Går tekniken före pedagogiken – varför då?

Jag läser i Skolvärlden att Sverige har god tillgång till datorer i skolan och i jämförelse med Europa så ligger vi bra till, i artikeln och studien tar de upp att problemet med är IT inte används i samma utsträckning som i övriga Europa och en anledning som anges är bristen på utbildning hos lärare.

Det finns gott om apparater i svenska skolan, enligt den studie som artikeln i Skolvärlden refererar till finns det i genomsnitt 59 datorer på 100 elever i Sverige jämfört med 32 i Europa. Men användningen är lägre i genomsnitt i Sverige jämfört med Europa.

I artikeln säger Peter Karlberg från Skolverket:

– Det är ingen tvekan om att tillgången till datorer relativt sett är mycket god i de svenska skolorna och att situationen blir bättre och bättre för varje år. Men den goda tillgången svarar inte mot ett större användande av it i undervisningen jämfört med andra EU-länder. Där ligger vi fortfarande på genomsnittet eller till och med lite under, säger Peter Karlberg på Skolverket.

/…/

En viktig förklaring till den låga it-användningen är att lärarnas fortbildning inte har hunnit med i den snabba utvecklingen, menar Peter Karlberg:

– Vi vet att många lärare efterfrågar mer kompetensutveckling på just det här området. Tyvärr är det något som många kommuner har missat. Man avsätter inte tid för lärarna att planera undervisningen och fundera igenom hur undervisningen ska läggas upp. Det kräver en sorts mental resa för läraren, säger Peter Karlberg.

Jag undrar vilken typ av kompetensutveckling som lärare efterfrågar, om nu bristen på användning av IT beror på brist på utbildning. Jag undrar över om PIM är svaret på utbildningsbehovet, eller om den kompetensutveckling som behövs är någon annan.

Men det jag undrar också över de beslut som görs i skolan, varför satsning på teknik, apparater/dator går före utbildning och användning för att uppnå pedagogisk nytta.

 

4 tankar kring ”Går tekniken före pedagogiken – varför då?

 1. Karin Brånebäck

  Jag håller så mycket med dig!
  Varför tror man att tekniken i sig är en frälsare? Jag bloggade om det här i somras. Jag tror inte på PIM som en bra lösning utan medföljande IKT-pedagogik. Jag hoppas att vi snart börjar förstå hur viktigt det är med pedagogiken för att IKT ska börja bli en del av skolans verklighet mer än som bara teknik som blir stående eller dåligt använt.
  http://kilskrift.blogspot.se/2012/07/ikt-pedagogik.html
  I januari skrev jag ett öppet brev till Jan Björklund. Han har inte svarat än och jag tvivlar på att han gör det. För som han sa i Agenda igår så har han inte tid med sociala medier.
  http://kilskrift.blogspot.se/2013/01/hej-jan-bjorklund.html

Kommentarer inaktiverade.