Creative Commons bygger på att vi använder, bearbetar och skapar nytt

Inom ramen för mitt arbete på .SE får jag möjlighet att sprida kunskaper om bland annat Creative Commons, och vi gör det på många sätt. Kanske främst genom att skapa informationsmaterial som vår film som förklarar Creative Commons. Men vi använder även de möjligheter som Creative Commons medför genom att återanvända material som vi tar fram och skapa nytt.

Att utnyttja möjligheterna med Creative Commons är ett enkelt sätt att visa hur Creative Commons fungerar och hur du kan använda material som är licensierat. I mitt blogginlägg på .SE:s blogg skriver jag om hur Webbstjärnan återanvänder Webbstjärnan, allt för att sprida kunskaper om Creative commons. Läs hur i dagens blogginlägg.