Den goda lärplattformens syfte är väl att sprida skolmaterial? #blogg100

I Göteborg träffade jag förra veckan en grupp pedagoger för att prata om upphovsrätt och en av de frågor som de upplevde som svår var hur de skulle hhantera lärplattform som de använder. I den gruppen ansåg de att lärplattformen bland annat hade som syfte att visa upp skolarbete och ge föräldrar möjlighet att titta på det och ta del av det, som sker i skolan, men ett problem som de upplevde var svårigheterna att skydda skolmaterialet som de presenterade eller visade upp inom ramen för plattformen. De ville veta hur de skulle skydda det så att föräldrar inte spred det vidare, för mycket av det pedagogiska materialet eftersom det bara var tänkt att det skulle visas upp. Förälder ska få titta men inte sprida.

Jag tittade på gruppen med pedagoger som jag hade framför mig och frågade:

-Men om de bara ska titta varför lägger ni det i lärplattformen om det inte får användas, och spridas på internet? Om inte vill att andra ska använda det, om ni inte vill att andra ska sprida det så ska ni väl ändå inte dela det på internet? På internet har vi en tendens att sprida saker som vi gillar, och om föräldrar/barn/kollegor gillar det ni gör så kommer de sprida det. Att sprida och använda är ett betyg på att du gjort något som andra kan använda och som andra tycker om. Om ni inte är säkra på att de som har tillgång till materialet förstå hur det får användas så får ni väl se till att ni bara delar material som föräldrar och andra pedagoger i sin tur får sprida och använda, bearbeta och bygga vidare på, eller?

Tanken är väl inte att skolan och skolarbete bara är något som elever och föräldrar bara ska titta på. Tanken är väl ändå att det som skapas i skolan ska användas, spridas och visst är väl den bästa av alla belöningar när elever och föräldrar berättar om det som sker i skolan. Om lärplattformen inte är till för att skapa ett pedagogisk samtal kring det som sker i skolan, så tycker inte jag att den ska användas för det heller, men om den är tänkt att användas för att vi ska kunna lära tillsammans, så måste det som delas där också bygga på de villkor som lärande sker under, nämligen att man få använda, och bygga vidare på, sprida och göra om.

2 tankar kring ”Den goda lärplattformens syfte är väl att sprida skolmaterial? #blogg100

  1. Pingback: Den goda lärplattformens syfte är v&a...

Kommentarer inaktiverade.