Kristina Alexanderson – en av experterna i digitaliseringskommissionen #stolt

Expert är ett ord som väcker så mycket förväntningar, det inser jag om inte annat när jag läser på regeringens webbplats att it-ministern Anna-Karin Hatt har sagt att:

– Digitaliseringskommissionens expertgrupp kommer med sin sammansättning av rika erfarenheter och olika kompetenser kunna bidra mycket till att genomföra Digitaliseringskommissionen blir framgångsrik i att bidra till att Sverige är ett land som drar verklig nytta av digitaliseringens möjligheter

Tur att det finns en expertgruppen så jag inte är ensam. Utan att dessa kloka människor sitter där tillsammans med mig:

 • Johanna Berg,
 • Jenny Birkestad,
 • Niklas Derouche,
 • Anne-Marie Eklund-Löwinder,
 • Daniel Forslund,
 • Mikael Hansson,
 • Jan Hylén,
 • Cecilia Marlow,
 • Per Mosseby,
 • Sofia Svantesson
 • Daniel Westman

Det är en märklig och stor upplevelse att kunna titulera sig ”expert”. Det coolaste är att jag inte är ensam från .SE utan vår fantastiska säkerhetschef Anne-Marie Eklund-Löwinder också sitter i expertgruppen. Det är stort!