Dagsarkiv: 27 februari 2014

Efter ett fantastiskt mötet med skolledare i Göteborg

Inom ramen för mitt arbete har jag varit talare i Göteborg för stadens rektorer, kring digitala verktyg i skolan, vilket var en fantastisk upplevelse och jag har fått så många spännande nya insikter och perspektiv. De som var inbjudna som talare belyste skolledares erfarenheter kring it, och de möter jag inte alltid till vardags. När jag möter skolan och de som arbetar där, möter jag mindre ofta rektorer i grupp, utan mest som enskilda öar av skolledare, kanske för att jag mest pratar om användning av it, ikt och internet. Mina föreläsningar har vardagen, klassrummet som utgångspunkt och då möter jag vanligtvis pedagoger som arbetar med elever, eller it-pedagoger som arbetar med att stödja lärare i arbetet med digitala verktyg.

En av de saker som slog mig efter dagens upplevelse är just att jag saknar det mötet, mest för att jag inte får vara med det möte som sker mellan vad lärare och rektorer kring it, och internet i skolan. Jag skulle vilja skapa en arena, eller ett möte kanske till och med få möjlighet att komma till en konferens där många pedagoger och många rektorer möts och tar del och delar samma och varandras innehåll och perspektiv på it och internet i skolan. Det skulle skapa en spännande samsyn och intressanta perspektiv. Och jag tänker att det skulle föda många samtal och spännande perspektiv.

Jag förstå att det är svårt, eftersom skolan behöver sin personal på plats för att verksamheten ska kunna fungera… Men tänk dig en kommun där pedagoger och skolledare har ett gemensamt möte där de ger sina olika perspektiv på it i skolan, de kommer att vara olika och ändå samma på samma gång. Jag tror att ett sånt möte skulle ge möjligheter för lärare såväl som skolledare att få prata ihop sig om den pedagogiska vardagen och förstå att de möter samma elever, men brottas med frågorna från olika mandat och med olika perspektiv. Jag tänker att ett sånt möte skulle skapa en samsyn kring hur skolan hanterar it-frågan. Och jag skulle vilja vara där om inte annat som en fluga på väggen.

Tänker wow…

Å andra sidan tror jag att det sker massor med sådana möten i skolan, efter min dag i Göteborg är jag övertygad om det…

Min presentation från Göteborg