Dagsarkiv: 31 januari 2013

IT i skolan handlar ytterst om vad vi vill att eleverna ska lära och varför

BETT – är en mässa där apparaten är i fokus! Överallt är det skärmar, pekplattor, smartboards, 3D-animantioner som snurrar. Ord som kreativitet far i luften, att gå runt på BETT är som att befinna sig på en stor lekplats med maskiner. Jag går runt och tittar, lyssnar förstrött på försäljningsargument som att detta ska göra eleverna mer kreativa, möjligheterna är oändliga, bara jag köper just den skärmen, den projektorn, eller den prylen.

Jag undrar ofta var finns innehållet och samtalet om vad eleverna ska lära. Var pratas det om hur vi får eleverna att förstå, hur vi arbetar med att skapa medvetna digitala medborgare, som förstår vikten av säkerhet, som har kunskaper om riskerna med bedrägerier, att bli lurade? Var finns samtalet om hur vi arbetar med att få eleverna att bli kritiskt tänkande, att ställa frågor om tekniken, vad den medför och inte medför både för och nackdelar? Var finns samtalet om hur den digitala vardagen krockar med den lagstiftning som vi har? Var finns samtalet om att lära barnen respektera andras rättigheter? Var finns samtalet om färdigheterna som vi behöver lära ut?

Datorn, plattan, den smarta telefonen, och det som kommer med dessa, program, tjänster, appar står i fokus inte vilka färdigheter eller vilket innehåll vi ska lära ut.

När kommer samtalet om IT i skolan att i huvudsak fokusera på:

– det digitala medborgarskapet och vad det kräver för kunskaper, färdigheter?
-kritiskt tänkande, samt hur vi arbetar med att få elever att tänka, fråga och vara nyfikna, inte bara fastna på ytan, välja första svaret…
-innovation och kreativitet och vad det innebär, samt hur vi uppnår det?
-att söka och förstå hur sökandet efter information går till, när kommer vi prata om vikten att inte bara kunna hitta utan också hur vi får eleverna att relatera till den information de tar del av?

Jag tänker att i bästa fall pågår detta samtal redan någon annanstans. Jag hoppas det! I bästa fall i våra skolor och i våra klassrum, i våra kollegierum och vi funderar på hur den teknik som vi omger oss med påverkar vilket innehåll och vilka färdigheter vi behöver förmedla.

 

Insikt från BETT: Ingen använder en lärobok pärm från pärm – utan lånar och skapar eget

På BETT i London hamnade jag idag på en föreläsning om ”the flipped classroom”. En intressant föreläsning som fick mig att tänka på Ylva Pettersson, och hennes elever i Skara. I mångt och mycket uppstår idéen om att flippa-klassrummet i det som Ylva brukar prata om, som ett behov som finns hos eleverna. Lärare flippar sina klassrum för att ge de elever som har långt till skolan, eller som är ”borta” mycket pga träning etc. Lärare skapar möjligheter genom att spela in föreläsningar och undervisning även för de elever som av en eller annan anledning inte är i skolan. Jag har Ylva prata om det passionerat och samma passion hade Aaron Sams och Jonathan Bergmann som pratade idag på BETT.

Det var en intressant föreläsning om motiven till att spela in ”föreläsningsdelen av undervisningen” för att använda tiden i klassrummet tillsammans till ”annat” till att bearbeta, till att lösa uppgifter, till att möta elever där de är och arbeta utifrån deras behov och intressen. EN föreläsning full av passion men också insikter.

En som slog mig var den av lärarnas arbetssätt – en av föreläsarna säger något i stil med:

”Vi säger inte att du som lärare behöver inte skapa allt själv. Du kan använda andras filmer, kanske ta två minuter från inledningen och två i slutet och sedan gör du något eget emellan. Ingen lärare har någonsin arbetat med en lärobok pärm från pärm, gjort övning för övning i arbetsboken. Alla lärare plockar bitar här och sedan bitar där och gör dem till sina egna. Det är så vi arbetar.”

Jag instämmer och tänker tillbaka på hur jag som lärare tittat i olika läroböcker för att hitta rätt, för att inspireras, för att låna idéer, för att plocka ihop och göra till sitt eget. I arbetet med att skapa bra övningar, bra lektionsmaterial fanns aldrig tanken på rättigheter. Att remixa, låna, inspireras, bygga om och skapa nytt det var så jag jobbade. I den beskrivning som gavs av lärarens arbete var det så självklart.

Jag njöt av tanken att lärare bara flyttar över detta arbetssätt från de tryckta läroböcker till digitala medier, till att använda andras filmer, klippa ut delar som vi behöver, göra andra själv så att de fungerar för den undervisning som jag ska ha. Jag njöt av tanken, och tänkte att måtte det förbli så.