Vad är digital kompetens, egentligen?

Jag är i London för att vara med på den årliga teknik-mässan BETT. Runt omkring BETT finns  ett antal seminarier kring pedagogik och användningen av IT som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen. I någon av alla dessa presentationer pratar föreläsaren om digital kompetens och jag slås av att det är ett begrepp som används och refereras till som allmän gods, och jag funderar genast på vad är digital kompetens egentligen.

Vad lägger vi begreppet och är det samma sak? När man tittar på EU:s definition så säger de:

digital kompetens innefattar säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik samt grundläggande färdigheter i informations- och kommunikationsteknik (IKT)

I samtalet kring digitala verktyg hör jag väldigt lite om hur pedagoger ska arbeta med att få eleverna att lära sig en säker användning av it, eller hur arbetet med att utveckla ett kritiskt medvetna färdigheter kring it och förståelse för internet samt hur tekniken bakom fungerar. Snarare handlar it i skolan om hur det pedagogiska arbetet ska utvecklas/förbättras genom om att använda it och digitala verktyg som pedagogiska verktyg, för att stödja ett arbete för elever.

jag väntar på att diskussionen kring hur skolan utvecklar elevers digital kompetens, hur de lär ut en säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik.

3 tankar kring ”Vad är digital kompetens, egentligen?

  1. Pingback: The tube in London and some more | Ser du mig?

  2. Pingback: Vad är digital kompetens, egentligen? | Kr...

  3. Pingback: Vad är digital kompetens, egentligen? | Kr...

Kommentarer inaktiverade.