Insikt från BETT: Ingen använder en lärobok pärm från pärm – utan lånar och skapar eget

På BETT i London hamnade jag idag på en föreläsning om ”the flipped classroom”. En intressant föreläsning som fick mig att tänka på Ylva Pettersson, och hennes elever i Skara. I mångt och mycket uppstår idéen om att flippa-klassrummet i det som Ylva brukar prata om, som ett behov som finns hos eleverna. Lärare flippar sina klassrum för att ge de elever som har långt till skolan, eller som är ”borta” mycket pga träning etc. Lärare skapar möjligheter genom att spela in föreläsningar och undervisning även för de elever som av en eller annan anledning inte är i skolan. Jag har Ylva prata om det passionerat och samma passion hade Aaron Sams och Jonathan Bergmann som pratade idag på BETT.

Det var en intressant föreläsning om motiven till att spela in ”föreläsningsdelen av undervisningen” för att använda tiden i klassrummet tillsammans till ”annat” till att bearbeta, till att lösa uppgifter, till att möta elever där de är och arbeta utifrån deras behov och intressen. EN föreläsning full av passion men också insikter.

En som slog mig var den av lärarnas arbetssätt – en av föreläsarna säger något i stil med:

”Vi säger inte att du som lärare behöver inte skapa allt själv. Du kan använda andras filmer, kanske ta två minuter från inledningen och två i slutet och sedan gör du något eget emellan. Ingen lärare har någonsin arbetat med en lärobok pärm från pärm, gjort övning för övning i arbetsboken. Alla lärare plockar bitar här och sedan bitar där och gör dem till sina egna. Det är så vi arbetar.”

Jag instämmer och tänker tillbaka på hur jag som lärare tittat i olika läroböcker för att hitta rätt, för att inspireras, för att låna idéer, för att plocka ihop och göra till sitt eget. I arbetet med att skapa bra övningar, bra lektionsmaterial fanns aldrig tanken på rättigheter. Att remixa, låna, inspireras, bygga om och skapa nytt det var så jag jobbade. I den beskrivning som gavs av lärarens arbete var det så självklart.

Jag njöt av tanken att lärare bara flyttar över detta arbetssätt från de tryckta läroböcker till digitala medier, till att använda andras filmer, klippa ut delar som vi behöver, göra andra själv så att de fungerar för den undervisning som jag ska ha. Jag njöt av tanken, och tänkte att måtte det förbli så.