månadsarkiv: oktober 2012

Det var ett enormt lyft för eleverna #webbstjarnan

Jag är stolt över att mitt arbete gör skillnad. Och jag blir väldigt glad när jag får återkoppling kring mitt arbete. Idag har jag varit med om flera härliga möten i Östersund i samband med deras stora lärardagar ”lärande i tiden”. Jag var inbjuden som föreläsare för att prata om Creative Commons och om Internet i skolan. Det härliga är att mitt i min föreläsning kring Webbstjärnan och Internet i skolan, utbrister en lärare:

– Jag var med i Webbstjärnan under förra läsåret, och det var ett enormt lyft för eleverna.

En lärare som jag inte känner, en lärare som jag aldrig mött, men vi har ändå träffats genom att han sett och använt de möjligheter som jag genom mitt arbete får erbjuda skolor/lärare och elever för att de ska kunna utvecklas till mer medvetna Internetanvändare. Du vet väl att du också kan anmäla dig till Webbstjärnan och få möjligheten att ge dina elever ett lyft 😉

Varför vill Facebook att jag granskar något som de redan vet?

Jag har länge, ända sedan jag startade mitt Facebook konto haft ett ambivalent förhållningssätt till Facebook, av många skäl och min ambivalens har också ändrats över tiden. Till en början handlade det om att bilden av en värde på Facebook ofta förknippades med hur många vänner man har på Facebook.

Sedan handlade det om det vi är ”privata” på Facebook eller inte. Jag tycker inte att vi kan vara privata på en arena som är en annonsplattform, allt vi skriver, allt vi delar har funktionen att tydligt koppla ihop mig med potentiella försäljare, med annonser som passar mina behov, medvetna eller omedvetna.

Samtidigt tycker jag om de möjligheter som Facebook innebär, och förstår jag de som vill använda Facebook för att hålla kontakt med personliga vänner. Men privat kan vi inte kalla det som sker på Facebook.

Min Ambivalens handlar också om denna marknadsföring som sker i tid och otid på radion (SR) eller tidningar (Aftonbladet mfl). för Facebook , med argument som att ”alla” eller ”väldigt många” eller en majoritet redan är på Facebook, då kan vi nå våra läsare/våra lyssnare via Facebook. De behöver bara logga in på Facebook så kan vi nå de som vill prata med oss/ som är intresserade av vårt innehåll. Men Facebook är inte en plattform som delar allt du gör till alla de som gillar det du gör, ca 16% av dina vänner ser en av dina statusuppdateringar. Jag når kanske 16% av de som gillar min ”fan-page” på Facebook, jag har inte följt upp siffrorna. Algoritmen som styr vilka uppdateringar du får ta del av beror på ditt agerande på Facebook, vad du gillat tidigare, vilket innehåll som dina vänner/fanpages delar etc.

Möjligheterna finns men styrs av Facebook, vi är alla facebooks användare, det är inte mina ”fan” det är Facebooks användare, mina vänner är också facebooksanvändare.

I fredags när jag loggade in väckte Facebook än en gång min ambivalens. Jag loggar in och i huvudet på min ”vägg” så står följande:

Jag ska granska mitt mobilnummer och se till att det är rätt, varför? Facebook vet att det är mitt mobilnummer, inte för att jag har skrivit in det, utan för att de genom sin app, samlat in den datan om mig. Mitt mobilnummer – det är inte hemligt, men det är mitt. Det finns på Eniro, och det är sökbart på nätet. En sak som jag vet är att jag inte vill ha det kopplat till min profil på Facebook. Och jag har inte tänkt ”granska” review” det, för att se till att det är rätt, av flera skäl, men jag vet att Facebook vet att det är rätt, för jag vet att numret är hämtat via min mobil och den Facebook-app som jag använder, jag brukar säga att det är kostnaden för att använda Facebooks-app gratis.

Facebook är inte min plattform, den är facebooks, och min data i mobilen, har jag genom avtalet, som jag inte läst tillräckligt väl samtyckt till att facebook får hämta, men jag tänker inte medge till att numret stämmer, eftersom jag vet att Facebook redan vet att det stämmer, och jag tänker inte lämna ut fler nummer, eller lägga det offentligt. Jag har en tid undrat över hur min data säljs/får användas av samarbetspartners, och när jag kommer att få facebooks relateras reklam-banners, eller sms i min telefon, troligen är det redan här, jag har bara inte förstått att jag godkänt den ändringen av avtalet.

