En gång på Internet, alltid på Internet – adorable Stormtroopers

Det finns saker som i efterhand ser så små ut, men som i stunden upplevs som så stora. En sådan är historien med Yahoo-Games. Spelade det någon roll? Var det värt att reagera? Det är svårt att veta, men jag vet att det jag reagerade mest på det som jag fortfarande upplever som märkligt, nämligen att Yahoo valde att fråga om ”tillstånd” för att sedan inte bry sig om att vänta på ett svar.

Jag har idag varit i Ystad och pratat med lärare om Internet i skolan och Creative Commons, om att CC bygger på upphovsrätten och det gör att jag har rättigheter och om de som använder mina bilder inte följer de villkor som jag lagt på mina bilder så har jag rätt att kräva att de tar bort bilderna eller kanske till och med kräva att de ersätter mig för att de gjort intrång på mina rättigheter. Så i korta ordalag berättade jag om historien med Yahoo-Games, och att det går att hävda sina rättigheter gentemot även en Internet-jätte som Yahoo. Kanske ett bevis på att upphovsrätten fungerar, eller att Creative Commons fungerar.

När jag pratade om händelsen berättade jag också att Yahoo tagit bort mina bilder, men samtidigt kan man ta del av bilderna via Yahoo och ändå inte

Skärmavbild 2013-02-07 kl. 7.58.50 PMEn gång på Internet alltid på Internet, som man brukar säga.