Vad dokumenterar fotografier?

3ccJag har ställt mig frågan många gånger: Vad dokumenterar fotografiet? Vad vill jag att det ska  dokumentera? Är fotografiet är det ett verktyg för dokumentation, eller bara ett verktyg för min subjektiva verklighetsupplevelse?

Ofta förknippas fotografiet med dokumentation, och minne. Vi pratar om och använder eller ser på bilder som skildringar av verkligheten och som ett minne av vad som skedde och tillfället när det hände.

På ett ytligt och enkelt plan är det så att fotografier kan fånga ögonblick av skeenden, men bilder/fotografier är i sig inte objektiva dokument eller objektiva dokumentationer. De kan fånga skeenden, saker som händer där och då, men betyder det att fotografiet avbildar verkligheten såsom vi upplever den? Jag tror inte det.

När jag tittar på bilder så slås jag ofta av alla val som fotografen gjort, när det kommer till komposition, perspektiv, objektiv och teknik, motiv etc. Och jag förvånas ofta över hur upprörda vi blir när vi upptäcker att fotografer bearbetar sina bilder, och på så sätt förstärker verkligheten, eller den berättelse som han/hon vill berätta.

Fotografiet är ett sätt att kommunicera, ett medium, och när vi använder och skapar bilder/fotografier det gör vi val medvetet och omedvetet. Alla dessa val är personliga och vi kan prata om bilder/fotografier som en skildring av verkligheten, men de är ofta bara en version av en händelse, av en berättelse, men inte den enda och kanske inte heller den som kommer att upplevas som sann. Fotografiet som alla andra medier vi använder bygger på val och urval, gjorda av fotografen och ibland av andra, allt för att berätta/skildra det som vi fotograferar.