Dagsarkiv: 07 februari 2013

Att vi ändrar oss är en av svårigheterna med CC – varför är inget enkelt?

Creative Commons är ett enkelt sätt att säga att du låter använda det som du skapat, så länge de följer de villkor som du lagt på det som du skapat. Att använda Creative commons licenserierat material är enkelt. Men inte alltid så enkelt som man önskar i Glyn Moodys bloggpost ”Why Using Creative Commons Licensed Materials Is Not As Easy As It Looks”, som handlar om att licensiera bilder under Creative Commons är enkelt, men lika enkelt som det är att licensiera sina bilder under CC lika enkelt är det att ändra licensen, eller villkoren för licensen och vad händer då?

I sin bloggpost hänvisar Glyn Moody till Bobbi Newman som berättar om en incident där hon anklagas för att ha gjort intrång på en fotografs rättigheter i och med att han ändrat villkoren under vilka han delar sina bilder. En historia som visar på svårigheterna, när upphovsmannen ändrar sig.

Jag har flera kontakter på flickr, som valt att ändra villkoren under vilka de delar sina bilder från Creative Commons till Copyright, troligen av olika skäl. De jag frågat har berättat att de anser att deras bilder blir ”över-användna” och att ”folk” inte bryr sig om villkoren. Men för användaren uppstår en problematik kring bevisbörda kring att  den bild, som jag sprider inte längre är under CC, men som sedan inte längre är tillgänglig under CC, vem har rätt och hur kan jag bevisa att jag de facto fick sprida bilden under de villkor som jag påstår?

Och att hänvisa till att licenserna gäller lika länge som upphovsrätten är en ganska klen tröst, speciellt om man inte vill kränka någons rättigheter.

CC licenses are not revocable. Once a work is published under a CC license, licensees may continue using the work according to the license terms for the duration of copyright protection. Notwithstanding, CC licenses do not prohibit licensors from ceasing distribution of their works at any time. Additionally, CC licenses provide a mechanism for licensors and authors to ask that others using their work remove the credit to them that is otherwise required by the license. You should think carefully before choosing a Creative Commons license.

I Moodys bloggpost finns följande verktyg Imagestamper som kanske kan hjälpa till vid en konflikt, men frågan man måste ställa sig är hur vanligt är detta? Och varför kan inget vara enkelt…

 

 

 

En gång på Internet, alltid på Internet – adorable Stormtroopers

Det finns saker som i efterhand ser så små ut, men som i stunden upplevs som så stora. En sådan är historien med Yahoo-Games. Spelade det någon roll? Var det värt att reagera? Det är svårt att veta, men jag vet att det jag reagerade mest på det som jag fortfarande upplever som märkligt, nämligen att Yahoo valde att fråga om ”tillstånd” för att sedan inte bry sig om att vänta på ett svar.

Jag har idag varit i Ystad och pratat med lärare om Internet i skolan och Creative Commons, om att CC bygger på upphovsrätten och det gör att jag har rättigheter och om de som använder mina bilder inte följer de villkor som jag lagt på mina bilder så har jag rätt att kräva att de tar bort bilderna eller kanske till och med kräva att de ersätter mig för att de gjort intrång på mina rättigheter. Så i korta ordalag berättade jag om historien med Yahoo-Games, och att det går att hävda sina rättigheter gentemot även en Internet-jätte som Yahoo. Kanske ett bevis på att upphovsrätten fungerar, eller att Creative Commons fungerar.

När jag pratade om händelsen berättade jag också att Yahoo tagit bort mina bilder, men samtidigt kan man ta del av bilderna via Yahoo och ändå inte

Skärmavbild 2013-02-07 kl. 7.58.50 PMEn gång på Internet alltid på Internet, som man brukar säga.