Internet och webbpublicering stärker elevernas digitala medborgarskap

Strax före jul var jag i Malmö, för att träffa lärare och prata om deras arbete med Internet och webbpublicering. En av lärarna berättade att hon gjort en utvärdering av sin blogg och funderat mycket kring varför hon gjorde det hon gjorde tillsammans med sina elever.

När hon tittade på sin utvärdering så tyckte hon att det fanns många argument, men ett ville hon lyfta och det var de demokratiska aspekterna på att arbeta med Internet och webbpublicering.

Hon såg arbetet med Internet och webbpublicering som en central del av hennes arbete med att fostra demokratiska medborgare och arbeta med att förankra skolans värdegrund. Genom sitt arbete med Internet ville hon ge eleverna verktyg för att hantera sitt digitala medborgarskap. Hon såg Internet och webbstjärnan som ett verktyg för att se andra delar av Sverige, träffa andra elever, andra sätt att göra skolarbete. På så sätt fick eleverna insikter och kunskaper om olika sätt att arbeta, olika sätt att leva och gå i skolan.

Insikten om att Internet ger lärare möjligheten att låta elever se andras verkligheter, än den som de lever i. Läraren, som jag mötte pratade om hennes vilja att ge eleverna möjligheten att få ta del av andra skolvardagar, runt om i Sverige. Men hon återkom också till att Internet och den webbplats som hon skapade tillsammans med sina elever var och är ett verktyg för att hennes elever ska få en likvärdig utbildning. Alla ska får rätten och kunskapen om att kunna hantera Internet.