Jag är en fri människa, men det betyder inte att jag är gratis!

Jag funderar mycket kring skillnaden mellan fri och gratis, eftersom det ofta är så att fria resurser är gratis att ta del av, men det finns också resurser som gratis men som inte är fria. Var i ligger skillnaden i att vara fri och gratis? Det är också en fråga som ofta blandas ihop i samband med diskussionen kring Creative Commons.

I många sammanhang skulle jag vilja säga att jag är en fri människa. Jag har friheten att få bestämma och tycka vad jag vill. Jag är fri att välja mitt mitt liv själv, och i många sammanhang är det gratis att få vara med mig, men jag är fri att bestämma om jag vill infinna mig eller inte, om jag vill vara med eller inte.

När det kommer till Creative Commons och kultur så blandas begreppen ständigt ihop, där fri och gratis blir synonymt. Men jag vill hävda att vi bör skilja på begreppen och när det kommer till kultur på nätet så är det skillnad på att vara gratis och fri. Det betyder inte att kultur inte kan vara både fri och gratis men det är inte synonymt. Mycket material på nätet är ”gratis” att ta del av, om du har en internetuppkoppling, en dator eller annan enhet som kan kopplas upp på nätet. Fri kultur innebär att den är fria att använda, fri att bearbeta, fri att bygga vidare på och skapa ny utifrån.

Creative Commons bygger på att genom licenserna kan de som skapar välja att dela det som de skapar fritt, det betyder inte att det behöver vara gratis, eller att de som skapar inte ska få betalt för sitt arbete.

2 tankar kring ”Jag är en fri människa, men det betyder inte att jag är gratis!

Kommentarer inaktiverade.