månadsarkiv: januari 2014

Vill du som lärare lära dig blogga?

Jag arbetar som de flesta kanske vet med Internet i skolan på .SE och inom ramen för mitt område så arrangerar vi varje år utbildningar för lärare som vill lära sig använda wordpress som ett bloggverktyg för att publicera skolarbete på webben tillsammans med sina elever.

Anledningen till att vi arbetar med wordpress som verktyg är för att det bygger på open source, är öppet, och vem som helst kan bidra med kod och funktionalitet till verktyget. Dessutom är det enkelt att arbeta med, och du kan påverka och ändra med ganska enkla medel för att få bättre funktionalitet. I samband med våra utbildningar och runt omkring vår tävling Webbstjärnan så har vi också en del support kring vanliga frågor och problem som kan uppkomma i samband med arbetet med att publicera skolarbete på webben.

Vi vet att lärare och pedagoger har svårt att komma i från undervisningen därför har vi också en webbkurs som den som vill kan gå för att lära sig hur wordpress fungerar. I Stockholm arrangerar vi vårens sista workshop den 25 februari och du är hjärtligt välkommen att delta.

Vill du arbeta med Internet i skolan?

Vill du att dina elevers skolarbete ska nå riktiga mottagare?

Då är kanske vår workshop något för dig? Den är kostnadsfri och öppen för alla pedagoger, vill du lära dig mer och inte är verksam som pedagog? Då är webbkursen något för dig. Den är också kostnadsfri och öppen för alla.

Vi kommer även att vara på turné och åka till Piteå, vara i Stockholm, Kalmar, Trelleborg och Göteborg. Jag hoppas innerligt att träffa dig där.

 

Vad är digital kompetens, egentligen?

Jag är i London för att vara med på den årliga teknik-mässan BETT. Runt omkring BETT finns  ett antal seminarier kring pedagogik och användningen av IT som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen. I någon av alla dessa presentationer pratar föreläsaren om digital kompetens och jag slås av att det är ett begrepp som används och refereras till som allmän gods, och jag funderar genast på vad är digital kompetens egentligen.

Vad lägger vi begreppet och är det samma sak? När man tittar på EU:s definition så säger de:

digital kompetens innefattar säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik samt grundläggande färdigheter i informations- och kommunikationsteknik (IKT)

I samtalet kring digitala verktyg hör jag väldigt lite om hur pedagoger ska arbeta med att få eleverna att lära sig en säker användning av it, eller hur arbetet med att utveckla ett kritiskt medvetna färdigheter kring it och förståelse för internet samt hur tekniken bakom fungerar. Snarare handlar it i skolan om hur det pedagogiska arbetet ska utvecklas/förbättras genom om att använda it och digitala verktyg som pedagogiska verktyg, för att stödja ett arbete för elever.

jag väntar på att diskussionen kring hur skolan utvecklar elevers digital kompetens, hur de lär ut en säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik.

Äran i att bli ett skolarbete

20140120-165300.jpg

Agnes mejlade mig med ett hjärta och ärendet fotografi, och jag log. Min första tanke var att det handlade om spam. Här skulle den här historien kunna vara slut, med att jag kastade mejlet. Men det gjorde jag inte, jag öppnade och läste.
Mejlet kom från en ung fotograf, som av sin lärare fått i uppgift att göra stilleben.
Uppgiften var tudelad, först skulle de skriva en uppsats om en fotograf som de tyckte om, och som arbetade med genren, sedan skulle de fotografera stilleben. Agnes hittade mig, och mina stilleben, sedan skickade hon ett mejl och det läste jag nu. Mejlet innehöll frågor om mitt fotografi, om min utbildning, frågor som hon hoppades att jag skulle svara på, så att hon kunde genomföra sitt projekt.
Min princip när det kommer till mejl av den här typen är att försöka svara. Det betyder så mycket.
Jag svarade! Med en önskan om att få ta del av resultatet.

I natt kom det i form av en bild, av skolarbetet… Generad, hedrad och väldigt stolt kan jag säga att ”jag är ett skolarbete”, i alla fall ämnet för ett. Det måste vara ett mått på att jag gjort skillnad!

Jag har frågat Agnes om lov för att publicera hennes bild!

Några korta reflektioner kring IT och internet i skolan

Jag var i Uppsala i tisdags för att träffa en grupp skolledare som går en kurs kring It och it-användning i skolan. Jag hade blivit inbjuden för att prata om

fokus på internet som verktyg, sociala medier och berätta om vilket stöd som Internetguiderna kan vara för kunskap. Vad innebär det att kommunicera via olika sociala medier/publicera på Internet? Vilka möjligheter/svårigheter finns? Vilka lagar och regler behöver vi känna till/förhålla oss till?