Samtidigt använder jag Facebook dagligen, för att hålla kontakt med mina vänner, min familj, och med mitt nätverk, men min ambivalens till Facebook tycks bestå…

Ska vi lära barn att hantera ”copyright”?

Lessig #ind12 by K.Alexanderson CC (by)

Det var en av många frågor som ställdes till Lawrence Lessig i tisdags förmiddag på Internetdagarna. Lawrence Lessig är en av de fäderna till Creative Commons. Under sitt key-note-anförande pratade Lessig om upphovsrätten/copyrighten måste justeras för en tid där Internet finns, och fungera så att barn inte kriminaliseras genom sitt agerande på Internet, genom att de remixar, delar och skapar utifrån andras skapande. Ett argumentet som Lessig framförde var att en förändring av upphovsrätten behövs för att den ska fungera så att 15-åring kan förstå den.

Med bakgrund av detta var det intressant att få Lessig svar på frågan om och eventuellt hans insikter om eller hur upphovsrätt/copyright ska läras ut till barn.

copyright-hacking by entapir (Jesper Wallerborg) cc (by)

Svaret som vi fick var, att det inte är upphovsrätt som ska läras ut, utan förståelse och kunskap om konstnärernas kunskaper och deras arbete. Istället för att lära ut ”lag” så bör vi lära ut en förståelse för den arbetsinsats som konstnärerna lagt ner för att skapa ett verk. Lessig menade att detta kunde ske genom att låta elever arbeta med att skapa parafraser, försöka att skapa ett eget ”konstnärligt verk” med utgångspunkt i en konstnärs verk. Jag förstod det så att elever/barn/ungdomar kan lära sig att förstå Pollocks storhet och hans arbetsinsats genom att inom ramen för skolan göra en egen Pollock. Genom att söka skapa ett eget konstnärligt verk så kommer eleverna förstå att det kräver mycket arbete och en rejäl insats, och då kommer eleverna också utveckla en förståelse och respekt för den arbetsinsats som finns bakom andras skapande.

Jag tror att lärande sker genom imitation, genom att härma, och jag tror att elever/barn/ungdomar kan få insikt om hur mycket arbete som ligger bakom ett verk genom att själva söka skapa en kopia. Jag tror också att barn genom insikten om den arbetsinsats som ligger bakom ett verk lär sig respektera konstnärens kunskaper. Sedan behöver vi lära ut att de ska erkänna upphovsmannen.

Jag instämmer i Lessigs slutsats att upphovsrätten behöver fungera för barn där Internet är en naturlig del. Jag instämmer också i att skolan kan lära ut respekt för andras skapande. Jag tycker att barn ska få sprida sina parafraser, sina försök, de ska lära sig vara stolta över sitt skapande och stolt få sprida de förebilder som de har för sitt lärande, och det kan inte alltid ske i med den lagstiftning som finns, och i förhållande till det behöver skolan lära ut de grundläggande reglerna som finns kring upphovsrätten, åtminstone så länge lagstiftningen inte revideras för en vardag där Internet är en naturlig del i skolan och vardagen.

Du kan ta del av Lessigs keynote via Youtube, eller här nedan.

1003 inlägg sedan 2009-10-29

När jag började blogga, för snart tre år sedan hade jag inte en tanke på att jag skulle skriva så mycket, eller så ofta. Jag var mest osäker på vad min blogg skulle handla om, skulle den handla om skolan, om mig, om teknik, om verktyg och vem var jag som ville skrika ut i cyberrymden.

När jag loggade in idag insåg jag att jag publicerat över 1000 inlägg om stort smått, men mest om sånt som berör mig, funderingar som vardagen medför, när man arbetar med Internet i skolan.

Så härmed har jag skrivit 1003 inlägg 🙂 och jag undrar fortfarande varför jag bloggar, men det är väl för att det är kul.

