Skulle du känna igen mig – afk?

Jag var i Ystad i veckan för att föreläsa. Innan föreläsningen kastar sig en kvinna fram för att hälsa. Glatt säger hon:

– Hej, jag ska kasta mig över dig, för jag följer dig lite här och var och sedan presenterar hon sig. Jag känner igen hennes ansikte, har sett det någonstans, osäker på var, men ler och tänker: ”Vi känner visst varandra.”.

Jag lyckas inte placera hennes ansikte, men inser på vägen hem från Ystad att vi känner varandra från twitter och hennes avatar har sprungit förbi min ett antal gånger, en viss igenkänning, samma men ändå inte.

Frågan kommer upp igen via en kontakt på flickr som skriver:

Ibland när jag har tittat på dina självporträtt så undrar jag om jag skulle känna igen dig om jag såg dig.

Känner vi igen dem, som vi ser flimra förbi på bild på Internet? Vilka av våra vänner/följare/kontakter skulle vi känna igen? För att svara på frågan som Margareta ställer: skulle hon känna igen mig? Kanske, kanske inte. Det beror sig på, ibland känner vi igen människor vi sett flimra förbi på nätet, ibland inte. Ibland känner vi igen dem vi sett på TV, ibland inte. Ibland känner vi igen någon från tidningen, för det mesta inte.

Det vi måste ha i åtanke är att bilder är bilder, vare sig mer eller mindre. Ibland gör dessa bilder oss rättvisa, ibland inte. En bild är en bild.