månadsarkiv: april 2013

”Hur skyddar du dina bilder?” #creativecommons

Jag ägnar en del av min fritid åt att fotografera och för att lära mer så deltog jag för någon vecka sedan i en helg-workshop, tillsammans med en grupp andra fotografer. Min helg kom att handla om bilder, bildspråk och vad bilder berättar. Otroligt givande, roligt och inspirerande. I den grupp som jag ingick i var det få/eller ingen som använde Internet som arena för att dela sina bilder, till skillnad från mig.

Men för mig var det självklart att det som jag gjorde under helgen skulle publiceras och jag fick kommentarer via vänner på Facebook. Jag berättade också om det vilket gjorde att när workshopen var slut så frågade några av de andra deltagarna om de kunde få adressen till min webbplats, för att kunna ta del av lite fler av mina bilder och jag lämnade ut både flickr-profil, och webbadresser (serdumig.se och kral.se) men fick samtidigt frågan:

-Men hur skyddar du dina bilder på Internet?

Till en början förstod jag inte frågan, vad menar han/hon? Skyddar? Vad ska jag skydda? Och hur skulle jag kunna skydda det som jag publicerar på Internet? Men jag förstår sedan att de har valt att inte publicera sina bilder för att de är rädda för att de ska få fötter, användas utan deras vetskap, i sammanhang som inte de samtycker till … Och jag har förståelse för den oron, den bär jag också, men jag finner mig, och svarar:

-Nej jag skyddar dem inte så, för jag vill att andra ska använda och sprida dem om de tycker om det jag gör och låter andra göra det under vissa villkor. Jag licensierar mina bilder under olika Creative Commons licenser för att de ska bli använda och jag tror inte att jag skulle tycka det var lika roligt att fotografera om jag inte hade en publik. Jag tänker att de som tycker om det jag gör, som använder det jag gör gör det med omsorg och med mig i åtanke, så jag skyddar dem inte jag delar dem fritt.

 

Vad får du sprida på nätet? En enkel presentation av upphovsrätten för bilder!

*uppdaterat med rätt länk till den högupplösta versionen av bilden 2013-04-10

Det kan vara snårigt att hålla koll på upphovsrätten. Det är snårigt vad man får och inte får publicera på nätet, eller snarare om man får eller inte får sprida material vidare. Wikimedia Sverige och Lennart Guldbrandsson har gjort en enkel matris, för kulturarvsinstitutionerna, som fungerar utmärkt för skolan och som ger en överblick och kan vägleda dig och dina elever, i hur upphovsrätten fungerar. Titta, använda och lär:

Upphovsrätt infografik av Lennart Guldbransson CC (by, sa) Wikimedia Commons

Matrisen ovan ger en bild av vad och vad som inte får publiceras av kulturarvsinstitutioner, när det kommer till vad du och dina elever får respektive inte får använda gäller samma sak. Titta igenom matrisen och fundera på om det som ni vill använda är fritt eller inte, om det inte är fritt bör ni respektera upphovsmannen och dennes rättigheter, ett alternativ är alltid Creative Commons licensierat material som får använda fritt så länge ni följer licenserna.

*En liten korrigering ang bilder på byggnader: Det är fritt att fotografera byggnader och du kan publicera dina bilder fritt, helst under en fri licens

Vem vinner på Creative Commons?

Jag tänker sällan på Creative Commons i termer av vinnare och förlorare.
Men sedan i torsdags, när jag föreläste i Vasa och fick frågan om vilka som vinner på Creative Commons har jag funderat mycket kring just vilka som vinner på Creative Commons.

Vilka är vinnare, eller vilka vinner på Creative Commons?

Jag tror att alla vi som använder Creative Commons är vinnare! Jag får genom att använda Creative Commons en möjlighet att få fler att använda det som jag skapar, som jag gör. Dessutom ger Creative Commons mig möjligheten att få ett erkännande för mitt arbete, för mitt skapande, för mitt fotografi. Personligen hade jag aldrig fått sån spridning, fått ett sånt erkännande, som jag fått för mitt fotografi utan Creative Commons. Det är genom Creative Commons och genom att jag tillgängliggör mina bilder under CC som gör att andra kan använda dem fritt, och genom CC är det många som använder mina bilder, sprider dem, bearbetar dem, gör dem till sina egna… Jag upplever mig onekligen som en vinnare, genom att jag valt att använda CC.

Jag får genom Creative Commons mer erkännande som fotograf än jag annars skulle få.

Men jag upplever också att jag är en stor vinnare genom att jag genom Creative Commons kan tar del av andras skapande och fritt få använda det för mitt skapande, för mitt arbete. Genom att ta del av andras skapande berikas jag, och mitt arbete. Jag upplever dessutom att alla som får möjlighet att använda andras skapande, lära av det, sprida det är vinnare av det möjligheter som CC och den kreativa gemenskap som skapas genom licenserna.

Men även de som har kunskaper om Creative Commons ser jag som vinnare. Jag fick för inte så länge sedan ett mejl från en av mina elever som genom vårt arbete med CC blivit medveten om villkoren för att använda andras skapande och kunskaper om hur andra får använda hennes skapande. Jag tror att alla som får kunskap, bli medvetna är vinnare.

Vilka är förlorarna? Jag vet inte, kanske inte de som använder CC.

Men att använda Creative Commons handlar om att ta ställning för hur jag vill dela det jag gör, hur jag vill att andra ska får ta dela det, om de ska få sprida det, eller inte, bearbeta det eller inte… Och genom Creative Commons är det tydligt för andra hur de får använda det som jag delar, och jag tror att alla vinner på det, så min uppmaning är att alla ska välja CC för att vara tydliga hur du vill att andra ska få använda det du skapar.