Dagsarkiv: 12 juni 2013

Varför skylls skolans brister bara på lärarna?

Jag följer skoldebatten lite på avstånd. Min känsla är att den är inriktad på att hitta ”vad” som är fel i skolan. Jag är så innerligt trött på att lärare ständigt ställs i skamvrån, eller pekas ut som syndabockar för att skolan inte fungerar. Det är lärarna det är fel på, deras arbetssätt, deras inställning, på hur de rättar nationella prov etc.

När jag då läser ”alla lärare är inte bra” en artikel om Hattie i SvD suckar jag och tänker inte igen, Inte ännu en artikel som pekar ut lärarna som syndabock för att resultaten i skolan sjunker. Men när jag läst artikeln och funderar kring det som Hattie säger:

De svenska skolresultaten har fallit ända sedan 1990-talet i internationella jämförelser. Samtidigt konstaterar Skolverket att resultatskillnaden mellan olika skolor har ökat markant. Och ja, det är oroande, enligt John Hattie.

– Titta på de länder som ligger ovanför er, där tror jag definitivt att man fokuserar på lärarens roll. Man ger lärarna resurser och stöd och gör dem till experter. Och man betalar dem.

Läraren – och goda ledare i skolan – är nämligen de som kan göra skillnad, är John Hatties slutsats. Men istället för att bygga ett långsiktigt system med professionella lärare, så stressar vi och försöker plocka de bästa bitarna från länderna i topp.

så tänker jag hmm…

Äntligen någon som ger lärarna mandat och pratar om vikten av att utvärdera och skapa en professionell lärarkår. Men jag upplever också att Hattie säger att om det är lärarna som gör skillnad så kan bara lärare göra skillnad om de har rätt förutsättningar för att kunna göra skillnad.

Vem är det som ska stå upp för att lärarna sk få de förutsättningar som behövs för att de ska kunna göra sitt arbete, för att de ska kunna göra skillnad för eleverna som går i skolan? Jo, det måste var de som ”bestämmer” de som sitter på resurserna, som sätter förutsättningarna för skolan och skolans arbete:

    • skolledare
    • skolförvaltning
    • skolverk och
    • skolpolitiker

Vem tar ansvar för att se till så att lärarna får de bästa förutsättningarna för att klara sitt uppdrag? Vem definierar lärarnas uppdrag? Vem undersöker hur det har ändrats under samma period som resultaten fallit? Kanske finns det beslut som gjorts av andra än lärarna som gör att resultaten i skolan faller… Kanske finns det ett behov av att arbeta långsiktigt istället för att stirra sig blind på kortsiktiga resultat och kanske behövs det beslut som ger lärare förutsättningar för att arbeta långsiktigt och medvetet med att utveckla sitt arbete, sin profession.

Sluta peka på lärarna som de som bär ansvaret för skolans försämrade resultat, och börja titta på hur förutsättningarna för lärarna har ändrats samt peka på de som har ansvar för de besluten och de som genomfört besluten, och utkräva ansvar av dem också.