månadsarkiv: oktober 2013

Ännu ett tips till dig som vill blogga med elever

Jag tänker ibland tillbaka på hur det var, innan jag kunde, innan jag visste och vad jag sökte efter. Jag sökte ständigt efter förebilder, någon annan som gjort något liknande det som jag ville göra, som hade tänkt att en blogg kanske man skulle ha.

Men jag hittade dem inte, inte för att det inte fanns förebilder, utan för att jag inte visste vad jag sökte. Jag visste inget om de möjligheter, de begränsningar och utmaningar som jag skulle stå inför, och jag tror inte att några av de skulle kunnat stoppa mig för min nyfikenhet och lust att pröva nytt drog mig vidare. Jag gav mig ut på djupt vatten, bära eller brista.

Jag gav mig ut på Internet tillsammans med mina elever, med mina elever som stöd. Det var i arbetet med mina elever som möjligheterna utvecklades, begränsningarna synliggjordes och utmaningarna angreps. Mina elever hjälpte mig i mitt arbete och utvärderade arbetssättet tillsammans med mig. Utan mina elever hade det inte fungerat, utan deras frågor, funderingar tankar kring svårigheter så hade jag inte hittat bloggen som verktyg, och sett kraften i möjligheterna att synliggöra skolarbetet på Internet.

Jag tänker ibland att naivt så finns det så mycket fler bloggar som har skolkoppling idag jämfört med då, det finns webbkurser, det finns handledningsfilmer, det finns …men jag inser att det kanske inte hjälper. Det kanske inte är ett stöd, för hur vet du att din idé bär, att dina elever och ert arbetssätt kommer att fungera med Internet som en arena?

Det vet du inte, inte jag heller… och det vet ingen annan heller, det är därför du måste pröva… hur mycket du än läser, hur mycket du än tittar, så finns det inga garantier… Du måste våga, pröva om det bär eller brister…

Så pröva och våga. Ge dig hän… lär av och tillsammans med dina elever, genom det som går bra och allt som går mindre bra. Det finns fallskärmar som du kan använda Webbstjärnan är en, den använde jag… och landade här.

Att dela lika – låter bra – lite besvärligt är det.,… eller?

I mitt senaste 365-projekt lade jag den 15 oktober upp två bilder som ofrånkomligt kan till Creative Commons villkor, dels med bilden Inga bearbetningar (på Ser du mig?) och bilden dela lika som jag lade på flickr.

I kommentaren från en av mina vänner på flickr får jag följande reflektion kring bilden:

Ja, ett av dina bästa, att se mellan fingrarna… (Share alike låter så bra – men vad händer med ersättningar till proffs då? Det finns en koppling, lite besvärligt är det., eller?)

Jag läser och inser att min vän på flickr ser precis det som jag är bra på, att se mellan fingrarna, men det handlar inte om den ekonomiska ersättningen, utan den ersättning som jag faktiskt kräver när jag använder Creative Commons, nämligen ersättningen i att du ska respektera den licens som jag använder, och följa villkoren. Det mest grundläggande är att jag vill bli erkänd i samband med användningen av mina bilder.

Jag har tänkt länge på detta, och tänker på det ofta, vänder och vrider på frågan. Jag ser mellan fingrarna på villkoren, tror mig vara generös, vill inte vara den som är den… Tänker ofta: är det är mitt ansvar, att berätta, att säga till? Och inser att jag bör nog göra det, säga till, för jag vill bli erkänd, jag vill att du berättar när du använder mina bilder att jag tagit bilden!!! Och, ja det är besvärligt!!!!! Det är frustrerande, varje gång jag ser att någon använder mina bilder utan att erkänna mig som fotograf, för det naggar på min föreställning om att Creative Commons fungerar. Jag vill att det ska vara lätt att använda, och inspireras av andras skapande. Jag vill att ni ska använda mina bilder, men jag vill att ni berättar att det är jag som gjort den.

Jag återkommer om och om igen till Sandra Snans kommentar på reaktionen om att jag inte omnämns i publiceringen av mina bilder ”Why no link to kalexanderson at Flickr – as these are her photos? Or at least mention where they come from?” Hennes kommentar på beteendet tycker jag fångar så mycket av hur vi hanterar information på nätet:

Guess a lot of people (myself included—I even posted a comment (since deleted) asking for prints to buy) thought you made these since Gruber linked to you—I guess you didn’t mean for that to happen. Again the “via” circus of the modern web—“who told me” becomes more important than “who made it”.
http://loldwell.com/?p=1183
http://www.flickr.com/photos/k…

Jag vrider och vänder på frågan: ska jag behöva uppfostra alla som använder mina bilder att de ska erkänna mig som fotograf?

Den enda ersättning som jag vanligtvis kräver för att du ska kunna använda mina bilder, är att du berättar att jag är fotografen, och det gäller även när jag tar bilder av dig, eller någon annan, eller Stormtroopers!

Jag funderar, tänker igen, försöker ta ställning, funderar på hur jag skulle kunna vara tydligare, om och när jag ska vara besvärlig, när jag ska kräva, påpeka att jag faktiskt inte bara delar hur som helst, jag delar lika, eller jag delar på följande villkor:

-berätta att det är jag som är fotograf genom att skriva ut mitt namn, ge mig och mitt arbete en länk… (Du kan länka till min webbplats 😉 till min om-sida 😉 pinga mig på twitter 😉 på facebook, eller var du nu använder bilden. Men jag vill, liksom alla fotografer som jag känner veta, och för det mesta blir jag stolt).

Sedan vill jag att du i användandet följer de andra villkoren som jag sprider mina bilder under att inte använda bilderna kommersiellt. Mina porträtt delar jag numera under villkoret inga bearbetningar, för jag vill inte att de ska bearbetas… och jag kommer säga till.