Vilken betydelse har webbpublicering för din undervisning?

-Vilken betydelse har webbpublicering för din undervisning?

Jag ska inte säga att jag inte tänkt på frågan flera gånger och jag har säkert belyst mina perspektiv både en och två gånger på den här bloggen, men idag låter jag en av Webbstjärnans prisbelönta lärare Barbro Sköldenberg. Ni kanske känner till hennes fantatiska projekt med Nalleresan, och redesignit som hon blev intervjuad om på Skolverkets webb om.

Jag frågade Barbro och fick ett svar som jag bad henne att jag skulle få dela med er. Såhär svarar Barbro på frågan om vilken betydelse som webbpublicering haft för hennes undervisning:

 • Arbetet har gett mig struktur och en helhet samt hjälpt mig att bli bättre på att hålla den röda tråden. Jag tänker mer på varför jag gör något.
 • Den har gett mina elever fler uttrycksformer i text, bild och film. Bloggen har varit ett verktyg och naturlig del av undervisningen.
 • Mina förväntningar på eleverna har höjts vilket har påverkat elevernas resultat positivt.
 • Den har synliggjort elevernas lärande på ett enkelt sätt, gett möjligheter till återkoppling och feedback. Formativ undervisning.
 • Mina elever har känt lust och motivation att komma till undervisningen.
 • Eleverna har blivit sedda och bekräftade.
 • Arbetssättet har öppnat upp klassrummet för elever och kolleger.
 • Undervisningen har blivit mer elevstyrd. Eleverna resonerar sinsemellan vad de vill redovisa och på vilket sätt på bloggen.
 • Den har öppnat upp för ämnesövergripande samarbeten.
 • Språkutvecklande.
 • Kreativt tänkande.
 • Digitala medier och modern teknik har blivit tillgängligt i undervisningen.
 • Undervisningen har gett mig en stor tilltro till mina elevers förmågor. Eleverna har ett naturligt förhållande till modern teknik. De har lärt mig massor om datorer och ipads.
 • Att arbeta med bloggar och digitala uttrycksformer har varit bland det roligaste och mest utvecklande i min lärarroll!

När jag läste Barbros svar frågade jag: får jag, får jag publicera ditt svar på min blogg, och hon sa ja.

Jag instämmer med allt som Barbro berättar om, men jag vill också understryka vikten som webbpublicering hade för mig som lärare: Det utvecklade mig och min lärarroll, och gjorde att andra såg annorlunda på mitt och mina elevers arbete. 

Utveckla dig själv, dina elever och ditt arbetssätt och starta en blogg, är allt jag vill säga. Vi på Webbstjärnan hjälper dig. Sedan kan du väl också berätta vilken betydelse webbpublicering har för din undervisning och din lärarroll…