månadsarkiv: januari 2013

Spännande läsning – ett bemötande av en kritisk läsning av jantelagen och skolan

skoljante

Jag läser Jan Svärdhagens inlägg ”Jantelagen och skolan – ett kritiskt inlägg”, som handlar om den bloggserie som Webbstjärnan har kring lärares upplevelse av kollegors inställning till deras arbete med att blogga som en del av skolarbetet. Det är en bloggserie som handlar om den kultur som finns i vissa skolor om att kollegor kommer med syrliga kommentarer, som lägger locket på lusten och viljan att vara entusiastisk för sitt arbete, att få brinna för sitt arbete. Och frågan vi ställde var hittar man stöd om man upplever att man möter en inställning som

”Du ska inte tro att du är något”

Jan Svärdhagen gör i mina ögon en spännande läsning av syftet med bloggserien. Han läser in att det som vi vill säga med de tre inlägg som skrivits på temat handlar om det större temat skolutveckling. Jan Svärdhagen skriver:

 Jag /…/ har svårt att sälla mig till dessa tankar då jag inte är säker på att det alla gånger handlar om Jante. Jag har själv bedrivit utvecklingsarbete under många år i motvind och många gånger har det känts som att man är motarbetad. Men att skylla detta på Jantelagen är för enkelt. Det är ungefär lika enkelt som att alltid skylla allt på Luther för att man har prestationsångest. Försök att tänka er att en religiös person skall förmå dig att tänka om totalt så även du så småningom uppbär samma religiösa patos. Tanken är för dig mer eller mindre otänkbar…lika otänkbart kan det vara för en kollega att nyttja ny teknik, särskilt då man faktiskt har prövat men misslyckats (av olika anledningar). Vi som driver frågor om IT i skolan eller i mitt fall inom högre utbildning vi är inte gemene man, vi har fått ett nytt språk som ibland tar sig uttryck som en religiös övertygelse och vem blir väl inte rädd för en sådan?

Om jag förstår hans läsning rätt så läser han inläggen som en del av debatten kring skolans ovilja till att ta till sig ny teknik, och här skiljer sig vår läsning av texterna. Jag ser dem inte som att de handlar enbart om skolutveckling, utan de handlar om skolklimat, om en önskan att kollegier ska vara generösa gentemot varandra och olikheter som finns i valet av metod och sätt att arbeta.

Min läsning grundar sig i att bloggserien uppkom utifrån de historier som vi mötte av lärare som mötte en avvisande inställning till sitt arbete med elever och i vårt fall Internet, men jag tror inte att beteendet handlar om teknik, utan om en kulturfråga… och det är den som vi söker belysa. Frågan om varför skolutveckling inte går framåt, och varför IT-inte tar plats är en annan bloggserie, som vi gärna tar upp, och där Jantelagen kanske inte är den centrala förklaringen.

Men den här serien läser jag som en serie kring var du hittar stöd när du möter syrlig kommentarer, var vänder du dig? Till Anne-Marie Körlings tio råd, eller till Katarina Lyckens utvidgade lärarkollegium

 

Film som leker med perspektiv – en utgångspunkt för att prata källkritik

Hur lär vi oss att titta kritiskt på bilder? Eller fotografier? Jag tror att ett sätt att lära sig är genom att få kunskap, får förståelse för hur bilder skapas. Genom att själva göra bilder, genom att titta på andras bilder prata om hur de gör och inte gör samt varför och vilken effekt de vill uppnå.

I det lilla klippet nedan kan man tydligt se hur en bild kan ge en felaktig bild av verkligheten och hur perspektiv ljuger om tingens stolek och att kameran, perspektivet, linsen och fotografens syfte styr hur vi ser på bilden.

Tänker att filmen kan vara användbar för andra än bara de som är fotografiskt intresserade utan även de som vill titta kritiskt på hur verkligheten skildras.