Dagsarkiv: 18 februari 2013

Creative Commons bygger på att vi använder, bearbetar och skapar nytt

Inom ramen för mitt arbete på .SE får jag möjlighet att sprida kunskaper om bland annat Creative Commons, och vi gör det på många sätt. Kanske främst genom att skapa informationsmaterial som vår film som förklarar Creative Commons. Men vi använder även de möjligheter som Creative Commons medför genom att återanvända material som vi tar fram och skapa nytt.

Att utnyttja möjligheterna med Creative Commons är ett enkelt sätt att visa hur Creative Commons fungerar och hur du kan använda material som är licensierat. I mitt blogginlägg på .SE:s blogg skriver jag om hur Webbstjärnan återanvänder Webbstjärnan, allt för att sprida kunskaper om Creative commons. Läs hur i dagens blogginlägg.

Webbstjärnan handlar om att lära sig mer om Internet

Jag arbetar som chef för Internet i skolan på .SE. Mitt arbete innebär i korthet att jag har lyckan att får vara ansvarig för .SE:s satsning för att utveckla Internetanvändningen i skolan, vi gör det främst genom skoltävling Webbstjärnan, som handlar om att publicera skolarbete på Internet.

Om jag får säga det själv är Webbstjärnan en grym verksamhet, som är skapad för skolan. Vi ger de lärare som deltar i Webbstjärnan valfri .SE-adress och webhotell, samt support och webbpubliceringsverktyg som behövs för att lärare ska kunna, men samtidigt vill vi sprida kunskaper om Internet och hur Internet fungerar.

Vi arbetar med öka kunskaper kring Internet och några frågor som vi vill att lärare tillsammans med sina elever ska närma sig är:

-Vad är Internet?
-Hur fungerar Internet?
-Vem/vilka bestämmer över Internet?
-Hur skapas innehållet på Internet?
-Vem äger innehållet på Internet?
-Hur agerar vi på Internet?
-Vilka rättigheter/skyldigheter har vi på Internet?

Alla dessa frågor är stora, svåra och de är knappast de första som man tänker på när man väljer att publicera skolarbete på Internet tillsammans med elever, men vi på Webbstjärnan tänker oss att det är bara genom ett arbete på Internet som vi kan börja förstå hur Internet fungerar.

Idag är det exakt 10 dagar för dig som vill delta och blogga, eller göra en webbplats inom ramen för skolarbetet och delta i Webbstjärnan 2013, sedan stänger vi anmälan och öppnar först i augusti, då möjligheten att starta nya webbprojekt finns för elever och lärare i svenska ungdomsskolan.