Dagen till ära -publicerar jag en ”selfie” här…

Jag läser på Petapixel att ordet, begreppet ”selfie” numera ingår i orden som finns att återfinnas bland orden i Oxford English Dictionary. Tänka sig att elever kommer att ha glosor som ”selfie”. Jag undrar hur översättningen kommer att se ut. Kanske selfie är ett självporträtt som vanligtvis tas med en smart-telefon och postas i sociala medier.

Cool 🙂

500 Internal server error 28 augusti 2013

500 Internal server error 28 augusti 2013