IT i skolan handlar ytterst om vad vi vill att eleverna ska lära och varför

BETT – är en mässa där apparaten är i fokus! Överallt är det skärmar, pekplattor, smartboards, 3D-animantioner som snurrar. Ord som kreativitet far i luften, att gå runt på BETT är som att befinna sig på en stor lekplats med maskiner. Jag går runt och tittar, lyssnar förstrött på försäljningsargument som att detta ska göra eleverna mer kreativa, möjligheterna är oändliga, bara jag köper just den skärmen, den projektorn, eller den prylen.

Jag undrar ofta var finns innehållet och samtalet om vad eleverna ska lära. Var pratas det om hur vi får eleverna att förstå, hur vi arbetar med att skapa medvetna digitala medborgare, som förstår vikten av säkerhet, som har kunskaper om riskerna med bedrägerier, att bli lurade? Var finns samtalet om hur vi arbetar med att få eleverna att bli kritiskt tänkande, att ställa frågor om tekniken, vad den medför och inte medför både för och nackdelar? Var finns samtalet om hur den digitala vardagen krockar med den lagstiftning som vi har? Var finns samtalet om att lära barnen respektera andras rättigheter? Var finns samtalet om färdigheterna som vi behöver lära ut?

Datorn, plattan, den smarta telefonen, och det som kommer med dessa, program, tjänster, appar står i fokus inte vilka färdigheter eller vilket innehåll vi ska lära ut.

När kommer samtalet om IT i skolan att i huvudsak fokusera på:

– det digitala medborgarskapet och vad det kräver för kunskaper, färdigheter?
-kritiskt tänkande, samt hur vi arbetar med att få elever att tänka, fråga och vara nyfikna, inte bara fastna på ytan, välja första svaret…
-innovation och kreativitet och vad det innebär, samt hur vi uppnår det?
-att söka och förstå hur sökandet efter information går till, när kommer vi prata om vikten att inte bara kunna hitta utan också hur vi får eleverna att relatera till den information de tar del av?

Jag tänker att i bästa fall pågår detta samtal redan någon annanstans. Jag hoppas det! I bästa fall i våra skolor och i våra klassrum, i våra kollegierum och vi funderar på hur den teknik som vi omger oss med påverkar vilket innehåll och vilka färdigheter vi behöver förmedla.