Den öppna skolan- vem efterfrågar den? #ind12

Imorgon har jag ett seminarium på Internetdagarna kring den öppna skolan. Seminariet har tydligt fokus att titta på vad som händer när skolan hamnar på Internet. Seminariet kommer att belysa följande frågeställningar:

Med hjälp av tekniken öppnas skolans slutna värld och föräldrar kan genom bloggar och lärplattformer ta del av det som sker i skolan. Vilka möjligheter och utmaningar medför det? Hur hanterar skolan, öppenheten och vilka effekter medför klassbloggen som verktyg för samtalet om skolan? Och vilken roll spelar föräldrar i den öppna och tillgängliga skolan?

I min session kommer jag att samtala kring utmaningarna och möjligheterna med Johan Ronnestam och Eva Lilliestierna.

Jag ser fram emot att belysa både möjligheter och utmaningar med att öppna upp skolan med hjälp av Internet.

Sociala medier för samhällsutveckling – en tävling

Jag har svårt för tävlingar, mest för att jag är en så dålig förlorare. Jag deltar inte i tävlingar för jag hatar att förlora. Men som ansvarig för en tävling till vardags har jag insett att det finns andra fördelar med tävlingar. De kan vara lärorika och ganska spännande att administrera. Dessutom är det spännande att undersöka hur de får genomslag, eller inte.

I Sparbankstiftelsen Sjuhärads Sociala Medier-Pris kan du nominera, personer som gjort väsentliga insatser genom sociala medier, de som du anser är värdiga som vinnare. Alltså ger tävlingen mig en möjlighet att uppmärksamma andra som jag tycker borde få ett pris för sitt arbete. Det är alltid roligare än att tävla. Tävlingen har som syfte är att:

att uppmärksamma en person som gjort väsentliga insatser sett ur ett samhällsutvecklingsperspektiv inom sociala medier.

Du kanske också har någon/några som du tycker är värdiga att bli nominerade och få möjligheten att bli en vinnare för sina insatser i sociala medier för att främja demokrati.  Så passa på…

Ska bli spännande och se…

Wikipedia i undervisningen för att skolarbete ska vara på riktigt #iis @ychen06

Ylva Pettersson

I söndagskväll hade jag lyckan att träffa Ylva Pettersson från Skara för första gången. Ylva är lärare på Katedralskolan i Skara och ledamot i Wikimedia Sveriges styrelse. I sitt arbete som historie- och kulturhistorielärare är sociala medier naturliga delar. Hon bloggar tillsammans med sina elever, Ylva använder även Wikipedia som en integrerad del i undervisningen, för att den ska kännas viktig och relevant för eleverna. För att det som eleverna gör ska komma till användning av andra. Skolarbete får genom Ylvas arbete med sociala medier ett vidare syfte.

Ett demokratisk syfte.

När jag frågade Ylva om hur hon hanterar öppenheten och att elevernas arbete sker på öppna plattformar som ve som helst kan kommentera på, så menar Ylva kort och gott att skolarbete kan inte ske i en skyddad verkstad. Det måste ske i verkligheten och vara på riktigt.

Sedan var Ylva Pettersson med på vår Internetdag i måndags och pratade om öppna resurser ni kan ta del av hennes presentation här och på Bambuser här

Internet en skolan – en dag om entreprenöriellt lärande #iis12

Internet i skolan – entreprenöriellt lärande var temat för den Internetdag som vi på Webbstjärnan stod som värd för. Det var en intensiv dag, fylld med intryck, med föreläsningar och intressanta perspektiv på Internet i skolan.

Jag tog mig friheten att inleda dagen med en av våra nya filmer om varför .SE arbetar med projekt som Internet i skolan, varför vi satsar på Webbstjärnan och på att utveckla Internet i skolan. Sedan tog Isabella Löwengrip eller Bloninbella över och pratade om sitt entreprenöskap.

