Sex eller sju saker som vi behöver lära elever om sociala medier

Jag läste Edudemics bloggpost ”6 thing to teach students about social media”  och det slog mig att detta är viktigt att sprida. 6 saker som du behöver lära dina elever om sociala medier:

1. Online Reputation:

One of the best things teacher can teach students about is how to manage your online reputation. An online reputation can effectively keep high school students from landing a good job during school. More and more employers do a quick search on Google before making a decision regarding potential employees. Students should understand that what they put on the Internet is out there for the public, unless it is properly protected.

Naturligtvis behöver vi lära eleverna att det som de gör på nätet påverkar hur andra ser på dem. Att det som du skiver, delar kommer att kopplas till dig och det är bra att fundera kring vilket avtryck som vi vill ge. Vi behöver vara medvetna om att våra framtida arbetsgivare kommer att Googla oss. Kanske kommer dina elever liksom en av mina lärarvänner få ägna en del av din anställningsintervju åt att berätta varför det finns en Facebook-grupp skapad till din ära.

2. Privacy:

Teach students the importance of maintaining a professional public appearance online, and show them how to use the privacy settings on popular social networks to keep personal things private to your inner circle. Protecting your privacy can mean the difference between an unintentionally posted, inappropriate photo being leaked online and keeping it private before your can delete it.

Lär dina elever vikten av integritetsproblematiken online. Vikten av att ta del av villkoren på de olika sociala medietjänster som används samt hur och var man ställer in vad och hur man delar med andra. Fundera kring vad som du ska dela och vad som är privat. Jag tycker också att en viktig del är att lära eleverna mer om data-mining och hur sociala medie-tjänster lever på vår data och hur de använder den för att sälja annonser. Men prata också om säkerhet – lösenord, inställningar etc

3. Keep Connections:

While students may not understand it now, their classmates and teammates may become a valuable connection down the road. Encourage your students to connect with one another on social media, and to stay connected even after they stop going to school with one another.

Lär dina elever vikten av att hålla sina nätverk vid liv, dina klasskamrater är delar av ett nätverk som kan hjälpa och stötta dig i framtiden.

4. Establish Your Expertise:

If students know what they want to do with the rest of their life, they can begin, even now, establishing themselves in their field. Encourage your students to start blogging about their passion and getting involved in that online community. You never know what opportunities that may open for you down the road.

Uppmuntra dina elever att utveckla och visa upp sin expertis genom att de bloggar om det, eller vlogar (video-bloggar) om det. Kanske kan du liksom jag imponeras av en kollegas elever över söndagskaffet, när du ser vilken samhällssatir som han skapat med hjälp av tekniken, samt hur han använder Internet för att sprida sina kunskaper och sina åsikter. Hans satir av idol är värd att ta del av.

5. Use it to Your Advantage:

Aside from these benefits, there are also monetary benefits of being Internet savvy. College students can find the cheapest used textbooks online. Teach them where to find these and how much money it will save them when they enroll in school/

Att dina elever har kunskaper om Internet, och hur Internet fungerar bör de sedan kunna använda för många fördelar, för att hitta de bästa erbjudandena, både monetära såväl som ickemonetära

6. Stay Updated:

Staying current on new trends will help you get ahead of the crowd and show that you are a go-getter and on top of new things. Staying updated will keep you from falling behind the times, which seem to change very quickly in an online world.

Vikten att fortsätta vara nyfiken och lära elever omvärldsbevaka för att hålla sig uppdaterad, är en kunskap som inte är att föringa.

38 tankar kring ”Sex eller sju saker som vi behöver lära elever om sociala medier

 1. Pingback: KristinaAlexanderson

 2. Pingback: Eva Bratvold

 3. Pingback: Gertie Hammarberg

 4. Pingback: Victoria Lagerkvist

 5. Pingback: Sofia Alfredsson

 6. Pingback: InkluderaFlera

 7. Pingback: Kulturchefen

 8. Pingback: Kulturchefen

 9. Pingback: Madeleine

 10. Pingback: Madeleine

 11. Pingback: Cecilia Hansson

 12. Pingback: Cecilia Hansson

 13. Pingback: Maria K Molitor

 14. Pingback: Maria K Molitor

 15. Pingback: Kerstin Dareflod

 16. Pingback: Pernilla Laursen

 17. Pingback: Roger S. Mikalsen

 18. Pingback: Mats Larsnäs

 19. Pingback: Kolla källan

 20. Pingback: Peter Lindberg

 21. Pingback: L-H Bergström

 22. Pingback: Andreas Jennische

 23. Pingback: Stockholms Estetiska

 24. Pingback: Ingela Keijser

 25. Pingback: Ingmarie g Regner

 26. Pingback: Emma Bohman

 27. Pingback: Nacka gymnasium bibl

 28. Pingback: Fredrik Larsson

 29. Pingback: Otto Bergman

 30. Pingback: fridegardsbibl

 31. Pingback: Magdalena Theren

 32. Pingback: Helena Belfrage

 33. Pingback: Jenny Bowman Lindell

 34. Pingback: LISTA 1: Sociala medielänkar | bibblabella

 35. Pingback: Ulrika Knutsson

 36. Pingback: Sofie Sandholm

 37. Pingback: Sex eller sju saker som vi behöver lära elever om sociala medier | It's IT Skoltips | Scoop.it

 38. Pingback: Sex eller sju saker som vi behöver lära elever om sociala medier | Lunatikscience Pages | Scoop.it

Kommentarer inaktiverade.