Jag tänkte, hmm detta blir spännande, alla mina favoritämnen. Internet och kunskaperna vurmar jag för, eftersom jag tror att det är kunskaper som gör att vi kan förstå vad vi förstår och inte förstår. Jag undrar ofta över följande frågor som rör internet. Känner vi till hur lätt eller svårt det är att avsluta konton? (om du inte har koll, så kolla in sajten just delete me). Men vi kanske inte ska avsluta konton, men hur används den data som vi lämnar efter oss, hur används elevernas e-postadresser, t.ex. Funderar vi på hur den information, det skolarbete som elever delar via sociala medier får användas av de som driver de sociala medierna. Har skolan ett ansvar för det? Läser vi avtalen, och funderar på vad de egentligen innebär? Funderar vi på hur filterbubblan fungerar när vi använder sociala medier för informationssökning och kunskapande.

Alla de frågorna och många fler ägnade jag min föreläsning åt. Presentationen finns nu även på Slideshare.

Ett måndagsprojekt med Tescho

Jag har en fantastisk kollega i Therese Tjernström (Tescho), och som fotograf imponerar hon ständigt på mig. Innan jul pratade vi om framtida fotoprojekt och Therese berättade att hon ville fotografera främlingar, människor vars liv satt spår i deras ansikten. Obekanta i utkanten av vardagen. Jag som är en riktig projektkapare sa med emfas (som jag ofta gör):

-Vi kan väl göra det tillsammans under lunchen- ett lunchfotoprojekt och plåta de som säljer Situation Stockholm?

Samtidigt som jag sa det kände jag mig som en som liftare som ber att få följa med under ett förtäckt hot. Och jag ångrade att jag inte teg, var tyst och hatade mitt engagemang. Tänk dig för Kristina, hon vill nog vara solo, med sitt projekt, sin idé. Hon vill vara i sitt skapande. Men till min stora lycka så sa Therese:

-Ja!

Hon bjöd in mig, så projektet blev vårt. Therese gör ett 52-projekt, en bild i veckan I’m a human. Jag fotograferar främlingar på måndagslunchen. Tillsammans lär vi oss mer.

Idag använde vi lunchen till att plåta! Mina bilder och berättelsen om dem hittar du på serdumig.se, under kategorin bekanta obekanta, en historia om ett möte med den största av alla rädslor när det kommer till att fotografera/porträttera främlingar och det var att få ett nej. 

 

 

Att förbättra en källa för att imponera på fröken!

I julhelgen har ett av barnen haft en uppgift som innebär att att hen ska arbeta med ett av Sveriges landskap. Arbetet handlar om att söka information och fakta om landskapet i fråga. En klassisk uppgift, som jag tror att alla barn fått.  I arbetet med landskapet har hen varit osäker på om hen arbetar med rätt landskap, det finns ju flera som slutar på ”land”. Och i osäkerheten kring om han arbetar med rätt uppgift, eller inte, så skrattar jag och säger till honom:

-Men om det är fel landskap, så kan vi ju bara byta namnet på Uppland mot Sörmland och sedan berättar du samma fakta som du hittat, och om läraren kommer på dig, så kan du bara säga: Äsch jag ville bara pröva dig, och se om du hängde med.

Jag är väl medveten om att barnet, som är samvetsgrann och tar sina skolarbeten på allvar aldrig skulle göra så, dvs lura klassen, fröken, eller ens drömma om att sätta läraren på plats. Så vi skrattar åt påhittet, och så berättar hen följande historia om ett annat skolarbete som hen gjort tillsammans med några klasskamrater.

DE skulle arbeta med svenska djur, och hade fått hare som arbetsområde. Du som är insatt i harar vet att i Sverige har vi har fälthare och skogshare. Men det finns även andra arter av harar, som snöskoharen, som lever i Nordamerika. Och eftersom gruppen bestod av flera elever och alla ville ha något spännande att berätta om, så valde de att även berätta om Snöskoharen, som inte tillhör den svenska faunan, alltså inte är relevant för uppgiften. Men för att få bidra och berätta om Snöskoharen så hittar de på en utbredning för den nya svenska arten snöskohare – och deras lösning på uppgiften var att snöskoharens utbredning är att den först  kom att finnas ” i Skåne och sedan i nästan hela Sverige”.

Historien om Snöskoharen och det kreativa sättet att få berätta allt om olika hararter, imponerar på mig, men samtidigt måste jag undra: Vad tänkte läraren? Reagerade hon på den nya svenska har-arten? Jag tänker att detta hade varit ett ypperligt tillfälle att prata kring källor, hur man kan hantera källor, samt vad uppgiften hade för syfte och funktion. Varför skulle de undersöka den svenska faunan, varför ingick inte Snöskoharen i uppgiften? Alla dessa frågor hade varit relevanta och intressanta att prata om.