Mina sammanfattande intryck av dagen blev följande och sammanfattades med en kort presentation i slutet av dagen: Du kan se min sammanfattning på bambuser 1:02:55 in i sändningen (gör det för den är bättre med ljud än i text)

Isabellas presentation kring lärande handlade om starka drivkrafter, men också om att  googla. En viktig drivkraft i hennes lärande är att göra skillnad, att tjäna pengar. Hon hade startat en tidning, ett klädmärke etc och kunskaperna som behövt hade hon fått genom att Googla. I sin presentation kring sitt entreprenörskap och skolan, så berättade Isabella det gick inte, jag blev tvungen att sluta. Jag kunde inte kombinera skolan och mitt entreprenörskap.

Mitt i Isabellas presentation skrek en ivrig deltagare B-I-N-G-O, och Isabella såg förvirrad ut och frågade: är tiden redan slut, och jag insåg att Isabella var inte på plats när vi berättade om att vi hade BINGO-bricka för att deltagarna skulle hålla sig alerta och vakna.

Jag försäkrade henne om att hon, visst skulle fortsätta och att än var det inte slut. Jag önskar att skolan, skulle våga möta elever som Isabella och hennes behov för att klara skolan, att entreprenörer också hade en tydlig plats i skolan.

Sedan följdes Isabellas presentation upp av Carl Heath, forskare på interactive institute som pratade om Innovation och lärande, om entreprenörskap. När jag tänker tillbaka på Carls fantastiska presentation kring Makers-kultur, och fanfiction, att det ska ha en plats i skolan. Inte bara för att jag skapar fanfiction, utan för att fiktion som vi vill skapa kring berör och vi lär oss och skapar relationer till det som berör oss. Men det är flera andra aspekter som jag vill lyfta fram, i synnerhet Carls ord om att ”leka för att leka”, inte leka för att lära, utan att om vi leker för att leka så lär vi oss ändå, när jag sammanfattade dagen så sa jag det, jag leker dagligen, med leksaker, och det jag lärt mig är att fotografera.

I min sammanfattning av dagen så uppmanade jag de som var åhörare att arbeta med Hitte-på och att leka och berätta, mer Justin Bieber i skolan, där man hittar på att någon stulit filmklippen, för att sedan släppa dem på ett anonymt konto på twitter, ett efter ett, allt för att uppnå största möjliga effekt.

Efter lunch så återsamlades vi för att prata om öppna resurser och lärande, först ut var Erik Fichtelius, VD för UR som pratade om vikten av kreativitet som en bärande del av kunskapsutvecklingen, om det material som UR tillåter alla ta del av via Webben, fritt.

Sedan följdes hans presentation upp av Peter Leth från Creative Danmark som pratade vist och insiktsfullt om vikten av att lära kring öppna licenser och öppna resurser. Peter uttrycker det så klokt när han säger:

Vi skal passe på at skolen ikke kriminaliserer elever og lärere.

Derfor skal vi läre om öpphavsret og om åbna ressourcer.

Derfor skal vi sikre adgang til åbne frie ressourcer og basere undervisningen på disse.

Hela Peters anförande handlar om att skolan och skolarbete inte kan ske i en vadderad kudde, i ett rosa rum, utan att skolan ska förbereda elever för den verklighet som finns efter skolan. Han följdes upp av en fantastisk presentation av Ylva Pettersson, som pratade om sitt arbete med Wikipedia i undervisningen. Att Wikipedia var ett verktyg för henne att ge eleverna mandat och att ett arbete med Wikipedia är en del av arbetet med av eleverna demokratiska utbildning.

Diskussionen kring öppna resurser i undervisningen avslutades med orden ”vi är på väg” och det var alla tre talarna överens om.

Sedan avslutades dagen med ett panelsamtal ”efter apparaten” som handlade om många spännande apakter på Internet i skolan. Några aspekter vill jag lyfta fram som IT, datorn, tekniken kan/ska inte ses som en parallell process, det är en del av vardagen, av uppdraget som Pernilla Liljeberg så förtjänstfullt uttryckte det. En annan mycket klok tanke som Johan Grafström lyfte fram var att ”skolan ska vara fylld med pedagoger och inte it-tekniker och det gör att vi måste sluta titta/lyfta fram den tekniska aspekten på IT i skolan.

Men den avslutande diskussionen kom att handla om ”mod”. Vikten av mod och att pedagoger, skolledare i svenska skolan behöver Våga överträffa sig själva, våga tro att det, de vill att eleverna ska uppnå, kan de själva också åstakomma. Och där avslutar jag min sammanfattning.

