Vad är digitala verktyg och Internet förknippad med i skolvardagen?

Jag åt lunch med en god vän och samtalet kom att handla om arbetet kring skolan och teknik, kring användningen av IT, datorer och Internet. Vi var överens om att ofta beskrivs problemet som att lärare använder digital teknik i för liten utsträckning i sin undervisning. Skolan är i sig traditionell, många gånger har vare sig elever eller lärare tillgång till datorer för att lösa sina arbetsuppgifter. Men egentligen är det bara ett problem om lärare eller elever inte kan lösa sina uppgifter eller om de skulle kunna lösa sina uppgifter mer effektivt med hjälp av dessa verktyg.

Personligen kan jag inte förstå hur någon lärare eller elev kan lösa en enda uppgift utan dator, utan Internet, utan digitala hjälpmedel. Jag tror personligen att många uppgifter löser man mer effektivt med hjälp av digitala verktyg. Att digitala verktyg kan medför att vi blir mer effektiva och kan skapa förutsättningar för lärande, kommunikation och samarbete.

Men om det är så att lärare inte upplever att digitala verktyg/Internet är ett hjälpmedel för att de ska kunna genomföra sitt uppdrag, då kommer de naturligtvis inte att använda dem.

-Om datorn/internet i skolan förknippas med att skolarbete blir ”copy-paste” eller plagiat från Internet, eller att göra skolarbete är att googla planlöst och klicka på första träffen oreflekterat. Hur ska då se Internet som ett verktyg som stödjer lärande?

-Om Internet i skolvardagen är att sköta frånvaro och skriva omdömen i hopplösa administrativa system som inte inser att man måste klicka minst 300 gånger för att få in alla omdömen, hur ska lärare då få syn på vinsterna?

-Om lärare inte ens har tillgång till en egen dator, hur ska de se verktyg som en del av sin verktygslåda? Hur ska de då se vinsterna med att använda digitala verktyg i sin vardag?

Frågan jag ställer mig är: Vad förknippas digitala verktyg med i skolvardagen?