Spännande läsning – ett bemötande av en kritisk läsning av jantelagen och skolan

skoljante

Jag läser Jan Svärdhagens inlägg ”Jantelagen och skolan – ett kritiskt inlägg”, som handlar om den bloggserie som Webbstjärnan har kring lärares upplevelse av kollegors inställning till deras arbete med att blogga som en del av skolarbetet. Det är en bloggserie som handlar om den kultur som finns i vissa skolor om att kollegor kommer med syrliga kommentarer, som lägger locket på lusten och viljan att vara entusiastisk för sitt arbete, att få brinna för sitt arbete. Och frågan vi ställde var hittar man stöd om man upplever att man möter en inställning som

”Du ska inte tro att du är något”

Jan Svärdhagen gör i mina ögon en spännande läsning av syftet med bloggserien. Han läser in att det som vi vill säga med de tre inlägg som skrivits på temat handlar om det större temat skolutveckling. Jan Svärdhagen skriver:

 Jag /…/ har svårt att sälla mig till dessa tankar då jag inte är säker på att det alla gånger handlar om Jante. Jag har själv bedrivit utvecklingsarbete under många år i motvind och många gånger har det känts som att man är motarbetad. Men att skylla detta på Jantelagen är för enkelt. Det är ungefär lika enkelt som att alltid skylla allt på Luther för att man har prestationsångest. Försök att tänka er att en religiös person skall förmå dig att tänka om totalt så även du så småningom uppbär samma religiösa patos. Tanken är för dig mer eller mindre otänkbar…lika otänkbart kan det vara för en kollega att nyttja ny teknik, särskilt då man faktiskt har prövat men misslyckats (av olika anledningar). Vi som driver frågor om IT i skolan eller i mitt fall inom högre utbildning vi är inte gemene man, vi har fått ett nytt språk som ibland tar sig uttryck som en religiös övertygelse och vem blir väl inte rädd för en sådan?

Om jag förstår hans läsning rätt så läser han inläggen som en del av debatten kring skolans ovilja till att ta till sig ny teknik, och här skiljer sig vår läsning av texterna. Jag ser dem inte som att de handlar enbart om skolutveckling, utan de handlar om skolklimat, om en önskan att kollegier ska vara generösa gentemot varandra och olikheter som finns i valet av metod och sätt att arbeta.

Min läsning grundar sig i att bloggserien uppkom utifrån de historier som vi mötte av lärare som mötte en avvisande inställning till sitt arbete med elever och i vårt fall Internet, men jag tror inte att beteendet handlar om teknik, utan om en kulturfråga… och det är den som vi söker belysa. Frågan om varför skolutveckling inte går framåt, och varför IT-inte tar plats är en annan bloggserie, som vi gärna tar upp, och där Jantelagen kanske inte är den centrala förklaringen.

Men den här serien läser jag som en serie kring var du hittar stöd när du möter syrlig kommentarer, var vänder du dig? Till Anne-Marie Körlings tio råd, eller till Katarina Lyckens utvidgade lärarkollegium

 

8 tankar kring ”Spännande läsning – ett bemötande av en kritisk läsning av jantelagen och skolan

 1. Pingback: KristinaAlexanderson

 2. Pingback: Karin Brånebäck

 3. Jan Svärdhagen

  Hej på Er

  Tack för ett bra inlägg Kristina. Vi kan läsa på olika sätt men faktum är att båda inläggen mycket tydligt lyfter fram IT och hur vi bör vidga våra perspektiv inte minst via olika kommunikationsvägar som alla är digitala. I skenet av detta diskuteras Jante även om det också finns ett bredare perspektiv. Att diskutera Jante i allmänhet är enkelt, det går alltid att luta sig mot, just därför fokuserar jag på den fråga som jag i viss mån behärskar samt ser är ett problem inom skolan, dvs IT och kollegial utveckling samt rektors ledarskap inom området.

  1. Kristina Alexanderson Inläggsförfattare

   Hej Jan,
   jag förstår det, men anledningen till att IT och Internet, samt kommunikation kring digitala medier lyfts är att frågan lyfts i förhållande till det som vi möter i Webbstjärnan och i vårt arbete med att lyfta Internet i skolan.
   Jag tror att Jante är en kulturfråga som precis som du säger inte är en förklaring som kan kopplas till skolutveckling. Varför Internet, digitala verktyg har svårt att ta sig in i skolans vardag är i mina ögon delvis en annan fråga, precis som jag söker belysa i inlägget.
   Skolutveckling, skolledares roll är viktig både för skolutveckling och skolklimat, och kanske ligger skolklimatet som en blöt handske över oförmågan att ta tag i skolutvecklingsfrågorna. Det är viktigt att diskutera båda frågorna och de berör säkerligen varandra, men skolutveckling är en viktig frågan, skolklimat en annan viktig fråga.

 4. Helena Nilsson

  Men det är väl inte så konstigt att Jan Svärdhagen och säkert många andra förknippar resonemanget om skol-jante med just internet och ny teknik? I ditt inlägg här på bloggen då du för första gången berättar om nya projektet med skol-jante (”Hur hanterar du Jante i skolan?”) så inleder du ju med att berätta om hur lärare och elever använder internet i skolan. Du använder orden webben, nätet, internet inte mindre än åtta gånger på lika många rader. Hela det första stycket handlar ju enbart om detta.

  Och första inlägget på Webbstjärnan om detta tar ju också avstamp i publiceringar på internet. Rubriken ”Det bästa som finns är att blogga med elever” och hela ingressen handlar om webbpublicering, och därefter leds läsaren in i Jante-tanken. Hur kan man tolka allt detta på något annat sätt än att det är just publicering på internet och ny teknik som är i fokus för hela projektet?

  1. Kristina Alexanderson Inläggsförfattare

   Jag förstår Jans läsning, Webbstjärnan och .SE har avstamp i att stödja skolarbete som handlar om Internet, webben, eller webbpublicering. Det är därför vi har den ingången och kopplingen till ämnet. Jag tror dock att Jante i skolsammanhang kan komma till tals i många andra sammanhang. Bloggserien om skoljante handlar dock inte bara om skolutveckling, vilket jag läser att Jans inlägg handlar om. Jag kan förstå att han läst inläggen så, för det finns ordet skolutveckling i ingressen. Men jante är nog mer en kulturfråga och något som lärare kan möta i arbetet med olika metoder. De lärare som vi valt att ge perspektiv på frågan har Webbstjärnans koppling till skolan, alltså Internet, webben, webbpublicering, sedan får andra aktörer, andra debattörer ta upp frågan om Jante i skolan utifrån andra perspektiv i andra sammanhang.

Kommentarer inaktiverade.