Vår Internetdag finns på Bambuser att ta del av, en gerilla-sändning som blev av tack-vare Joakim Jardenberg (tack), min sammanfattning i kort format (i presentationsform, ser du ovan).

Filmen om Internet i skolan finns också nedan, ta del av och sprid…

Internetdagarna 2012 – vad finns där att se fram emot?

Jag brukar säga att Internetdagarna är de mest hektiska dagarna på hela hösten. Internetdagarna 2012 håller på i dagarna tre, vi på Internet i skolan inleder veckan med en heldag kring frågor som rör Internet i skolan och Entreprenöriellt lärande. Personligen tror jag att det kommer att bli en grym dag, en dag om de möjligheter som Internet kan medföra för undervisningen, men även om de utmaningar som Internet medför, i form av att skolan ställ inför elever som likt Isabella Löwengrip väljer att hoppa av för att satsa på sitt entreprenörskap, de möjligheter som Internet medför och som skolan kanske inte alltid klarar av att hantera eller ta till vara på.

Vår Internetdag den 22 oktober inleds med Isabella Löwengrip som ska tala om entreprenörskap och Internet, sedan följs hon upp av Carl Heath som kommer att prata om innovation och Internet.

Efter lunchen kommer vi att ha ett pass kring öppna resurser, där Erik Fichtelius (VD för UR), Peter Leth (Creative Commons Danmark) och Ylva Pettersson (styrelseledamot för Wikimedia Sverige, lärare i svenska och historia) ska ge sina perspektiv på de möjligheter och utmaningar som öppna resurser innebär för skolan. Passet kommer att avslutas med ett samtal lett av Pernilla Liljeberg (biträdande rektor på Mikael Elias Gymnasium i Göteborg)

Sedan avslutar vi dagen med en panel som ska lyfta blicken och se vad händer med skolan efter apparaten, den panelen leds av Ewa Thorslund direktör för Medierådet och i panelen sitter:

Johan Wahlström (SKL); Johan Grafström (UR), Pernilla Liljeberg (bitr. rektor Mikael Elias Gymnasium) Eva-Lis Siren (lärarförbundet) och Carl Heath (forskare Interaktiv media)

Jag kan med lätthet säga att jag ser fram emot dagen, med spänning och förväntan. Men sedan är det två Internetdagar till, vad ser jag fram emot där?

-Lessig såklart
Jillian York 

Men även mycket mer, återkommer till det imorgon.

Om mina bilden inte var ”adorable”, hur skulle de då tas emot?

Jag har varit i Helsingborg över dagen och pratat om Creative Commons, upphovsrätt och webbpublicering i skolan. Det är roligt att prata om det som ligger en nära om hjärtat, och det är grymt roligt att träffa intresserade och initierade lärare. De ställer alltid så bra, relevanta och intressanta frågor. De kommer med vardagen och problematiserar och ställer bra och intressanta frågor, kring stort såväl som smått.

I presentationen kring Creative Commons använde jag mig själv och mitt eget fotograferande som ett exempel på hur Creative Commons kan fungera, att licenserna fungerar att de gör att andra tar möjligheten att sprida, bearbeta och skapa utifrån det som jag skapar.

Vi pratade om hur bilderna bemöts, och frågan om ”man får göra det som jag gör” kom naturligtvis upp. Mitt svar blev och är: ja, visst får jag det. Kring frågorna om hur mina bilder mottas så ställde Vera Rojas en bra fråga, intressant och relevant:

Vilken betydelse har mina motivval för acceptansen för att ”lånar” George Lukas figurer, att mina bilder är ”adorable” (romantiska, vardagliga, känslofyllda). Hur hade mottagande sett ut om jag valt att använda dem (George Lukas skapelser) för att problematisera frågor som ”barnporr” eller homosexualitet eller barnsoldater eller något annat kanske mer kontroversiellt. Hur hade reaktionen varit då?

Hade det varit lika lätt att ta till sig bilderna? Lika lätt att tycka att de är underbara… eller skulle vi se på dem på ett annat sätt?