Dagsarkiv: 28 november 2013

Publicera skolarbete på nätet – integritetsfrågor att fundera kring #ind13

Internetdagarna fick jag möjlighet att ge Webbstjärnans perspektiv på att arbeta med integritetsfrågor när man publicerar skolarbete på nätet. Vilka frågor behöver pedagogerna som arbetar med att tillsammans med sina elever publicera skolarbete på nätet? Frågor som vad är integritet, vad använder vi den till och hur fungerar internet var några av de som jag närmade mig.

Jag pratade länge om frågor som man behöver fundera kring, valet av tjänster samt vilka skolarbeten vill vi ska följa våra barn på internet, och varför, hur får elever vara med och välja, och hur respekterar man deras rättigheter. Jag pratade om hur svårt det är att hantera integritetsfrågor eftersom de är situationsberoende och det finns ingen allmän sanning, vi har olika förhållningssätt till vår integritet och skolan har till uppgift att respektera det.

Vi på Webbstjärnan har försökt att ge en introduktion till frågor som rör integritet och frågor som varje lärare som publicerar skolarbete tillsammans med sina elever behöver fundera kring, ta ställning till i en kort film, som finns tillgänglig på Youtube och inbäddad här nedanför.

Till den, eller som ett komplement har vi också tagit fram ett lärarmaterial som gör att man kan diskutera integritetsfrågorna tillsammans med sina elever i klassrummet. Ett diskussionsmaterial, en lärarhandledning, kanske man kan säga. Den finns i olika uppsättningar och vi har anpassat den efter elevernas ålder, så för lågstadiet (åk 1-3) finns en , för mellanstadiet (åk 4-6) en annan, för högstadiet (åk 7-9) en tredje och för lärare med gymnasieelever finns en fjärde. Alla är fria att ladda ner och vi har valt att dela dem under en Creative Commons licens för att det ska vara lätta att göra om dem och sedan sprida egna versioner av materialet.

Min föreläsning finns i sin helhet att ta del av på YouTube och inbäddad (först i inlägget) och jag hoppas innerligt att många gör det, för integritetsfrågorna är viktiga och vi behöver diskutera och närma oss dem ofta och i många sammanhang.