillåter oss, som användare eller ungdomar, skolbarn, elever att få bearbeta ”verket”. Men jag inser att verk som ligger under Inga bearbetningar kan och bör användas för att illustrera skeenden eller fungera som illustrationer.

Jag tror dock att det som vi får bygga vidare på, det som vi får vara med och bygga. Det skapar vi en relation till och det kommer vi att vårda, annars skulle inte IKEA vara så framgångsrikt. Vi skulle inte flytta med oss våra billy-hyllor i flyttlassen om vi inte hade en relation till de där spånskivorna som vi byggt ihop. Men det är snarare ett argument för att vi som licensierar material som vi vill att skolan ska använda bör göra det med en så generös licens, som vi förmår, eller som är möjligt. Men att inte använda Creative Commons för att det inte finns en ”skol-inriktad-licens” tycks märkligare och än mer begränsande…

Skol-inriktad-licens? Varför skolan/elever/barn ska särbehandlas? Är det för att de går i skolan? Är det för att det är barn, som går i skolan? Varför ska skolan ses som en ”aktivitet” som ligger utanför den vanliga användningen av upphovsrättskyddat innehåll. Jag tycker att bara tanken ger en felaktig bild av hur vi ska se på skolan, och vad skolan har för syfte. Skolan ska väl förbereda elever för livet, för den s.k. ”verkligheten”, och då bör skolan använda samma regler/licenser som ”vi” andra. Ge elever möjligheter och kunskaper om hur de ska hantera upphovsrättskyddat material i skolan, ge dem kunskaper om Creative commons.

Kort och gott är alla Creative Commons licenserna skapade för lärande och för undervisning.